Assegurança de responsabilitat civil mediambiental

Assegurança de Responsabilitat civil mediambiental

Contribuïm a un entorn millor

De què tracta l'assegurança de Responsabilitat civil mediambiental?

L'assegurança de Responsabilitat civil mediambiental per a empreses té com a finalitat el compliment del principi “Qui contamina, la paga”, amb un sistema de responsabilitat objectiva pel qual es pot exigir la reparació dels danys als recursos naturals, fins i tot quan l'entitat que els ha generat no ha comès cap infracció. En aquest cas, l'assegurança incorpora un nou tipus de responsabilitat administrativa que complementa la responsabilitat civil per contaminació accidental i s'aplica als titulars de totes les activitats econòmiques i professionals.

Avantatges de Responsabilitat civil mediambiental

Cobertures

Ens adaptem a les necessitats de la teva empresa amb cobertures de responsabilitat mediambiental i responsabilitat civil per contaminació accidental, inclosa la responsabilitat civil patronal en aquest cas.

Defensa jurídica

Ens encarreguem de les despeses derivades de la defensa jurídica dels interessos de la teva empresa en cas de contaminació accidental.

Contractació àgil

Decideix quina assegurança necessites contractar i fes-ho de manera ràpida i àgil; només necessitem la informació bàsica relacionada amb la teva empresa.

Assegurança de responsabilitat civil mediambiental

Cobertures de Responsabilitat civil mediambiental

  • Elements protegits

          - Sòl, aigua, espais i hàbitats protegits.

  • Garanties essencials

          - Evitació de l'agreujament del risc.

          - Reparació
- Aquesta assegurança comprèn les tres fases de reparació: primària, complementària i compensatòria.

          - Prevenció de risc imminent.

          - Activitats complementàries fora de la instal·lació.

  • - Descontaminació del sòl.

          - Recuperació del sòl contaminat.

          - Trasllat, dipòsit i destrucció del sòl contaminat.

          - Demolició, trasllat i dipòsit dels béns que calgui retirar o demolir per descontaminar el sòl.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança va dirigida a totes les empreses, ja que qualsevol activitat pot generar contaminació accidental. No obstant això, l'assegurança protegeix l'activitat de les empreses amb un cert grau de risc mediambiental.

La llei de Responsabilitat mediambiental no distingeix entre activitats; per aquest motiu, qualsevol activitat econòmica professional està subjecta als preceptes d'aquesta llei.

No les assegurances de responsabilitat civil general no garanteixen las responsabilitat mediambiental.

L'assegurança presenta dues modalitats de contractació:

  1. Responsabilitat mediambiental per contaminació: protegeix el sòl, l'aigua i els espais i hàbitats protegits.
     
  2. Responsabilitat civil per contaminació accidental: protegeix les persones, els béns i el lucre cessant conseqüencial.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals