Kode etikoa

Kode Etiko honen helburua Catalana Occidente Taldearen, bere aholkularien, enplegatuen, agenteen eta kolaboratzaileen portaera derrigorrez zuzendu behar duten jarraibide orokorrak ezartzea da, bere funtzioen betetzean eta bere harreman komertzial eta profesionaletan, legeen arabera jokatuz eta printzipio etikoak errespetatuz.