EPSV Pla Jubilació

Pensions

Pla de jubilació EPSV

Beneficis fins i tot abans de jubilar-te

En què consisteix el pla de jubilació EPSV?

L'EPSV és una modalitat d'estalvi específica per a la comunitat autònoma del País Basc destinada a complementar el servei públic de pensions.

Beneficis d'aquesta assegurança

Aportacions a la teva mida

Tria la modalitat d'aportació que s'adapti a tu: regular, variable o extraordinària.

Lliure suspensió i represa

Suspèn i reinicia les aportacions segons les teves necessitats en cada moment.

Traspàs de drets

Traspassa els drets acumulats d'altres EPSV.

Disposició a escollir

Tria la forma en què vols disposar de teu capital un cop arribi el moment.

Telèfon d'atenció al client

946 42 12 41

EPSV avantatges

Fiscalitat de l'EPSV

No hi ha cap límit màxim d'aportacions.

Rendibilitat

Els gestors l'EPSV cerquen la màxima rendibilitat del pla a través de diverses inversions. El pla escollit s'adaptarà al perfil de risc del client, que pot triar entre: 

  • Pla de renda fixa amb actius monetaris a curt termini. Tenen menys risc però també menys rendibilitat. És recomanable per a clients als quals els falten pocs anys per jubilar-se. 
  • Pla de renda variable. Inverteix almenys un 70% en actius de renda variable, cosa que possibilita obtenir més rendibilitat. Està pensat per a clients que miren la jubilació a llarg termini. 
  • Pla de renda fixa mixta. Un pla intermedi que permet invertir fins al 30% en renda variable. 
  • Pla de renda variable mixt. Una alternativa que s'adapta a la situació del mercat en cada moment, amb una oscil·lació de la inversió de renda variable entre un 30% i un 75%.

 

Les EPSV no són plans estàtics. És important anar canviant de pla amb el pas del temps, per adequar el risc assumit al temps que queda per a la jubilació. D'aquesta manera, es podrà triar l'estratègia de cicle de vida i serà la mateixa EPSV la que canviarà el soci de pla en funció de l'edat, segons s'indica en el document ‘Estratègia de Cicle de Vida’. 

Preguntes freqüents

No, en aquesta situació no pots obrir una EPSV. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats d'una EPSV no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

Sí. La legislació permet el traspàs entre diferents plans dins la mateixa EPSV i entre diferents EPSV.


Els traspassos es poden fer pel total de l'estalvi acumulat o bé de forma parcial, amb la particularitat, en aquest cas, que no es traspassa l'antiguitat de l'EPSV cedent.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Fiscalment beneficiós

Informació constant

En què consisteix GCO Previsió renda fixa, EPSV?

El pla GCO Previsión renda fixa, EPSV és una modalitat d'estalvi orientada a complementar, fonamentalment, la pensió de jubilació dels estalviadors amb uns avantatges fiscals molt interessants. Les inversions es materialitzen en renda fixa i en zona euro.

Beneficis de GCO Previsió renda fixa, EPSV

Renda fixa

Adreçat a inversors en renda fixa.

Risc baix

Ideal per a inversors que no vulguin córrer riscos importants.

Emissors solvents

Rendibilitzar l'estalvi en funció de tipus d'interès.

Plans de pensions de renda fixa

Preguntes freqüents

No, no pots obrir un pla GCO Previsió renda fixa, EPSV en aquesta situació. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència. 

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació. 

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

En què consisteix GCO Previsió renda variable, EPSV?

El pla GCO Previsió renda variable, EPSV és una modalitat d'estalvi orientada a complementar, fonamentalment, la pensió de jubilació dels estalviadors amb uns avantatges fiscals molt interessants. Les inversions es materialitzen principalment en renda variable.

Beneficis de GCO Previsió renda variable, EPSV

Renda variable

Adreçat a inversors en renda variable.

Risc alt

Cerca d'una rendibilitat alta assumint una volatilitat d'acord amb la inversió.

Diversificació

Inversió diversificada en actius de renda variable.

Plans de pensions renda variable

Preguntes freqüents

No, no pots obrir un pla GCO Previsió renda variable, EPSV en aquesta situació. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

En què consisteix el pla GCO Previsió mixt fix, EPSV?

El pla GCO Previsió mixt fix EPSV, guanyador de diversos premis Expansión, és una modalitat d'inversió que combina la inversió en renda fixa amb un màxim del 30% en renda variable, perfecta per a inversors moderats que volen maximitzar els rendiments de la seva inversió. Aquesta distribució d'actius pretén unir seguretat i rendibilitat.

Beneficis de GCO Previsió mixt fix, EPSV

Mixt

Adreçat a inversors moderats.

Seguretat

Risc d'inversió mitjà/baix.

Rendibilitat

Rendibilitat adequada al risc assumit mitjançant una inversió adequada.\n

Plans de Pensions Mixt

Preguntes freqüents

No, no pots obrir un pla GCO Previsió Mixt fix, EPSV en aquesta situació. No obstant això, si l'obertura és anterior a la jubilació, pots continuar fent-hi aportacions amb posterioritat i decidir el moment en què les cobraràs. Amb caràcter general, és incompatible fer aportacions per a la jubilació i, alhora, cobrar prestacions per aquesta contingència.

Només seran reductibles les aportacions realitzades fins a l'exercici següent al de la jubilació.

Sí. Tenen una regulació diferent, però el mateix límit.

Els drets consolidats no poden ser objecte d'embargament ni de trava judicial o administrativa fins al moment en què es produeixi la contingència o en què es facin efectius en els supòsits de malaltia greu, atur o rescat per antiguitat de 10 anys.

Rendibilitat de l'EPSV

La rendibilitat varia segons els rendiments dels actius en què s'inverteixi el pla. En funció de la política d'inversió del fons de pensions, s'invertirà en actius monetaris, renda fixa, renda variable o una combinació d'aquests.