Compte estalvi

Compte estalvi segur

Tot allò que esperes dels teus estalvis

En què consisteix Compte estalvi segur?

L'assegurança d'estalvi Compte estalvi segur et permet estalviar diners de manera flexible, rendibilitzar els teus estalvis i disposar de la teva inversió tres mesos després de la primera aportació.

Avantatges de Compte estalvi segur

Flexibilitat

Realitza les aportacions extraordinàries que creguis oportunes, més enllà dels 3.000 euros inicials.

Rendibilitat

Pots optar pel tipus d'interès recomanat o vincular els teus estalvis a qualsevol dels nostres fons d'inversió.

Liquiditat

Disposa dels teus estalvis parcialment tres mesos després de contractar el servei. A partir del primer any, podràs fer servir tots els teus estalvis sense cap penalització ni comissió.

Transparència

Comprova el rendiment dels teus estalvis en tot moment i rep informació actualitzada de manera anual al teu domicili.

Telèfon d'atenció al client

902 44 66 60.

Compte estalvi

Avantatges fiscals de Compte estalvi segur

 

Fiscalitat

Les assegurances d'estalvi tributen en el moment que es percep la prestació, alhora que els seus rendiments es qualifiquen com a capital mobiliari i estan subjectes a una retenció.

Les prestacions pagables al beneficiari com a conseqüència de la defunció de la persona assegurada tributen per l'impost sobre successions. La quantia de l'impost disminuirà en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals