D&O erantzukizun zibileko asegurua

Enpresentzako erantzukizun zibila

D&O asegurua, administratzaileak eta zuzendariak

Beldurrik gabe lan egiteko

Zertan datzak zuzendarientzako erantzukizun zibileko asegurua?

Zuzendarientzako erantzunkizun zibileko (D&O) aseguruak enpresan zuzendaritzako funtzioak dituztenen ondare ekonomiko eta familia-ondarearen babes egokia bermatzen du.

Aseguru honen abantailak

Aseguratuen mugarik gabeko kopurua

Ez dago inolako mugarik polizak aseguratutako pertsonen edo karguen kopuruan, polizak enpresan administrazio edo zuzendaritzako karguak dituzten pertsona guztiei estaldura hedatzen dielako, murrizketarik gabe kopuruari edo duten tituluari dagokienez.

Estaldura pertsona fisiko eta juridikoentzat

Aseguruak aholkulariak eta zuzendariak diren pertsona fisikoak babesten ditu, baina posible da pertsona juridikoa den aholkularia estaltzea asegurua kontratatzean espresuki negoziatu bada, polizan irudi honen identifikazioa agertu behar izanik.

Mundu-mailako estaldura

Aseguru honek mundu osoan estaltzen zaitu, espresuki AEBko estaldura kanpoan uzten bada izan ezik. Nazioarteko programa bat baduzu, adi egon behar zara harpidetutako D&O aseguruak herrialde bakoitzean duen baliozkotasunaz, aseguruaren tokiko igorpenaren eskakizunari dagokionez.

D&O erantzukizun zibileko asegurua

Aseguruaren estaldurak

Aseguru-produktu honek kontratatzaile bakoitzaren neurrirako eskaintza bat egiteko aukera ematen du. Aseguratutako estaldura eta arrisku nagusien laburpena, espresuki kontratatzen badira:

 • Aseguratuek indibidualki edo batera, legalki eta pertsonalki, ordaintzera behartuta dauden galeren indemnizazioa, aseguruaren kontratuan aurreikusitako erreklamazioekin lotutakoak.

 • Defentsa-gastuak.

 • Legezko ordezkapenaren gastuak.

 • Ikerketa formalaren gastuak.

 • Fidantza zibilen eta penalak eratzeko gastuak.

 • Estradizio-gastuak.

 • Publizitate-gastuak.

 • Defentsa-gastuak kutsaduragatik.

 • Kutsaduragatik ondorioztatutako finantza-kaltea. 

 • Zehapen administratiboak.

 • Estalduren hedapena eskumendeko eta partaidetzako sozietateetara.

 • Homizidio zuhurtziagabea.

 • Pertsona juridiko administratzailearen aurkako erreklamazioa.

 • Arrisku-gerentziaren gastuak.

Ohiko galderak

Legez erabaki- eta gobernu-ahalmena duten enpresako langileentzako da: zuzendari nagusia, gerentea, zuzendaritza-batzordeko kideak eta antzeko erantzukizunak dituzten karguak. Eta baita eskumendeko edo partaidetutako erakundeetako administratzaile eta zuzendarientzat ere.

Enpresak bere zuzendariak babesteko kontratatzen duen seguru berak sozietate matrizaren eskumendeko eta partaidetzako sozietateetako administratzaile eta zuzendari izendatutakoak ere babesten ditu.

D&O aseguruak eskumendeko sozietatearen zuzendarien % 100a estaltzen du (eskumendeko sozietatearen zuzendariak matrizaren zuzendariekin bat badatoz ala ez, eta guzti horiek matriz horretatik edo hirugarren batengatik izendatuta badaude ala ez), baina partaidetzako sozietateetan matrizagatik izendatutako zuzendariak bakarrik estaltzen ditu, hirugarren batengatik datozenak alde batera utziz.

Zergatik kontratatu erantzukizun zibileko aseguru bat gurekin?

Pertsonalizatutako arreta

Etengabeko informazioa

Profesional onenak