Assegurança de PIMES

Assegurança de PIMES

La teva activitat, ben protegida

De què tracta PIME industrial?

L'assegurança PIME industrial proporciona una gran varietat de garanties integrades amb la possibilitat d'afegir-hi cobertures opcionals per protegir la teva empresa. Si ho creus oportú, els nostres especialistes poden fer una visita a les instal·lacions de la teva empresa per oferir-te una proposta personalitzada, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima individualització.

Avantatges de PIME industrial

Personalització

Cada PIME és un món. Personalitza les garanties de la teva assegurança en funció de les necessitats de la teva empresa.

Consultes Iberinform

Consulta la situació financera d'altres empreses o de clients potencials per al teu negoci.

Flexibilitat

Fracciona el valor anual del rebut per sentir-te més còmode.

Ampliació

Tria qualsevol de les múltiples garanties opcionals que t'oferim per millorar la teva protecció.

Assegurança de PIMES

Cobertures de PIME industrial

Cobrim els danys materials i directes que pateixis com a conseqüència d'un incendi originat fortuïtament, per malvolença d'estranys o per negligència pròpia o de les persones per les quals respons civilment.

Preguntes freqüents

L'assegurança de PIME industrial va dirigida a les empreses que realitzen activitats en el sector de la indústria.

Comprèn l'edifici o recinte on l'empresa assegurada realitza la seva activitat. Inclou els següents elements:

 • Elements estructurals, edifici principal y accessoris, com ara fonaments, estructures, parets, envans, terres, cobertes, sostres, vidres, persianes, anexos, patis o garatges, entre d'altres.
 • Instal·lacions fixes, com ara aigua, gas, electricitat, energia solar, climatització, sanitaris, instal·lacions sanitàries, ventilació i altres estructures de l'edifici.
 • Revestiments, com ara marbres, granits, falsos sostres, moquetes, pintura, miralls, rètols i anuncis lluminosos.
 • Servituds exteriors, com ara tanques, murs de contenció de terres, paviments exteriors, reixats i elements similars.
 • Instal·lacions esportives.

Comprèn el conjunt de béns ubicats a l'interior del recinte o local on es realitza l'activitat assegurada. Els béns s'han de fer servir a l'activitat i la persona assegurada n'ha de ser el propietari o tenir un altre interès assegurable.

Forma part del contingut:

 • El mobiliari, la maquinària i les instal·lacions industrials.
 • Les mercaderies o existències.
 • El valor material que presenten els motlles, els dissenys, els patrons, les matrius i els plans.

Mitjançant pacte exprés, es poden cobrir les despeses de reconstrucció d'aquests elements.

Mitjançant pacte exprés, es poden incloure els vehicles propietat de l'empresa, sempre que es trobin a l'interior del recinte assegurat i no siguin vehicles amb una finalitat de venda, reparació o dipòsit.

Mitjançant pacte exprés, es poden incloure els béns de tercers sota el poder de la persona assegurada.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals

De què tracta PIME automoció?

L'assegurança PIME automoció t'ofereix protecció a mida per a la teva empresa. Per fer-ho, et proporcionem tant garanties bàsiques com d'opcionals. A més, en cas necessari, podem visitar les teves instal·lacions per assessorar-te sobre la millor protecció que pots obtenir.

Avantatges de PIME automoció

Personalització

Personalitza les garanties de la teva assegurança a mida, en funció de les necessitats de la teva PIME.

Consultes Iberinform

Consulta la situació financera d'altres empreses o de clients potencials per al teu negoci.

Flexibilitat

Fracciona el valor anual del rebut de la teva assegurança per a més comoditat.

Ampliació

Amplia la teva assegurança amb les múltiples garanties opcionals que posem al teu abast.

Assegurança de PIMES

Cobertures de PIME automoció

Cobrim els danys materials i directes que pateixis com a conseqüència d'un incendi originat fortuïtament, per malvolença d'estranys o per negligència pròpia o de les persones per les quals respons civilment.

Preguntes freqüents

L'assegurança de PIME automoció va dirigida a les empreses que vulguin protegir la seva activitat en aquest àmbit.

 

Comprèn l'edifici o recinte on l'empresa desenvolupa la seva activitat. Inclou els següents elements:

 • Elements estructurals, edifici principal y accessoris, com ara fonaments, estructures, parets, envans, terres, cobertes, sostres, vidres, persianes, anexos, patis o garatges, entre d'altres.
 • Instal·lacions fixes, com ara aigua, gas, electricitat, energia solar, climatització, sanitaris, instal·lacions sanitàries, ventilació i altres estructures de l'edifici.
 • Revestiments, com ara marbres, granits, falsos sostres, moquetes, pintura, miralls, rètols i anuncis lluminosos.
 • Servituds exteriors, com ara tanques, murs de contenció de terres, paviments exteriors, reixats i elements similars.
 • Instal·lacions esportives.

Comprèn el conjunt de béns ubicats a l'interior del recinte o local on es realitza l'activitat assegurada. Els béns s'han de fer servir a l'activitat i la persona assegurada n'ha de ser el propietari o tenir un altre interès assegurable.

Forma part del contingut:

 • El mobiliari, la maquinària i les instal·lacions industrials.
 • Les mercaderies o existències.
 • El valor material que presenten els motlles, els dissenys, els patrons, les matrius i els plans.

Mitjançant pacte exprés, es poden cobrir les despeses de reconstrucció d'aquests elements.

D'altra banda, també es poden incloure els vehicles d'empresa, sempre que es trobin dins les dependències assegurades i no siguin vehicles amb una finalitat de venda, reparació o dipòsit.

Igualment, es poden incloure els béns de tercers sota el poder de la persona assegurada, inclosos els vehicles que s'han de reparar.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals

De què tracta PIME hoteleria/oci?

L'assegurança PIME hoteleria/oci està dissenyada per protegir la teva empresa en funció de les teves necessitats. T'oferim protecció personalitzada mitjançant garanties bàsiques i opcionals. A més, si necessites assessorament per protegir la teva empresa, podem visitar les instal·lacions per proporcionar-te'l.

Avantatges de PIME hoteleria/oci

Personalització

Cada empresa té les seves necessitats. Personalitza les garanties de la teva assegurança i fes-la a la teva mida.

Consultes Iberinform

Consulta la situació financera d'altres empreses o de clients potencials per al teu negoci.

Flexibilitat

Fracciona el valor anual del rebut de la teva assegurança per a més comoditat.

Ampliació

Amplia la teva assegurança amb les múltiples garanties opcionals que posem al teu abast.

Assegurança de PIMES

Cobertures de PIME hoteleria/oci

Cobrim els danys materials i directes que pateixis com a conseqüència d'un incendi originat fortuïtament, per malvolença d'estranys o per negligència pròpia o de les persones per les quals respons civilment.

Preguntes freqüents

L'assegurança de PIME hoteleria/oci va dirigida a les empreses que volen protegir la seva activitat en l'àmbit de l'hoteleria i l'oci.

Comprèn l'edifici o recinte on l'empresa assegurada realitza la seva activitat. Inclou els següents elements:

 • Elements estructurals, edifici principal y accessoris, com ara fonaments, estructures, parets, envans, terres, cobertes, sostres, vidres, persianes, anexos, patis o garatges, entre d'altres.
 • Instal·lacions fixes, com ara aigua, gas, electricitat, energia solar, climatització, sanitaris, instal·lacions sanitàries, ventilació i altres estructures de l'edifici.
 • Revestiments, com ara marbres, granits, falsos sostres, moquetes, pintura, miralls, rètols i anuncis lluminosos.
 • Servituds exteriors, com ara tanques, murs de contenció de terres, paviments exteriors, reixats i elements similars.
 • Instal·lacions esportives.

Comprèn el conjunt de béns ubicats a l'interior del recinte o local on es realitza l'activitat assegurada. Els béns s'han de fer servir a l'activitat i la persona assegurada n'ha de ser el propietari o tenir un altre interès assegurable.

Forma part del contingut:

 • El mobiliari, la maquinària i les instal·lacions industrials.
 • Les mercaderies o existències.
 • El valor material que presenten els motlles, els dissenys, els patrons, les matrius i els plans.

Mitjançant pacte exprés, es poden cobrir les despeses de reconstrucció d'aquests elements.

Mitjançant pacte exprés, es poden incloure els vehicles propietat de l'empresa, sempre que es trobin a l'interior del recinte assegurat i no siguin vehicles amb una finalitat de venda, reparació o dipòsit.

Mitjançant pacte exprés, es poden incloure els béns de tercers sota el poder de la persona assegurada.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals

De què tracta PIME agropecuària?

L'assegurança PIME agropecuària t'ofereix la possibilitat de dissenyar una assegurança individualitzada per satisfer les teves necessitats úniques. A més, et proporcionem múltiples garanties perquè ajustis encara més la protecció a mida del teu negoci. En cas que necessitis assessorament, podem visitar les teves instal·lacions.

Avantatges de PIME agropecuària

Personalització

Personalitza les garanties de la teva assegurança per dissenyar-la a la mida de les teves necessitats.

Consultes Iberinform

Consulta la situació financera d'altres empreses o de clients potencials per al teu negoci.

Flexibilitat

Fracciona el valor anual del rebut de la teva assegurança per a més comoditat.

Ampliació

Tria els límits de la teva assegurança amb les múltiples garanties opcionals que t'oferim.

Assegurança de PIMES

Cobertures de PIME agropecuària

Cobrim els danys materials i directes que pateixis com a conseqüència d'un incendi originat fortuïtament, per malvolença d'estranys o per negligència pròpia o de les persones per les quals respons civilment.

Preguntes freqüents

L'assegurança de PIME agropecuària va dirigida a les empreses que volen protegir l'activitat en el sector agropecuari.

 

Comprèn l'edifici o recinte on l'empresa desenvolupa la seva activitat. Inclou els següents elements:

 • Elements estructurals, edifici principal y accessoris, com ara fonaments, estructures, parets, envans, terres, cobertes, sostres, vidres, persianes, anexos, patis o garatges, entre d'altres.
 • Instal·lacions fixes, com ara aigua, gas, electricitat, energia solar, climatització, sanitaris, instal·lacions sanitàries, ventilació i altres estructures de l'edifici.
 • Revestiments, com ara marbres, granits, falsos sostres, moquetes, pintura, miralls, rètols i anuncis lluminosos.
 • Servituds exteriors, com ara tanques, murs de contenció de terres, paviments exteriors, reixats i elements similars.
 • Instal·lacions esportives.

Comprèn el conjunt de béns ubicats a l'interior del recinte o local on es realitza l'activitat assegurada. Els béns s'han de fer servir a l'activitat i la persona assegurada n'ha de ser el propietari o tenir un altre interès assegurable.

Forma part del contingut:

 • El mobiliari, la maquinària i les instal·lacions industrials.
 • Les mercaderies o existències.
 • El valor material que presenten els motlles, els dissenys, els patrons, les matrius i els plans.

Mitjançant pacte exprés, es poden cobrir les despeses de reconstrucció d'aquests elements.

D'altra banda, també es poden incloure els vehicles d'empresa, sempre que es trobin dins les dependències assegurades i no siguin vehicles amb una finalitat de venda, reparació o dipòsit.

Igualment, es poden incloure els béns de tercers sota el poder de la persona assegurada, inclosos els vehicles que s'han de reparar.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals