Seguros Bilbao informazio korporatiboa

Informazio korporatiboa

Txostenak eta dokumentuak

Finantza- eta kaudimen-egoerari buruzko txostena

(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

Jarraian, finantza- eta kaudimen-egoerari buruzko bere txostena (SFCR, ingelesezko dituen siglengatik) aurkeztuko du Erakundeak. Txostena Kaudimena II izeneko lege-esparruaren arabera prestatu da; hain zuzen, uztailaren 14ko 20/2015 Legean (aseguru- eta berraseguru-entitateen antolamendu, gainbegiraketa eta kaudimenarena) zehazten da esparru hori, 80. artikulutik 82. artikulura.

Kontrol eta gobernantza prozesua

Txosten honek Catalana Occidente Taldeko produktuen kontrol eta gobernantza prozesua aurkezten du.

Interes-gatazken politika

Interes-gatazken politikari buruzko informazioa, Erakundearen aseguruetan oinarritutako inbertsio-produktuen (IBIP) banaketari aplikagarria dena.