Informació corporativa

Informe sobre la Situació Financera i de Solvència

(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

L'Entitat presenta a continuació l'informe sobre la seva situació financera i de solvència (SFCR per les sigles en anglès). L'informe està preparat d'acord amb el marc legal de Solvència II, definit a través de la llei 20/2015 del 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores, articles 80 a 82.