Clàusula de protecció de dades

En relació amb les dades personals facilitades per part seva, l'informem que el responsable del tractament és l'entitat Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, les dades identificatives de la qual estan publicades a l'avís legal del web.

La finalitat principal per la qual es farà el tractament de les dades personals aportades per part seva és valorar la seva candidatura i contactar amb vostè en cas que qualsevol de les ofertes professionals de l'entitat s'ajusti al seu perfil. Les dades seran objecte de tractament per a les finalitats descrites, estant legitimat aquest tractament d'acord amb el consentiment prestat per part seva a través d'aquesta clàusula. Com a titular de les seves dades personals, l'assisteixen els drets d'accés, rectificació, supressió i dret a l'oblit, oposició, limitació del tractament i portabilitat, que podrà exercir acreditant la seva identitat, mitjançant una comunicació escrita al delegat de Protecció de Dades del Grup Catalana Occident, a través de la seva adreça de correu electrònic: dpo@grupocatalanaoccidente.com o de l'adreça postal de l'entitat. La informació addicional i completa sobre la protecció de les seves dades personals està publicada a l'apartat “Política de privacitat” de la pàgina web oficial.