Compte estalvi empreses

Assegurances d'estalvi per a empreses

Assegurança Estalvi capital per a empreses

Flexibilitat i rendibilitat per a les teves aportacions

En què consisteix l'assegurança Estalvi capital?

L'assegurança Estalvi Capital per a empreses permet estalviar de forma flexible, rendibilitzar les aportacions fetes i disposar-ne un cop transcorreguts tres mesos.

Avantatges assegurança Estalvi capital per a empreses

Flexibilitat

Amb el Compte Estalvi Segur, pots fer les aportacions extraordinàries que consideris oportunes més enllà dels 10.000 euros inicials.

Rendibilitat

Opta pel tipus d'interès recomanat o vincula les teves aportacions a qualsevol dels nostres fons d'inversió.

Liquiditat

Disposa de les teves aportacions parcialment després de tres mesos. A partir del primer any des de la contractació, pots disposar de les aportacions íntegrament sense penalitzacions ni comissions.

Transparència

Verifica el rendiment de les teves aportacions en qualsevol moment i rep informació actualitzada anualment al teu domicili.

Telèfon d'atenció al client

946 42 12 41

Compte estalvi
1 /6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6, de més risc.

Alertes sobre liquiditat

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Fiscalitat

Les assegurances d'estalvi tributen en el moment que es percep la prestació, alhora que els seus rendiments es qualifiquen com a capital mobiliari i estan subjectes a una retenció. 

Les prestacions pagables al beneficiari com a conseqüència de la defunció de la persona assegurada tributen per l'impost sobre successions. La quantia de l'impost disminuirà en funció de la relació de parentiu entre prenedor i beneficiari.