Kode etikoa

Kode etiko honen helburua da Grupo Catalana Occidente Taldearen, bere aholkularien, enplegatuen, agenteen eta kolaboratzaileen portaera derrigorrez zuzendu behar duten jarraibide orokorrak ezartzea, bere funtzioen betetzean eta bere harreman komertzial eta profesionaletan, legeen arabera jokatuz eta printzipio etikoak errespetatuz.

Salaketen kanala

Salaketen kanala zerbitzuaren helburua da legeria-urraketei buruzko irregulartasunei buruzko salaketak jaso, gorde eta tratatzea. Grupo Catalana Occidente Taldearen kode etikoarekin, haren garapen-protokoloekin, edo Taldearen edota banaka hartzen diren erakundeen edozein barne araudi edo ekintzekin egongo dira lotuta urratzeak, baita zigor daitezkeen irregulartasunak edo finantza-datuak manipulatu edota faltsutzea ondorio dauzkaten ekintza edo omisioak ere. 

Edozein pertsona fisikok edo juridikok, hala nola bezeroek, hornitzaileek, akziodunek edo Grupo Catalana Occidente Taldeko beste interes-talde batzuek jakinaraz ditzakete Taldeko kontseilari, zuzendariekin edo langileekin lotutako irregulartasun nahiz iruzurrak, haien posizioa eta maila edozein dela ere, baita Taldearekin lotura duten eragile eta laguntzaileen sareari ere: 

  • Helbide elektronikoa: AuditoriaInterna.Corporativa@catalanaoccidente.com
  • Posta-helbidea: Korporazioko barne-ikuskaritzako zuzendaria. Grupo Catalana Occidente, S.A. Avenida Alcalde Barnils, nº 63, 08174 – Sant Cugat del Vallés

Salaketaren idazkiak ez dio jarraitu behar aurrez ezarritako eredu bati eta informazio hau eduki beharko du, gutxienez:

  • Salatutako irregulartasuna, bere inguruabarrak zehatz-mehatz aipatuta eta dokumentu-euskarriarekin batera, ahal den neurrian.
  • Irregulartasunaren arduradun zuzenen identifikazioa, jakiten bada.

Behin salaketa jasota, korporazioko barne-ikuskaritzak kudeatuko du, jarduketa-protokoloan ezarritakoari jarraikiz irregulartasun eta iruzurren egoeren kasuan.