assegurança de vida

Assegurança de Vida 1

Una renda mensual garantida

De què tracta Vida 1?

L'assegurança de Vida 1 ofereix la possibilitat d'afrontar imprevistos a aquelles persones lliures de responsabilitats familiars o econòmiques directes.

Beneficis de Vida 1

Independència garantida

Mantén l'estil de vida que has triat davant de possibles imprevistos.

Benestar

Tingues a la teva disposició una sèrie de prestacions destinades a conservar i millorar la teva salut.

Flexibilitat

Adequa les condicions de contractació a la teva situació personal i laboral.

Tranquil·litat

Gaudeix la teva independència amb total tranquil·litat.

Telèfon d'atenció al client

902 44 66 60

assegurança de vida

Cobertures de Vida 1

Disposa d'una renda mensual fins als 67 anys, per la defunció o la dependència severa.

Preguntes freqüents

L'assegurança de vida està especialment indicada per a persones la defunció prematura de la qual pugui tenir conseqüències econòmiques desfavorables per a altres persones del seu entorn. És l'única assegurança capaç d'oferir una protecció total davant qualsevol contingència, malaltia o accident, sense necessitat de disposar d'un patrimoni previ. Per les seves característiques, és molt adequada per a:

  • Persones amb càrregues familiars que vulguin assegurar que la seva família disposi del suport econòmic suficient per permetre'ls mantenir el seu nivell de vida davant qualsevol eventualitat.
  • Qui estiguin pagant una hipoteca, un préstec o tinguin deutes i vulguin assegurar-ne la liquidació en el supòsit de defunció, diagnòstic d'una malaltia greu o pateixin una invalidesa.

Si bé és cert que l'import a assegurar és diferent per a cada persona en funció de la seva situació personal i patrimonial, pot estimar-se que l'aportació necessària en cas de defunció prematur hauria de ser com a mínim 3 vegades superior al nivell d'ingressos bruts anuals, sense tenir en compte càrregues financeres o patrimonials eventuals.

Una anàlisi de les necessitats ens permetrà obtenir una resposta adequada a les necessitats concretes de cada client. Conèixer quin és la quantitat que cal és tan senzill com respondre aquestes quatre preguntes:

  • Quins ingressos mensuals vols garantir per a teu cònjuge i/o fills?
  • Durant quant temps necessitaries emparar aquesta renda?
  • Quin és la situació econòmica actual de la teva unitat familiar (estalvi disponible i càrregues financeres)?
  • Quin és el teu nivell de cotització a la Seguretat Social (mínim, mitjà o màxim)?

Aquesta assegurança de vida està destinada a persones que no tenen responsabilitats familiars o econòmiques directes i volen complementar-ho amb una assegurança de renda en cas d'invalidesa o dependència severa.

Per què escollir Seguros Bilbao?

Atenció personalitzada

Informació constant

Si es tracta de la teva família