Assistència psicològica auto

Assistència psicològica

Suport professional després d'un accident

Un psicòleg al teu costat en cas d'accident greu

El nostre servei d'Assistència psicològica et proporciona accés a ajuda professional per fer front a les seqüeles derivades d'un accident de circulació, siguis conductor o ocupant.

Per a l'assegurat

Si pateix un accident amb seqüeles físiques o psíquiques molt greus.

Per a la seva família

Sigui el cònjuge o familiars de primer grau, encara que no viatgin en el moment de l'accident.

Prestació a tot el territori espanyol

Sol·licitud fins a 1 any després de l'accident

Quadre mèdic propi