promoció-traspassos-fons

Campanya 2% en fons d'inversió

Fes que els teus estalvis creixin

Aconsegueix una rendibilitat extra de fins al 2%

A GCO Gestión de Activos, S.A., SGIIC (empresa del Grup Catalana Occident), disposem del producte adequat perquè puguis veure créixer els teus estalvis: els nostres fons d'inversió, uns instruments financers que ofereixen rendibilitats atractives i estan adaptats a tots els perfils inversors.

Aquest any, a més, premiarem la teva fidelitat. Per això, des del 15 de gener fins al 29 de març del 2018, pots beneficiar-te d'una rendibilitat extra de fins al 2% en totes les aportacions o els traspassos que facis als fons d'inversió que ofereix Seguros Bilbao a través dels representants de CO Capital Agencia de Valores, S.A.

Criteris

- Fons en campanya: Fonbilbao Acciones, FI, Fonbilbao Eurobolsa, FI, Fonbilbao Internacional, FI, Fonbilbao Mixto, FI, Fonbilbao Global 50, FI.

- Aportació o traspàs extern d'un import igual o superior a 5.000 € per operació.

- Període de la campanya: des del 15 de gener fins al 29 de març del 2018.

- Premis:

Opció 1: les aportacions i/o els traspassos de 5.000 a 30.000 euros/operació obtindran una rendibilitat extra de l'1%, que es pagarà en 2 anys (cada any s'abonarà el 0,5%, amb el límit de 500 € per número de compte/any).

Opció 2: les aportacions i/o els traspassos superiors a 30.000,01 euros/operació obtindran la rendibilitat extra del 2%, que es pagarà en 2 anys (cada any s'abonarà l'1% anual, amb el límit de 1.000 € per número de compte/any).

Pagament del premi

- El pagament s'abonarà en concepte d'aportació extraordinària al fons premiat. Tindrà la consideració de rendiment del capital mobiliari, per la qual cosa s'ingressarà l'import líquid del premi, ja que està subjecte a una retenció, que s'aplicarà segons la Llei 35/2006 de l'IRPF en el moment del cobrament.

- L'import del premi s'abonarà en les dates següents: 24/04/2019 i 22/04/2020.

- La data efectiva d'entrada en campanya de l'operació serà la data d'acceptació per part de l'agència de valors.

Requisits

- El manteniment dels saldos aportats o traspassats en les dates d'abonament. Durant aquest període es podran fer traspassos interns entre els fons afectats per aquesta campanya sense que això signifiqui la pèrdua del dret al premi.

- La realització d'un reemborsament o un traspàs a una altra gestora, a GCO Corto Plazo, FI o a GCO Renta Fija, FI, ja siguin totals o parcials, significaran la pèrdua del dret al premi.

Consulta el fet rellevant al lloc web: www.cnmv.es

Informació addicional

Gestora: GCO Gestión de Activos, S.A., SGIIC, núm. de registre CNMV: 45.
Dipositària: BBVA, S.A., núm. de registre CNMV: 19.
Comercialitzadora: CO Capital Agencia de Valores, S. A., núm. de registre CNMV: 212.
Telèfon d'atenció al client: 914 328 660.
Adreça electrònica: fondos@catalanaoccidente.com

Al web www.segurosbilbao.com trobaràs els fullets, els últims informes semestrals dels fons d'inversió i la resta d'informació precontractual.

Aquesta informació ha estat elaborada per GCO Gestión de Activos, S.A. SGIIC, està adreçada als seus clients, potencials i existents, té caràcter informatiu i no representa cap recomanació personal per a la contractació dels productes que gestiona aquesta entitat.