Assegurança d'edificació decennal de danys

Assegurança d'edificació decennal de danys

Anem més enllà

De què tracta l'assegurança Decennal de danys a l'edificació?

L'assegurança Decennal de danys a l'edificació ofereix protecció contra els possibles danys materials a l'edifici assegurat com a conseqüència de vicis i defectes de l'obra fonamental que puguin comprometre directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. D'altra banda, aquesta assegurança proporciona garanties complementàries per als danys materials de l'obra secundària, les instal·lacions i l'equipament, així com una garantia en cas de sinistre eventual.

Avantatges de Decennal de danys a l'edificació

Protecció per a promotors i propietaris

Protegim la inversió d'empreses promotores i constructores i la dels propietaris que adquireixen l'edifici.

Actualització de sumes assegurades

La suma assegurada en el contracte es revalora en funció d'un índex per mantenir-la actualitzada durant el període de l'assegurança.

Assegurança obligatòria

L'assegurança compleix totes les exigències de la Llei d'Ordenació de l'Edificació.

Adaptabilitat

Crea la teva pròpia assegurança amb les garanties complementàries que necessitis per adaptar-la al tipus de construcció: habitatges, naus industrials, hospitals, edificis d'oficines, centres comercials...

Assegurança d'edificació decennal de danys

Cobertures de Decennal de danys a l'edificació

La Llei obliga al promotor a contractar una pòlissa d'assegurança per cobrir durant deu anys els possibles danys que afectin l'edifici. D'acord amb la Llei, els edificis d'aquestes característiques que no s'hagin assegurat es podran inscriure al Registre de la Propietat.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança va dirigida als promotors d'edificació, però també la poden contractar els constructors a compte de promotors.

L'assegurança s'ha de contractar en començar l'obra de construcció. Per fer-ho, una de les condicions indispensables és que el promotor hagi contractat els serveis d'un Organisme de Control Tècnic per supervisar el projecte i la realització dels treballs i, alhora, per proporcionar els informes corresponents a l'empresa asseguradora. Si el resultat dels informes és satisfactori, permetran que la cobertura entri en vigor.

En començar l'obra de construcció, amb les condicions de cobertura establertes de manera provisional.

La cobertura d'aquesta assegurança s'inicia quan finalitza el període de construcció, sempre que l'Acta de Recepció o els informes de l'Organisme de Control Tècnic no mostrin cap reserva que no s'hagi resolt, i es manté durant deu anys.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals