Assegurança Òrbita Més salut

Més salut

La tranquil·litat de sentir-se en bones mans

De què tracta l'assegurança Més Salut?

Orbita Més Salut és una assegurança que t'ofereix diferents cobertures relacionades amb la teva salut i el teu benestar.

Avantatges de l'assegurança Més salut

Indemnització immediata

La indemnització a la qual es té dret es rep sense haver d'esperar la recuperació total de les lesions o de la malaltia. Només cal presentar l'informe mèdic detallat amb el diagnòstic i el tractament.

Internacional

La cobertura de la pòlissa és d'àmbit internacional, sempre que l'habitatge habitual es trobi a Espanya.

Assegurança Òrbita Més salut

Cobertures de Més salut

  • Procediments de diagnòstic: colonoscòpia, endoscòpia, TAC, ressonància magnètica...
  • Tractaments especials i tractaments per artroscòpia: acupuntura, diàlisi, radioteràpia, foniatria...
  •  Biòpsies, cremades, sutures, guix...
  • Ajuda econòmica per a despeses farmacèutiques en cas d'intervenció quirúrgica.