Assegurances estalvi Diverfondo

Assegurances de vida estalvi

Assegurança Inversió multifons

Inverteix amb tranquil·litat

En què consisteix Inversió multifons?

L'assegurança Inversió multifons ofereix la possibilitat d'estalviar per al teu futur i disposar d'una assegurança de vida amb les cobertures i serveis principals, amb l'absoluta llibertat per fer-hi pagaments periòdics i aportacions suplementàries. Diversifica la teva inversió entre 8 fons de la teva elecció i canvia d'estratègia quan vulguis.

Quins són els avantatges d'aquesta assegurança d'estalvi?

Flexibilitat

Fes aportacions periòdiques i suplementàries o canvia d'estratègia d'inversió quan vulguis.

Liquiditat

Pots disposar del capital parcialment o totalment sense comissions ni penalitzacions a partir de la primera anualitat.

Diversificació

Distribueix els teus diners amb total llibertat entre els 7 fons que posem a la teva disposició.

Assessorament especialitzat

Disposaràs d'un equip d'assessors que et guiarà i t'oferirà l'opció que s'ajusta millor a les teves necessitats.

Agrupació

Agrupa el teu Diverfondo amb altres pòlisses de Seguros Bilbao i beneficia't de nombrosos avantatges.

Assegurances estalvi Diverfondo

Modalitats

El fons d'inversió GCO Ahorro, FI és ideal per a inversors que no vulguin córrer riscos. La cartera d'aquest fons s'inverteix en títols de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics o privats en euros, amb una durada mitjana inferior als 24 mesos. El valor liquidatiu del fons no patirà cap mena de fluctuació important.

Fiscalitat

Els rendiments de la Inversió multifons es qualifiquen de rendiment del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció del 19%. 

Si la persona assegurada mor, les prestacions que es paguen al beneficiari tributen per l'impost sobre successions i donacions. La seva quantia pot disminuir en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari. 

Rendibilitat

La inversió es pot fer entre els fons del Grup Catalana Occident, a elecció del prenedor, i ofereix la llibertat de més endavant variar els que s'han escollit.

L'interès no està garantit i el contracte es revalora en funció de la rendibilitat dels fons. Per tant, la persona que el contracta assumeix el risc financer de la inversió.

Dades de rendibilitat

Plans
2023*
1 any
3 anys
5 anys
10 anys
GCO Ahorro, FI
2,43%
2,67%
-0,32%
-0,19%
0,23%
GCO Renta Fija, FI
2,07%
2,17%
-1,44%
-0,89%
0,33%
GCO Mixto, FI
4,44%
3,58%
-0,35%
-0,22%
0,99%
GCO Global 50, FI
6,27%
4,77%
2,12%
2,69%
3,90%
GCO Acciones, FI
10,54%
13,25%
1,06%
1,21%
3,59%
GCO Eurobolsa, FI
7,36%
11,65%
2,21%
2,90%
4,23%
GCO Bolsa USA, FI
13,74%
5,10%
-
-
-
GCO Internacional, FI
11,02%
7,63%
5,73%
7,10%
8,08%

Per què contractar l'assegurança de vida estalvi Inversió multifons?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Informació constant