Informazio korporatiboa

Finantza- eta kaudimen-egoerari buruzko txostena

(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

Jarraian, finantza- eta kaudimen-egoerari buruzko bere txostena (SFCR, ingelesezko dituen siglengatik) aurkeztuko du Erakundeak. Txostena Kaudimena II izeneko lege-esparruaren arabera prestatu da; hain zuzen, uztailaren 14ko 20/2015 Legean (aseguru- eta berraseguru-entitateen antolamendu, gainbegiraketa eta kaudimenarena) zehazten da esparru hori, 80. artikulutik 82. artikulura.