Assegurances de vida

Assegurances de vida

Cuida dels teus

En què consisteix una assegurança de vida?

L'assegurança de vida és una eina indispensable per garantir la cobertura d'un risc inevitable. És una ajuda important per a les persones que volen assegurar les necessitats futures de les seves famílies o d'altres beneficiaris i anticipar-se a qualsevol imprevist.

Quins són els avantatges d'aquest tipus d'assegurança?

L'assegurança de vida ofereix les garanties necessàries per cobrir una situació de dependència o invalidesa en el teu entorn més pròxim, així com una àmplia flexibilitat en la seva contractació en funció de les necessitats personals i previsions econòmiques.

Tranquil·litat per a tu i els teus

Gaudeix del dia a dia amb la tranquil·litat de comptar amb un suport econòmic que protegeix el teu futur davant de qualsevol imprevist que pugui alterar la teva qualitat de vida.

Àmplies cobertures

Tria el capital que vols assegurar i beneficia't de les cobertures més completes en cas de malaltia o defunció.

Flexibilitat

Adequa les condicions de contractació a la teva situació personal, laboral i previsions econòmiques amb la forma de pagament que més et convingui (mensual, trimestral, semestral o anual).

assegurança vida

Cobertures de les assegurances de vida

En cas de defunció, els beneficiaris percebran de cop el capital assegurat. També s'inclouen com a garanties complementàries les de defunció per accident i per accident de circulació. En aquest cas, els beneficiaris percebran el doble o el triple del capital assegurat, respectivament. 

Factors que influeixen en el preu

El preu de l'assegurança de vida vindrà determinat per diversos factors com poden ser l'edat, el capital contractat, la professió, l'esport practicat o l'estat de salut.

Edat

A l'assegurança de vida, l'edat actuarial determinarà de manera anual la prima aplicable a cada garantia.

Capital contractat

A l'assegurança de vida, el capital contractat en cada moment determinarà l'import de la prima corresponent.

Professió

Un altre dels factors que hauran de declarar-se abans de la subscripció de la pòlissa pel seu impacte en la prima és la professió de l'interessat, amb especial atenció en casos de professions d'alt risc.

Esport

La pràctica d'alguns esports també té influència en el preu de l'assegurança, degut al fet que comporten un risc més elevat d'accident.

Estat de salut

A l'hora de contractar una assegurança de vida, l'assegurat haurà de declarar el seu estat de salut en el qüestionari que la companyia li proporcionarà. La prima es pot veure afectada respecte a la tarifa base en funció de les circumstàncies.

Preguntes freqüents

L'assegurança de vida està especialment indicada per a persones la defunció prematura de la qual pugui tenir conseqüències econòmiques desfavorables per a altres persones del seu entorn. És l'única assegurança capaç d'oferir una protecció total davant qualsevol malaltia o accident sense necessitat de disposar d'un patrimoni previ. Per les seves característiques, és molt adequada per a: 

  • Persones amb càrregues familiars que vulguin assegurar que la seva família disposi del suport econòmic suficient per permetre'ls mantenir el seu nivell de vida davant qualsevol eventualitat. 

  • Qui estiguin pagant una hipoteca, un préstec o tinguin deutes i vulguin assegurar-ne la liquidació en el supòsit de defunció, diagnòstic d'una malaltia greu o pateixin una invalidesa. 

El capital assegurat variarà per a cada persona en funció de la seva situació personal i patrimonial. S'estima que l'aportació necessària en cas de defunció prematura hauria de ser almenys 3 vegades superior al nivell d'ingressos bruts anuals per assegurar el nivell de vida del nucli familiar. 

A Seguros Bilbao fem una anàlisi de necessitats personalitzada que ens permet obtenir una resposta a mida per a cada client. Saber quin és el capital exacte que s'ha de contractar és tan senzill com respondre aquestes quatre preguntes: 

  • Quins ingressos mensuals vols garantir al teu cònjuge o fills? 

  • Durant quant de temps necessites cobrir aquesta renda? 

  • Quina és la situació econòmica actual de la unitat familiar pel que fa a estalvi disponible i càrregues financeres? 

  • Quin és el teu nivell de cotització a la Seguretat Social (mínim, mitjà o màxim)? 

Per què contractar una assegurança de vida amb Seguros Bilbao?

A Seguros Bilbao fa més de 100 anys que cuidem persones com tu gestionant-ne el patrimoni i protegint-les davant de petits i grans imprevistos.

Atenció personalitzada

T'acompanyem des del primer dia: et donem una resposta individualitzada per als dubtes que tinguis i ajustem els nostres serveis a les teves necessitats reals.

Informació constant

Ens comprometem a oferir-te informació periòdica, útil i de qualitat, de la mà de professionals especialistes en productes financers.

Suport i confiança

Som una companyia sòlida i solvent, amb més de cent anys d'experiència, i pertanyent a un dels principals grups asseguradors del país, el Grup Catalana Occident.