Assegurança d'estalvi per a empreses

Assegurances d'estalvi per a empreses

Garanteix el teu futur, passi el que passi

Què cobreix una assegurança d'estalvi per a empreses?

Les assegurances de vida estalvi permeten acumular diners amb una finalitat concreta. En el cas de les empreses, aquest tipus d'assegurances poden fer-se a favor del propietari, de manera que s'obté una rendibilitat més alta pel seu patrimoni, o bé dels treballadors, de manera que se'ls proporciona un suport econòmic addicional.

Quins són els avantatges de les assegurances d'estalvi per a empreses?

Les assegurances d'estalvi aporten beneficis importants, tant a l'empresa com als seus treballadors.

Beneficis fiscals

Les assegurances d'estalvi poden comportar avantatges fiscals per a l'empresa i per als treballadors en funció de la modalitat escollida i dels prenedors i assegurats designats. 

Flexibilitat en l'estalvi

En aquest tipus d'assegurances tu decideixes la prima a aportar. També és a les teves mans l'estratègia: o bé vincular els diners a una taxa de revaloració diària, o bé dipositar-los en un fons d'inversió.

Fidelització dels empleats

Si decideixes oferir l'assegurança d'estalvi com un valor afegit per als teus empleats, a més de proporcionar-los un suport econòmic addicional aconseguiràs motivar-los i incrementar la seva vinculació amb la teva empresa.

Fiscalitat de les assegurances d'estalvi per a empreses

Les assegurances destinades a l'estalvi en empreses tributen en el moment de percebre la prestació, per la qual cosa permeten gaudir d'una exempció tributària del rendiment del capital durant el període en què es produeixin les aportacions.

En qualsevol cas, els rendiments que generis tu o els treballadors de la teva empresa en qualitat de prenedors es consideraran capital mobiliari i estaran subjectes a retenció.

Així mateix, les prestacions que corresponguin a l'assegurat en cas que mori el prenedor tributaran per l'impost de successions, de manera que es podrà reduir la quantia d'aquest impost en funció del parentesc que existeixi entre l'assegurat i el prenedor.

Preguntes freqüents

Les assegurances d'estalvi són una eina interessant per a les empreses amb l'objectiu d'obtenir un retorn pels seus diners. Poden utilitzar-se a favor de la companyia o bé com un avantatge social per als treballadors.

Aquestes assegurances estan pensades per a propietaris d'empreses que cerquin un estalvi per a una finalitat concreta: o bé en benefici de la companyia, o bé en el dels seus empleats. 

En l'elecció de la modalitat d'assegurança, el propietari de l'empresa ha de tenir en compte diversos factors, com el nivell de risc que vol assumir, el tipus de rendibilitat que busca i la forma de recuperar el capital acumulat.  

Per què contractar assegurances d'estalvi per a empreses amb Seguros Bilbao?

A Seguros Bilbao portem més de cent anys cuidant d'empreses com la teva, gestionant el seu patrimoni i protegint-les de petits i grans imprevistos.

Atenció personalitzada

T'acompanyem des del primer dia: et donem una resposta individualitzada per als dubtes que tinguis i ajustem els nostres serveis a les teves necessitats reals. \n

Informació constant

Ens comprometem a oferir-te informació periòdica, útil i de qualitat de la mà de professionals especialistes en productes d'estalvi.

Suport i confiança

Som una companyia sòlida i solvent, amb més de cent anys d'experiència, i pertanyent a un dels principals grups asseguradors del país, el Grup Catalana Occident. \n