assegurança de responsabilitat civil construcció

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança de responsabilitat civil per a construcció

El pilar de la teva defensa

De què tracta l'Assegurança de responsabilitat civil de construcció?

La utilització d'utillatge i maquinària, i les accions complexes que són inherents a la feina, fan que s'estigui més exposat a provocar un dany a un tercer. Per això, la responsabilitat civil per a construcció és tan important per assegurar el desenvolupament segur de la teva activitat.

Avantatges d'aquesta assegurança

Protegeix el patrimoni de la teva empresa amb una assegurança adaptada a les necessitats del teu negoci.

Flexibilitat

Confecciona una protecció a mida ajustada a les característiques específiques de la teva activitat.

Múltiples garanties

Inclou múltiples garanties en el mateix contracte d'assegurança per garantir la millor protecció per a la teva empresa de construcció.

Adaptabilitat

Adapta el pagament de l'assegurança a les necessitats del teu negoci i fracciona'l, si cal.

Innovació

Millorem constantment la nostra assegurança per ajustar-nos als canvis que es produeixen en el sector de la construcció.

assegurança de responsabilitat civil construcció

Cobertures de l'assegurança

La contractació de la garantia bàsica de responsabilitat civil d'explotació és obligatòria per subscriure les garanties opcionals que es descriuen a continuació i que cobreixen les reclamacions dirigides a l'assegurat com a conseqüència de:

 • Subcontractista: La responsabilitat civil que se't pugui imputar pels danys causats a tercers, aliens a l'obra, per persones i empreses als quals hagis encarregat treballs, totalment o parcialment.
 • Béns confrontants: Els danys ocasionats als edificis o als béns confrontants de les obres on es fan els treballs.
 • Instal·lacions subterrànies o aèries: La responsabilitat civil derivada pels danys directes causats a les instal·lacions subterrànies o aèries de tercers com a conseqüència de la realització dels treballs.
 • Aigua (no climatològica): Els danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència del vessament accidental d'aigua de les instal·lacions assegurades.
 • Ús de vehicles
 • Treballs en calent
 • Professionals tècnics dependents
 • Propietari immoble

Preguntes freqüents

L'assegurança de Responsabilitat civil de construcció va dirigida a les persones que dirigeixen un negoci en el sector de la construcció.

A continuació es mostra una llista de situacions il·lustratives i hipotètiques com a exemple:

 • Un treballador de la construcció deixa caure un maó accidentalment i genera danys materials a un vehicle estacionat.
 • Un assalariat de la persona assegurada presenta danys corporals com a conseqüència d'un accident laboral.
 • La persona assegurada deixa caure per accident un objecte i provoca danys a una persona que anava pel carrer.
 • Un treballador de la persona assegurada trenca accidentalment una canonada mentre realitza la seva activitat professional i ocasiona danys en l'habitatge confrontant.
 • La persona assegurada està soldant objectes necessaris per a la obra assegurada i, per accident, provoca un incendi en l'edifici.

Per què contractar una assegurança de responsabilitat civil amb Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals