hipoteca inversa vitalícia

Rendes

Hipoteca inversa vitalícia

Transforma el teu habitatge en una renda vitalícia

En què consisteix Hipoteca inversa?

La Hipoteca inversa garanteix la titularitat de l'habitatge per als propietaris de més de 65 anys i els seus hereus, alhora que proporciona als titulars de la mateixa una renda vitalícia amb descomptes fiscals interessants. A més, aquesta assegurança ofereix la possibilitat de rebre un ingrés doble, en cas de llogar l'habitatge.

Beneficis de Hipoteca inversa

Renda vitalícia

Beneficia't d'un crèdit hipotecari que et proporcioni una renda vitalícia mantenint la titularitat del teu habitatge i els seus drets hereditaris.

Lliure d'IRPF

Durant els primers anys, aquesta renda vitalícia està exempta de tributar l'IRPF. Un cop passi el període d'exempció, s'apliquen reduccions tributàries importants.

Ingrés doble

Obtén un ingrés doble pel teu habitatge: la renda vitalícia i una renda per lloguer, amb consentiment previ de l'entitat.

Complementa la teva pensió

Obtén un complement per la pensió per jubilació que et permeti gaudir de la teva nova vida tal com havies planejat.

Telèfon d'atenció al client

946 42 12 41

hipoteca inversa vitalícia

Cobertures de la Hipoteca inversa

Arribada la maduresa, les pensions i fins i tot els estalvis de vegades resulten insuficients per mantenir el nivell de vida que desitgem. L'habitatge en propietat pot convertir-se en la font d'ingressos addicional per aconseguir-ho.

Avantatge fiscal de la Hipoteca inversa

Fiscalitat

Les rendes obtingudes estan exemptes de tributar, ja que pertanyen a un crèdit.

Els imports de rendes vitalícies diferides tributen en l'IRPF com a rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció determinada per l'edat del titular de l'habitatge en el moment en què es percep la renda.

L'impost sobre successions i donacions respecte al valor de l'habitatge es redueix tenint en compte l'import del crèdit consumit.

Preguntes freqüents

És una modalitat de crèdit amb garantia hipotecària que permet transformar en diners el valor d'un habitatge sense necessitat de perdre'n la titularitat, per la qual cosa ni el propietari ni els hereus perden els seus drets.

Atès que es tracta d'una modalitat de crèdit hipotecari, presenta les despeses naturals d'aquesta transacció: notari, registrador, impostos, etc. A més, també presenta el pagament únic a l'hora de la contractació de l'assegurança que permet el cobrament vitalici de la renda. Tots aquestes despeses es financen amb el mateix crèdit.

L'import de la renda es calcula en funció de l'edat del titular més jove, de la taxació de l'immoble i de la població on s'ubica.

La Hipoteca inversa queda cancel·lada després de la defunció de l'últim titular de l'habitatge o efectuant la devolució del deute pendent en el moment en què se sol·liciti.

Sí, atès que l'habitatge és propietat del titular. Amb els ingressos que la venda generi es podrà saldar el deute acumulat fins al moment.

Per què contractar Hipoteca inversa?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Els millors professionals