Testament en línia i esborrament digital

Un servei de cortesia de Seguros Bilbao

T'ajudem a gestionar les teves últimes voluntats

Beneficia't per partida triple d'aquest servei de cortesia.

Testament obert notarial

Un advocat expert en successions t'assistirà en la redacció del teu testament obert. Un cop redactat, es fixarà una data per a la signatura davant el notari més pròxim a la teva residència.

Testament vital

Un expert legal t'assessorarà sobre el document d'instruccions prèvies, també denominat testament vital o document de voluntats anticipades.

Esborrament digital

T'ajudem a esborrar la informació de la persona difunta que apareix a internet: comptes en xarxes socials, correus electrònics, blogs, webs, etc.

Accedeix al teu testament en línia

Comença el teu testament en línia

Tria el tipus de testament que vols fer i expressa les teves últimes voluntats, sense necessitat de desplaçament i tenint en tot moment assessorament legal.

Accedeix al teu testament

Preguntes freqüents

Seguros Bilbao es farà càrrec de les despeses derivades de:

 • La redacció del testament
 • L'assessorament jurídic i notarial
 • Elevació a públic del testament obert
 • Cost d'expedició d'una còpia simple per a l'assegurat

Ens farem càrrec de totes les despeses derivades de l'assessorament jurídic i la redacció, sempre que el testament vital s'atorgui davant de notari, així com de les d'assessorament notarial i registre. 

 • Identificació dels recursos d'internet de què la persona difunta era usuari i sobre els quals volen efectuar la cancel·lació. Si no es coneixen, rastrejarem els recursos d'internet vinculats a l'adreça o adreces electròniques que els hereus facilitin.
 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o número d'identificació estranger del sol·licitant.
 • Certificat de defunció original del difunt.
 • Acreditació de la condició d'hereu.
 • Autorització de l'hereu.
 • Adreça electrònica del difunt, si se'n sol·licita la baixa.
 • Optativament, si les tenen, dades d'usuari i claus d'accés.
El meu llegat digital

Gestiona el final de la teva vida digital

Decideix quina informació sobre tu vols que aparegui a internet quan tu ja no hi siguis.

Accedeix a El meu llegat digital