Assegurança d'edificació per a avaria de maquinària i equips electrònics

Edificació

Assegurança Maquinària i equips electrònics

Tot controlat

En què consisteix l'assegurança Maquinària i equips electrònics?

L'assegurança Maquinària i equips electrònics té en compte una sèrie de garanties bàsiques o principals i altres de complementàries que amplien la cobertura segons les necessitats de cada empresari. Les seves cobertures s'adapten amb flexibilitat a qualsevol tipus d'aparell o equip.

Avantatges d'aquesta assegurança

Contracte únic

Inclou en un únic contracte la maquinària, l'equipament electrònic i els components.

Avaries internes i externes

Protegeix el funcionament correcte del teu negoci contra avaries eventuals de la maquinària, tant internes com externes.

Flexibilitat

Pots triar si vols fraccionar o no el pagament de la teva assegurança en funció de les necessitats específiques del teu negoci.

Adaptabilitat

Adapta la protecció que t'ofereix l'assegurança al teu negoci i amplia les garanties per incloure tots els aspectes que consideris necessaris.

Assegurança d'edificació per a avaria de maquinària i equips electrònics

Cobertures de l'assegurança

Les garanties principals asseguren el pagaments dels costs de reparació dels danys o de reposició de l'equipament, amb origen intern, com a conseqüència de:

 • Malaptesa i errors humans.
 • Actes malintencionats de tercers.
 • Danys elèctrics, sobretensions i curtcircuits.
 • Defectes de fabricació i errors de disseny, càlcul o muntatge.
 • Manca d'aigua a les calderes de vapor.
 • Cossos estranys i defectes de greixatge.
 • Explosió i implosió física.
 • Esquinçament a causa de la força centrífuga.
 • El Consorci de Compensació d'Assegurances garanteix els danys per riscs extraordinaris, com ara els riscs naturals o els que es produeixen com a conseqüència d'actes terroristes i de tumults.

Preguntes freqüents

Amb caràcter purament informatiu, els béns que es poden assegurar són els següents:

 • Màquines i instal·lacions, tant fixes com mòbils.
 • Equips mecànics.
 • Màquines eina.
 • Transformadors.
 • Centrals elèctriques.
 • Grues i excavadores.
 • Instal·lacions de processament electrònic de dades, ordinadors personals i equips perifèrics, com ara monitors, impressores o escàners.
 • Instal·lacions de telecomunicacions.
 • Equips de medicina electrònica.
 • Equips d'investigació i anàlisi de materials.
 • Equips d'oficina, de disseny gràfic i de reproducció.
 • Equips de comandament electrònic de maquinària.
 • Instal·lacions de control i registre.
 • Fotocopiadores i fax.
 • Malaptesa, negligència i actes malintencionats.
 • Danys elèctrics.
 • Errors de disseny, construcció, muntatge i materials.
 • Manca d'aigua a les calderes de vapor.
 • Esquinçament a causa de la força centrífuga.
 • Introducció de cossos estranys.
 • Efectes de tempestes, glaçades i desglaç.

 • Incendi, explosió i caiguda de llamp.
 • Robatori i desperfectes durant l'intent de robatori.
 • Col·lisió, descarrilament i impactes.
 • Corriments de terra, esllavissaments i enfonsaments.
 • Fenòmens naturals anormals.
 • Malaptesa, negligència o malvolença.

 • Incendi, danys i despeses d'extinció.
 • Explosió, implosió i caiguda de llamp.
 • Caigudes, impactes, col·lisions i introducció de cossos estranys.
 • Robatori i espoliació.
 • Actes malintencionats.
 • Danys per aigua o humitat.
 • Negligència i maneig inadequat.
 • Fenòmens naturals anormals.
 • Defectes de material, de construcció, d'error de disseny o de mà d'obra.
 • Danys elèctrics.

Les màquines, els equips, els aparells i els components electrònics s'asseguren en funció de la ubicació on s'han instal·lat per realitzar la seva funció. Si cal traslladar equips per raó de les diverses situacions de treball, s'asseguren en funció de les ubicacions que s'indiquin, alhora que es pot incorporar el risc de circulació o transport a la cobertura.

Per què assegurar la teva empresa amb Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals