hipoteca inversa vitalícia

Rendes

Hipoteca inversa vitalícia

Transforma el teu habitatge en una renda vitalícia

En què consisteix Hipoteca inversa Vitalícia?

És un producte que combina una hipoteca inversa amb una assegurança de renda vitalícia, destinat a persones de més de 65 anys, propietàries del seu habitatge habitual i que, amb la garantia hipotecària d'aquest, els permet obtenir una renda mensual vitalícia, alhora que en conserven l'ús i la propietat. Un cop mor l'últim titular, els seus hereus disposen d'un termini de 12 mesos per pagar el deute acumulat fins aquest moment.

Característiques d'Hipoteca inversa Vitalícia

En la primera etapa, la renda s'obté del crèdit. 

En la segona etapa i fins a la defunció de l'últim dels titulars, s'obté de la renda vitalícia diferida contractada en l'inici. No es transmet la propietat de l'habitatge 

Els propietaris poden continuar vivint a l'habitatge. 

Si en un futur no pot seguir vivint a casa seva, podria llogar-la, amb el consentiment previ de l'entitat, per pagar una residència o un centre similar. 

En el moment de la defunció, els hereus podran quedar-se la diferència entre el valor de la casa i el deute acumulat 

hipoteca inversa vitalícia
Descarregable Banc d'Espanya

Guia d'accés a la hipoteca inversa

Per a més informació, pot consultar la Guia d'accés a la hipoteca inversa al web del Banc d'Espanya:

Baixada

Avantatge fiscal de la Hipoteca inversa Vitalícia

Fiscalitat

Les rendes obtingudes de la hipoteca inversa estan exemptes de tributar, ja que pertanyen a un crèdit. 

Els imports de rendes vitalícies diferides tributen en l'IRPF com a rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a una retenció determinada per l'edat del titular de l'habitatge en el moment en què es percep la renda. 

En el moment de la defunció, l'impost sobre successions i donacions respecte al valor de l'habitatge es redueix tenint en compte l'import del crèdit consumit. 

Preguntes freqüents

És una modalitat de crèdit amb garantia hipotecària que permet transformar en diners el valor d'un habitatge sense necessitat de perdre'n la titularitat, per la qual cosa ni el propietari ni els hereus perden els seus drets.

Atès que es tracta d'una modalitat de crèdit hipotecari, presenta les despeses naturals d'aquesta transacció: notari, registrador, impostos, etc. A més, també presenta el pagament únic a l'hora de la contractació de l'assegurança que permet el cobrament vitalici de la renda. Totes aquestes despeses es financen amb el mateix crèdit.

L'import de la renda es calcula en funció de l'edat del titular més jove, de la taxació de l'immoble i de la població on s'ubica.

Un cop mor l'últim titular, els seus hereus disposen d'un termini de 12 mesos per pagar el deute acumulat fins aquest moment. També podrà cancel·lar-la anticipadament quan vulgui. No obstant això, l'assegurança de Renda vitalícia no ofereix la possibilitat de rescat i generarà les rendes en el moment previst, si no ha mort el client.

Sí, atès que l'habitatge és propietat del titular. Amb els ingressos que generi la venda, es podrà saldar el deute acumulat fins al moment de la hipoteca inversa.

L'assegurança de Renda vitalícia no ofereix la possibilitat de rescat i generarà les rendes en el moment previst, si no ha mort el client.

Per què contractar Hipoteca inversa?

Adaptabilitat

Atenció personalitzada

Els millors professionals