Defensa del client

A l'efecte d'impulsar i aconseguir una constant millora en la qualitat del servei a prestar als clients i assegurats, així com adaptar-se als requeriments de l'Ordre ECO 734/04 sobre els Departaments i Serveis d'Atenció al Client i Defensor al Client, Seguros Bilbao disposa d'un Servei d'Atenció al Client.

Tota reclamació es podrà presentar davant d'aquest Servei d'Atenció al Client, o davant el Defensor del Partícip, en els plans de pensions, de la forma establerta en el Reglament intern per a la Defensa del Client (el PDF que s'indica més avall per a la seva baixada), recomanant amb caràcter previ la seva consulta, en especial el capítol II, "Procediment per a la tramitació de queixes i reclamacions".

També es pot presentar la reclamació a través d'aquest enllaç:

Envia reclamació

Telèfon: 900 102 978

Sent necessari la presentació prèvia de la reclamació davant del Servei d'Atenció al Client esmentat, en cas de disconformitat amb la seva resolució, el client es pot adreçar al Servei de Reclamacions de la DGSFP (Seguros Bilbao), Banc d'Espanya (Bilbao Hipotecaria SA EFC) i CNMV (GCO Gestión de Activos SA, SGIIC), els formularis dels quals s'incorporen a continuació: