Assegurança de responsabilitat civil mediambiental

Responsabilitat civil per a empreses

Assegurança de responsabilitat civil mediambiental

Contribuïm a un entorn millor

De què tracta l'assegurança de responsabilitat mediambiental?

L'Assegurança de responsabilitat civil mediambiental protegeix el patrimoni d'una empresa en cas que aquesta incorri inesperadament en un episodi de danys als recursos naturals. Aquesta assegurança complementa la de responsabilitat civil per contaminació accidental.

Avantatges d'aquesta assegurança

Confecciona una protecció a la mida de la teva empresa amb una àmplia varietat de cobertures i una senzilla contractació.

Cobertures

Ens adaptem a les necessitats de la teva empresa amb cobertures de responsabilitat mediambiental i responsabilitat civil per contaminació accidental, inclosa la responsabilitat civil patronal en aquest cas.

Defensa jurídica

Ens encarreguem de les despeses derivades de la defensa jurídica dels interessos de la teva empresa en cas de contaminació accidental.

Contractació àgil

Decideix quina assegurança necessites contractar i fes-ho de manera ràpida i àgil; només necessitem la informació bàsica relacionada amb la teva empresa.

Assegurança de responsabilitat civil mediambiental

Cobertures de l'assegurança

 • Les mesures de prevenció per evitar algun dany mediambiental imminent.
 • Produït el dany mediambiental, l'adopció de mesures necessàries per impedir danys majors.
 • La restauració dels recursos naturals danyats.
 • La descontaminació del sòl en què es desenvolupa l'activitat:
  • Recuperació del sòl contaminat.
  • Demolició, trasllat i dipòsit de béns que calgui retirar o demolir per descontaminar el sòl.
  • Trasllat, dipòsit i destrucció del sòl contaminat.
 • La defensa de l'assegurat, en qualsevol procediment judicial, per la seva responsabilitat assegurada, sufragant honoraris i despeses.
 • La constitució de les fiances exigides a l'assegurat per garantir les seves responsabilitats assegurades, així com les que s'exigeixin per garantir la seva llibertat provisional, en un procés penal.
 • Les reclamacions per danys a tercers, derivades de contaminació assegurada, sempre que s'hagi contractat l'assegurança complementària de responsabilitat civil per contaminació, incloent-hi els danys a empleats, amb certs límits.
 • Respon per totes pèrdues o danys en concepte de responsabilitat civil per contaminació.

Preguntes freqüents

Aquesta assegurança va dirigida a totes les empreses, ja que qualsevol activitat pot generar contaminació accidental. No obstant això, l'assegurança protegeix l'activitat de les empreses amb un cert grau de risc mediambiental.

La llei de Responsabilitat mediambiental no distingeix entre activitats; per aquest motiu, qualsevol activitat econòmica professional està subjecta als preceptes d'aquesta llei.

No les assegurances de responsabilitat civil general no garanteixen las responsabilitat mediambiental.

L'assegurança presenta dues modalitats de contractació:

 1. Responsabilitat mediambiental per contaminació: protegeix el sòl, l'aigua i els espais i hàbitats protegits.
   
 2. Responsabilitat civil per contaminació accidental: protegeix les persones, els béns i el lucre cessant conseqüencial.

Per què contractar una assegurança de responsabilitat civil amb Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

T'acompanyem des del primer dia: et donem una resposta individualitzada per als dubtes que tinguis i ajustem els nostres serveis a les teves necessitats reals.

Informació constant

Ens comprometem a oferir-te informació periòdica, útil i de qualitat, de la mà de professionals especialistes en productes financers.

Els millors professionals

Som una companyia sòlida i solvent, amb més de cent anys d'experiència, i pertanyent a un dels principals grups asseguradors del país, el Grup Catalana Occident.