Assegurança de responsabilitat civil per a D&O

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança D&O administradors i directius

Dirigeix l'empresa sense ensurts

En què consisteix l'assegurança de responsabilitat civil per a directius?

L'assegurança de responsabilitat civil per a directius (D&O) garanteix una protecció adequada del patrimoni econòmic i familiar de les persones que desenvolupen funcions directives a l'empresa.

Avantatges d'aquesta assegurança

Nombre il·limitat d'assegurats

No existeix limitació en el nombre de persones o càrrecs assegurats per la pòlissa, ja que la seva cobertura s'estén a totes aquelles persones amb càrrecs d'administració o direcció en l'empresa, sense restriccions pel que fa al nombre o el títol que tenen.

Cobertura per a persones físiques i jurídiques

L'assegurança protegeix els consellers i directius que són persones físiques, però és possible cobrir el conseller persona jurídica sempre que expressament es negociï en contractar l'assegurança. La identificació d'aquesta figura ha de constar en la pòlissa.

Cobertura mundial

Aquesta assegurança et cobreix a tot el món, llevat que expressament s'exclogui la cobertura als EUA. Si tens un programa internacional, has de prestar atenció a la validesa a cada país de l'Assegurança de D&O subscrita pel que fa a l'exigència d'emissió local de l'assegurança.

Assegurança de responsabilitat civil per a D&O

Cobertures de l'assegurança

Aquest producte d'assegurança permet confeccionar una oferta a mida de cada contractant. Resum de les principals cobertures i riscos assegurats si es contracten expressament:

 • Indemnització de les pèrdues que els assegurats es vegin obligats legalment i personalment a pagar individualment o conjuntament per les reclamacions previstes en el contracte d'assegurança.

 • Despeses de defensa.

 • Despeses de representació legal.

 • Despeses d'investigació formal.

 • Despeses per a constitució de fiances civils i penals.

 • Despeses d'extradició.

 • Despeses de publicitat.

 • Despeses de defensa per contaminació.

 • Perjudici financer pur causat per contaminació. 

 • Sancions administratives.

 • Extensió de les cobertures a les societats filials i participades.

 • Homicidi imprudent.

 • Reclamació contra la persona jurídica administradora.

 • Despeses de gerència de riscos.

Preguntes freqüents

Va dirigida al personal d'empresa que tingui legalment poder de decisió i govern, com ara els directors generals, els directius, els gerents, els membres del comité de direcció i els càrrecs amb responsabilitat anàloga, així com els administradors i els directius d'entitats filials o participades.

La mateixa assegurança que contracta l'empresa per protegir els seus directius, protegeix les persones que són designades administradors o directius en les filials o participades per la societat matriu.

L'assegurança D&O cobreix el 100% dels directius de la filial (tant si els directius de la filial coincideixen amb els directius de la matriu com si no, i tant si tots han estat nomenats per aquesta matriu o per un tercer), però en les societats participades només cobreix els directius que hagin estat designats per la matriu, a exclusió d'aquells procedents d'un tercer.

Per què contractar una assegurança de responsabilitat civil amb nosaltres?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals