Informació Corporativa Seguros Bilbao

Divulgació sobre sostenibilitat

Informes i documents

Política d'inversió sostenible

En línia amb el nostre compromís amb la sostenibilitat i amb protegir els estalvis i inversions dels nostres clients, integrem criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en tot el procés d'inversió.

Per fer-ho, disposem d'una política d'inversió sostenible, que estableix els principis i criteris ASG que tenim en compte en la presa de decisions d'inversió.

La consideració d'aquests criteris pot tenir un efecte favorable en els resultats financers a llarg termini dels productes que oferim i contribuir a un major progrés econòmic i social.