Seguros Bilbao informazio korporatiboa

Informazio korporatiboa

Txostenak eta dokumentuak

Finantza- eta kaudimen-egoerari buruzko txostena

(SFCR - Solvency and Financial Condition Report)

Jarraian, finantza- eta kaudimen-egoerari buruzko bere txostena (SFCR, ingelesezko dituen siglengatik) aurkeztuko du Erakundeak. Txostena Kaudimena II izeneko lege-esparruaren arabera prestatu da; hain zuzen, uztailaren 14ko 20/2015 Legean (aseguru- eta berraseguru-entitateen antolamendu, gainbegiraketa eta kaudimenarena) zehazten da esparru hori, 80. artikulutik 82. artikulura.

Auditoretza Batzordea

Erakundeak Sozietatearen Auditoretza Batzordearen inguruko informazioa eskaintzen du.

Kontrol eta gobernantza prozesua

Txosten honek Catalana Occidente Taldeko produktuen kontrol eta gobernantza prozesua aurkezten du.

Interes-gatazken politika

Interes-gatazken politikari buruzko informazioa, Erakundearen aseguruetan oinarritutako inbertsio-produktuen (IBIP) banaketari aplikagarria dena.