Assegurança d'edificació tot risc construcció i muntatge

Edificació

Assegurança Tot risc construcció i muntatge

El sostre el poses tu

En què consisteix l'assegurança Tot risc construcció i muntatge?

Protegeix la teva empresa i garanteix les despeses derivades dels sinistres com el desenrunament, els honoraris de professionals, les taxes, el desallotjament forçós, etc. Amb l'assegurança Tot risc construcció i muntatge, assegurem tota l'obra, la construcció o el muntatge, la maquinària requerida i l'equip necessari en una sola pòlissa.

Avantatges d'aquesta assegurança

Finalització de l'obra

Assegura la finalització de l'obra contra diverses eventualitats.

Contracte únic

Inclou la construcció i el muntatge de l'edificació, sia un habitatge o un local comercial o industrial, en el mateix contracte de l'assegurança.

Adaptabilitat

Adapta les garanties d'aquesta assegurança a les necessitats reals del teu projecte.

Ampliació

Amplia la protecció d'aquesta assegurança en funció de les opcions que consideris oportunes. Ets tu qui decideix el límit de les cobertures.

Assegurança d'edificació tot risc construcció i muntatge

Modalitats

  • Edificació: construcció d'obra nova o reformes que afectin l'estructura de l'edificació.
  • Reformes sense afecció estructural: qualsevol reforma que no afecti elements estructurals.
  • Obra civil: inclou:
    •  Obres de serveis urbanístics, com ara pavimentacions, asfaltatges, etc.
    •  Grans riscos, principalment obres de licitacions públiques.

Cobertures de l'assegurança

Garantim el pagament dels danys soferts per l'obra i el muntatge assegurats.

  • Construcció: cost de material i mà d'obra del procés d'execució de qualsevol edificació o infraestructura.
  • Muntatge: instal·lació industrial del conjunt d'elements necessaris per al desenvolupament de processos de fabricació o altres processos industrials o científics. Inclou els equips o màquines en si, així com els treballs adequats per a la seva instal·lació, com ara fonaments o obra especial.

Preguntes freqüents

Construcció i muntatge, equipament, maquinària, propietat existent i efectes personals d'empleats i obrers. En resum, es pot assegurar pràcticament qualsevol tipus d'obra, muntatge o instal·lació.

En sectors urbans: habitatges, oficines, infraestructures i altres tipus d'edifici, com ara els edificis amb una finalitat, sanitària, hotelera o comercial, entre d'altres.

En sectors industrials: naus industrials, fàbriques, centrals elèctriques...

A infraestructures: carreteres, carrers urbans, túnels, ponts, ports, aeroports, dics...

Muntatges i instal·lacions: calderes, centrals telefòniques, alarmes, màquines industrials, instal·lacions de condicionament de l'aire, parcs solars, instal·lacions elèctriques...

Per què assegurar la teva empresa amb Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Els millors professionals