Fons d'inversió Borsa Internacional

Fons d'inversió

Inversió en borsa, GCO Internacional, FI

Diversifica en borses mundials

En què consisteix GCO Internacional?

Està dirigit als inversors que volen invertir en accions de les principals borses internacionals.

Avantatges de GCO Internacional

Experiència

Podràs diversificar la teva cartera de renda variable i beneficiar-te dels diferents ritmes de creixement de la resta d'àrees geogràfiques.

Risc alt

Si vols obtenir rendibilitat, no exempta de volatilitat, podràs invertir indirectament a les borses internacionals més rellevants.

Llarg termini

L'horitzó temporal recomanat per invertir és a llarg termini.

Fons d'inversioen borsa internacional

Preguntes freqüents

T'oferim la possibilitat de contractar un producte amb set alternatives d'inversió perquè triïs la que millor s'adapta al teu perfil inversor:

  • GCO Corto Plazo, FI, és ideal per als inversors que no volen córrer cap risc. La cartera d'aquest fons s'inverteix en títols de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics o privats en euros, amb una durada mitjana inferior als 24 mesos. El valor liquidatiu del fons no patirà cap mena de fluctuació important.
  • GCO Renta Fija, FI, està format per valors de renda fixa nacional o internacional d'emissors públics o privats en euros, amb una durada mitjana superior als dos anys.
  • GCO Acciones, FI, està dirigit a les persones que volen invertir en renda variable nacional. La cartera d'aquest fons s'inverteix principalment en títols de l'Ibex 35.
  • GCO Eurobolsa, FI, està dirigit a les persones que inverteixen sovint en renda variable nacional i volen diversificar part dels seus diners amb títols europeus. Les inversions es realitzen a les borses dels països de l'eurozona, al Regne Unit i a Suïssa.
  • GCO Internacional, FI, està dirigit a les persones que inverteixen sovint en fons de renda variable nacional i volen diversificar part dels seus diners amb títols estrangers. Les inversions es realitzen a borses internacionals.
  • GCO Mixto, FI, està dirigit a les persones que volen diversificar part de la seva inversió en renda variable. Les inversions es realitzen principalment en renda fixa privada a curt termini (inferior a 24 mesos), amb un petit percentatge en les principals accions de la borsa espanyola (fins a un 30%).
  • GCO Global 50, FI, combina la inversió en actius de renda fixa amb actius de renda variable, tant nacionals com internacionals. La inversió en renda variable mai no superarà el 50% de la cartera del fons.

En resum, amb els fons d'inversió que promou i comercialitza Assegurances Bilbao, es pot invertir en els mercats financers més importants del món sense haver de convertir-se en un expert financer i, el més important, sense haver d'assumir el risc de triar un valor o sector concret.

El termini d'inversió depèn de les necessitats de liquiditat a curt, mitjà i llarg termini i de l'aversió al risc de la persona que contracta el servei. Generalment, recomanem una inversió a llarg termini (superior a deu anys) per als fons d'inversió que inverteixen en renda variable: GCO Acciones, GCO Eurobolsa y GCO Internacional

Una cosa ben certa és que la diversificació és molt important. Per aquesta raó, és fa difícil trobar una oportunitat com la que ofereixen els fons d'inversió de Seguros Bilbao per invertir en els mercats més importants de la economia mundial.

La inversió en els sectors més representatius de l'economia requereix adaptar en tot moment la distribució del capital en funció de l'evolució dels mercats, el grau d'aversió al risc i les expectatives de rendibilitat. Així doncs, es redueix el risc que pot suposar la inversió directa en un valor o sector concret.

Amb els fons d'inversió de Seguros Bilbao, els nostres clients aposten per l'eficàcia dels mercats, tot tenint en compte les diferents tendències i amb la certesa que la volatilitat i el risc són els que han triat.

Existeixen poques inversions tan transparents que permetin que el client segueixi la tendència i l'evolució de la seva inversió cada dia de manera senzilla.

La informació sobre els nostres fons està disponible a tots els diaris, a la premsa especialitzada i a Internet. A més, els nostres clients reben semestralment informació actualitzada sobre l'estat de la seva inversió.

Pots disposar de tots els teus diners, o d'una part, en qualsevol moment i se't reembossarà la inversió sense cap mena de penalització. Ara bé, cal recordar que es tracta d'una inversió a mitjà i llarg termini, així que és en aquest període quan s'obté la màxima rendibilitat esperada.

A més, la inversió en la cartera dels nostres fons d'inversió es fa a mida, tot tenint en compte les necessitats de liquiditat i el risc que es vol assumir a mitjà i llarg termini.

Els nostres fons d'inversió estan dirigits a clients que volen invertir en els mercats financers sense haver de realitzar una gran inversió inicial. Els fons d'inversió d'Assegurances Bilbao se poden contractar a partir de qualsevol import i no tenen una quantitat mínima d'inversió.

La rendibilitat dels fons no està subjecta a cap retenció fins que no es materialitzen les plusvàlues en el moment del reembossament.

Des de l'any 2003, la legislació vigent ofereix la possibilitat de canviar d'entitat gestora, és a dir, canviar de fons, sense cap penalització fiscal. L'alt grau de professionalitat de la nostra gestió i l'experiència del nostre Grup als mercats financers et proporcionen una alternativa d'inversió per als fons d'inversió que pot ser que mantinguis amb altres entitats financeres.

Per què contractar un fons d'inversió en renda variable a Seguros Bilbao?

A Seguros Bilbao fa més de 100 anys que cuidem persones com tu gestionant-ne el patrimoni i protegint-les davant de petits i grans imprevistos.

Atenció personalitzada

T'acompanyem des del primer dia: et donem una resposta individualitzada per als dubtes que tinguis i ajustem els nostres serveis a les teves necessitats reals.

Informació constant

Ens comprometem a oferir-te informació periòdica, útil i de qualitat, de la mà de professionals especialistes en productes financers.

Suport i confiança

Som una companyia sòlida i solvent, amb més de cent anys d'experiència, i pertanyent a un dels principals grups asseguradors del país, el Grup Catalana Occident.