Gizabanako erretiro plana

Pentsio-plana

Nahi duzun erretiroa sortu

Zeri buruz hitz egiten du Pentsio-planak?

Gizabanako Pentsio Plana pentsioen zerbitzu-publikoa osatzera zuzenduta dagoen epe luzeko aurrezki modalitate bat da.

Pentsio-planaren onurak

Ekarpenak zure neurrira

Zuri egokitzen den ekarpen modalitatea aukeratu: erregularra, aldagarria edo ezohikoa.

Etendura askea eta berrabiaketa

Une bakoitzean zure beharren arabera ekarpenak eten edo berrabiatzen ditu.

Eskubideen eskualdatzea

Beste pentsio plan edota Aseguratutako Aurreikuspen Plan batzuetan metatutako eskubideak eskualdatzen ditu.

Aukeratu beharreko xedapena

Unea heltzen denean zure kapitala eduki nahi duzun era aukeratu.

Onura fiskalak

Ezarritako mugen barruan PFEZaren zerga-oinarriari dagokionez zure eta zure ezkontidearen ekarpen guztien zerga-kenkariari onura atera.

Bezeroen arretarako telefonoa

902 44 66 60.

Gizabanako erretiro-plana

Pentsio-planaren abantaila fiskalak

8.000 eurora arte.

Ohiko galderak

Ez. Pentsio publikoak eskasak dira maila guztietan. Pentsio publikoaren eta lan-bizitza aktibon zehar gozatzen den soldataren artean ematen den urruntzea, nabarmena da gehienbat 24.000 euro baino gehiagoko soldaten kasuan. Beraz, maila erdi-altuetan dauden pentsionistek aktiboak zirenean mantentzen zuten erosahalmena ere galtzen dute.

Erregimen Orokorreko langile batentzat, parte-hartzailearen langabezi egoera legala hartzen da iraupen luzeko langabezia bezala, betiere eskaintza unean lan-eskatzaile bezala dagokion enpleguaren zerbitzu publikoan inskribatuta dagoenean eta bere kontribuzio-mailan langabeziagatiko prestazioa izateko eskubidea ez duenean, edo prestazio horiek ahitu dituenean.


Langile autonomoen kasuan, iraupen luzeko langabeziaren baldintzarekin betetzeko: aurretik Gizarte Segurantzaren erregimen batean egon behar dira integratuta eta euren jarduera eten behar izan dute, eskaintza unean lan-eskatzaile bezala dagokion enpleguaren zerbitzu publikoan inskribatuta egon behar dira eta ez du kontribuzio-mailan langabeziagatiko prestazioa izateko eskubidea izan behar, edo prestazio horiek ahitu behar izan ditu.

Erretirorako ekarpenak egiten jarraitu daiteke Pentsio-planaren erretiroagatiko prestazioaren kobratzera arte, Gizarte Segurantzaren ebazpena alde batera utzita. Kobrantzaren ondorengoak heriotza edo menpekotasunerako izango dira.
Heriotza edo menpekotasun kontingentzia estaltzeko egindako ekarpenak ere parte-hartzailearen PFEZ orokorraren zerga-oinarrian murriztapen objeto izan daitezke.

Euskadin muga bat ezartzen da, erretiroa hartzen den hurrengo urtera arte egindako ekarpenak murriztu daitezke.

Seguros Bilbaok e-clienteren bidez zure pentsio-planen eboluzioa jartzen du parte-hartzaileen eskura.
Hilero, INVERCOk egunkari ekonomiko eta espezializatutako aldizkarietara Gizabanako Pentsio-planen garapena bidaltzen die.


Beste alde batetik, errazena pentsio-planen aldizkako txostena jasotzea da. Derrigorrezkoa da sei hileko izaera duten erakunde kudeatzaileentzat.

Erretiroa hartu eta gero hobe izaten da kapital eran kobratzea. Honela kobratzen den urtealdian aktibo fasean baino errenta txikiagoak edukitzen dira eta efektu fiskal positiboa ematen da.

PFEZeko zerga-oinarrian jasotako prestazioen integrazioerako kapital eran materializatzen diren prestazioak zein errenta eran edo aldizkakotasun erregularrik gabe kobratzen direnen zenbatekoa, urtero onuradunaren zerga-oinarrian lan etekin osoa bezala integratuko dela hartu behar da kontuan.

Planaren ordainketak edo kobratze modalitatea eragiten duen kontingentziaren jasotzailea nor den kontuan hartu gabe, Pentsio-plan batek ematen dituen prestazio guztiak lan errendimendu estimazioa dute.


Pentsio-plan baten prestazioa parte-hartzailea ez den pertsona batek jasoko balu, honen heriotza dela eta, aplikatu beharreko zerga PFEZ da, lan errendimendu gisa, eta Ondorengotza eta Emate zergatik libre dago.

Erretiro partziala erretiroaren pentsio-publikoaren zati baten kobratzea denbora-partzialeko lan-jarduera baten urtealdiarekin bateragarri egiten denean ematen da. Erretiro partziala aurretik erretiro totala izan gabe eman daiteke edo, hau ondorengo lanaldi partzialeko lan batean hastean ere eman daiteke. Kasu bietan, erretiro-pentsioaren zenbatekoa kontratuan agertzen den ordaindutako denbora partzialeko lanaldiaren arabera murrizten da.


Kontuan izan behar da Pentsio-plan batean jubilazioari dagokionez onuradunaren eta parte-hartzailearen izaera ezin direla inola ere aldiberekoak izan. Beraz, parte-hartzailea Pentsio-planetik errenta jasotzen egongo balitz edo Pentsio-planetik erretiro partzialagatik kapital baten ordainketaren zain egongo balitz, ezin izango du beste Pentsio-plan batetara bere erretiro totalerako ekarpenekin berriro hasi haiek guztiz jaso arte eta geroagoko erretiro totaletik finkatutako gainontzeko eskubideak egokitu arte.

Zergatik hautatu Seguros Bilbao?

Pertsonalizatutako arreta

Fiskalki onuragarria

Etengabeko informazioa

Pentsio-planaren errentagarritasuna

Errentagarritasuna plana inbertitzen den aktiboen etekinen arabera aldatzen da. Pentsio-funts inbertsio politikaren arabera, aktibo monetarioetan, errenta finkoan, errenta aldagarrian edo hauen konbinazio batean inbertituko da.

Likidazio balioa

Planak Likidazio balioa

BilbaoPlan 1 gizabanako pentsio-plana

Profil arriskutsua / errentagarritasuna

Arrisku adingabea Arrisku handiagoa
1234567
Etekina normalki adingabea Etekina normalki handiagoa

Datu hau planaren arriskuaren erakusle eta datu historikoetan oinarrituta kalkulatuta dagoen arren, ez dauka zertan izan planaren arrisku-profilaren etorkizunari buruzko erakusle fidagarria. Gainera, ez dago adierazitako kategoria aldatuko ez dela esateko bermerik, denboran zehar alda daitekeelarik.

Likideziaren inguruko alertak

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likideazia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Prestazioaren kobratzea edo erreskate eskubidearen ekitaldia bakarrik eman daitezke planen araudian eta pentsio funtsetan araututako kontingentzietako bat edo ezohiko likidezia ematen bada.