CEA - Compte estalvi assegurança

Comptes

Compte Estalvi Segur

Tot allò que esperes dels teus estalvis

De què tracta el Compte Estalvi Assegurança?

L'assegurança d'estalvi Compte Estalvi Assegurança et permet estalviar de forma flexible, rendibilitzar els teus estalvis i poder disposar-ne transcorreguts tres mesos des de la primera aportació.

Beneficis d'aquesta assegurança

Flexibilitat

Realitza les aportacions extraordinàries que creguis oportunes, més enllà dels 3.000 euros inicials.

Rendibilitat

Pots optar pel tipus d'interès recomanat o vincular els teus estalvis a qualsevol dels nostres fons d'inversió.

Liquiditat

Disposa dels teus estalvis parcialment tres mesos després de contractar el servei. A partir del primer any, podràs fer servir tots els teus estalvis sense cap penalització ni comissió.

Transparència

Comprova el rendiment dels teus estalvis en tot moment i rep informació actualitzada de manera anual al teu domicili.

Telèfon d'atenció al client

946 42 12 41

Compte estalvi
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Fiscalitat

Les assegurances d'estalvi tributen en el moment que es percep la prestació, alhora que els seus rendiments es qualifiquen com a capital mobiliari i estan subjectes a una retenció. 

Les prestacions pagables al beneficiari com a conseqüència de la defunció de la persona assegurada tributen per l'impost sobre successions. La quantia de l'impost disminuirà en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari. 

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals