assegurança de vida nova

Vida nova

Pensat per a la dona

En què consisteix Vida nova?

L'assegurança Vida nova t'aporta garantia econòmica per rebre el tractament mèdic de malalties greus i específiques de la dona. A més, ofereix als teus fills menors de 23 anys una renda mensual en cas de defunció o invalidesa.

Beneficis de Vida nova

Seguretat econòmica dels teus fills

Garanteix una renda a favor dels teus fills menors de 23 anys en cas que hagis d'afrontar una eventualitat greu.

Àmplies garanties

Protegeix-te davant de malalties greus i específiques de la dona.

Flexibilitat

Tria la temporalitat de l'aportació segons les teves necessitats en cada moment.

Tranquil·litat

Sent que fas tot el que és a les teves mans per la seguretat dels teus fills.

Telèfon d'atenció al client

902 456 660.

assegurança de vida nova

Cobertura de Vida nova

Protecció

L'assegurança Vida nova ofereix la protecció dels teus fills davant d'eventualitats greus:

  • Defunció de l'assegurat.
  • Invalidesa permanent absoluta de l'assegurat
  • Malalties greus específiques de la dona.
  • Renda a favor dels fills, fins als 23 anys, en cas de defunció o invalidesa absoluta de l'assegurat.

Les prestacions pagadores al beneficiari per defunció de l'assegurat tributaran per l'impost de successions i donacions, i la quantitat d'aquest impost disminuirà en funció de la relació de parentesc ambdós.

Preguntes freqüents

L'assegurança de vida està indicada per a persones la defunció prematura de les quals pot tenir conseqüències econòmiques desfavorables per a altres persones. Aquesta modalitat d'assegurança garanteix una protecció integral davant de qualsevol contingència:

  • Persones amb càrregues familiars que vulguin assegurar que, davant qualsevol eventualitat, la seva família disposi del suport econòmic que els permeti mantenir el seu nivell de vida.
  • Les persones que estiguin pagant una hipoteca, un préstec o tinguin deutes i vulguin assegurar-ne la liquidació en cas que morin, els sigui diagnosticada una malaltia greu o pateixin una invalidesa.

L'import a assegurar és diferent per a cada persona en funció de la seva situació personal i patrimonial. Tanmateix, de manera orientativa pot estimar-se que el capital necessari en cas de defunció prematura hauria de ser com a mínim 3 vegades superior al nivell d'ingressos bruts anuals, sense tenir en compte eventuals càrregues financeres o patrimonials.

Conèixer quin és la quantitat que cal és tan senzill com respondre aquestes quatre preguntes:

  • Quins ingressos mensuals vols garantir per a teu cònjuge i/o fills?
  • Durant quant temps necessitaries emparar aquesta renda?
  • Quin és la situació econòmica actual de la teva unitat familiar (estalvi disponible i càrregues financeres)?
  • Quin és el teu nivell de cotització a la Seguretat Social (mínim, mitjà o màxim)?

D'una banda, disposaràs d'una assegurança que t'ofereix la protecció econòmica necessària per cobrir les despeses mèdiques i hospitalàries per al tractament de les malalties específiques de la dona. De l'altra, la garantia que els teus fills comptaran amb una renda mensual fins que compleixin l'edat de 23 anys, passi el que passi.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Els millors professionals

Si es tracta de la teva família