Pla Jubilació EPSV

Pla de jubilació EPSV

Beneficis fins i tot abans de jubilar-te

De què tracta l'EPSV?

L'EPSV és una modalitat d'estalvi específica per a la comunitat autònoma del País Basc destinada a complementar el servei públic de pensions.

Avantatges de l'EPSV

Aportacions a la teva mida

Tria la modalitat d'aportació que s'adapti a tu: regular, variable o extraordinària.

Lliure suspensió i represa

Suspèn i reinicia les aportacions segons les teves necessitats en cada moment.

Traspàs de drets

Traspassa els drets acumulats d'altres EPSV.

Disposició a escollir

Tria la forma en què vols disposar de teu capital un cop arribi el moment.

Telèfon d'atenció al client

902 44 66 60.

Pla Jubilació EPSV

Preguntes freqüents

No, en aquesta situació no pots obrir una EPSV. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats d'una EPSV no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

Sí. La legislació permet el traspàs entre diferents plans dins la mateixa EPSV i entre diferents EPSV.


Els traspassos es poden fer pel total de l'estalvi acumulat o bé de forma parcial, amb la particularitat, en aquest cas, que no es traspassa l'antiguitat de l'EPSV cedent.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Informació constant

De què tracta el BilbaoPensiones Renda Fixa?

El Pla BilbaoPensiones Renda Fixa és una modalitat d'estalvi orientada a complementar, fonamentalment, la pensió de jubilació dels estalviadors i té uns avantatges fiscals molt interessants. Les inversions es materialitzen en renda fixa i en zona euro.

Beneficis del BilbaoPensiones Renda Fixa

Renda fixa

Adreçat a inversors en renda fixa.

Risc baix

Ideal per a inversors que no vulguin córrer riscos importants.

Emissors solvents

Rendibilitzar l'estalvi en funció de tipus d'interès.

Plans de pensions de renda fixa

Preguntes freqüents

No, en aquesta situació no pots obrir un BilbaoPensiones Renda Fixa. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

De què tracta el BilbaoPensiones Renda Variable?

El Pla BilbaoPensiones Renda Variable és una modalitat d'estalvi orientada a complementar, fonamentalment, la pensió de jubilació dels estalviadors i té uns avantatges fiscals molt interessants. Les inversions es materialitzen principalment en renda variable.

Beneficis del BilbaoPensiones Renda Variable

Renda variable

Adreçat a inversors en renda variable.

Risc alt

Cerca d'una rendibilitat alta assumint una volatilitat d'acord amb la inversió.

Diversificació

Inversió diversificada en actius de renda variable.

Plans de pensions renda variable

Preguntes freqüents

No, en aquesta situació no pots obrir un BilbaoPensiones Renda variable. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

De què tracta el BilbaoPensiones?

El Pla BilbaoPensiones, guanyador de diversos premis Expansión, és una modalitat d'inversió que combina la inversió en renda fixa amb un màxim del 30% en renda variable, perfecta per a inversors moderats que volen maximitzar els rendiments de la seva inversió. Aquesta distribució d'actius pretén unir seguretat i rendibilitat.

Beneficis del BilbaoPensiones Renda Mixta

Mixt

Adreçat a inversors moderats.

Seguretat

Risc d'inversió mitjà/baix.

Rendibilitat

Rendibilitat adequada al risc assumit mitjançant una inversió adequada.

Plans de Pensions Mixt

Preguntes freqüents

No, en aquesta situació no pots obrir un BilbaoPensiones Mixt. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

De què tracta el BilbaoPensiones Garantizado 2012?

Avantatges fiscals de l'EPSV

Rendibilitza els teus estalvis amb l'EPSV, alhora que et beneficies d'interessants avantatges fiscals.

Avantatges fiscals de l'EPSV

No hi ha cap límit màxim d'aportacions.