Kode etikoa

Kode etiko honen helburua da Catalana Occidente Taldearen, bere aholkularien, enplegatuen, agenteen eta kolaboratzaileen portaera derrigorrez zuzendu behar duten jarraibide orokorrak ezartzea, bere funtzioen betetzean eta bere harreman komertzial eta profesionaletan, legeen arabera jokatuz eta printzipio etikoak errespetatuz.

Salaketen kanala

Salaketen Kanala zerbitzuaren helburua da legeria-urraketen gaineko irregulartasunei buruzko salaketak jaso, gorde eta tratatzea. Urratzeak Catalana Occidente Taldearen kode etikoaren urraketekin, hura garatzeko protokoloekin, Taldearen edota haren erakunde indibidualen beste edozein arauekin edo barne-politikarekin lotuta egongo dira, edo irregulartasun larria edo oso larria (administratiboki edo penalki zigorgarria dena) edo finantza-datuak manipulatzea edota faltsutzea eragiten duten ekintza edo ez-egiteekin. Aurrekoarekin bat etorriz, informatzailearen identifikazio-daturik ez duten komunikazioak izapidetzeko onartuko dira, eta ahalik eta zuhurtzia eta proportzionaltasun handienarekin ikertuko da.

Era berean, Salaketen Kanalak informazioaren barne-sistema eta informatzailearen defentsa arautzen ditu, eta barne informazio-kanalak ezartzen dira komunikazioak jasotzeko, detektatzen diren egoeren ikerketa-espedienteak izapidetzeko eta informatzailearen eta horrekin lotutako pertsonen errepresalien aurrean babes egokia emateko, betiere, prozedura horien bidez informatzen badute.

Edozein pertsona fisikok edo juridikok, adibidez bezeroek, hornitzaileek, akziodunek edo Taldeko beste interes-talde batzuk, jakinarazi ahalko ditu Giza Eskubideen eta Estatuko edo Europako legeen arloko iruzurrezko jardunbideak edo edozein urraketa edo Irregulartasunak eta Iruzurrak Salatzeko Kanalean definitutako beste gertaera salagarri batzuk, baldin eta lan- edo lanbide-testuinguru batean izan badute horien berri, eta Taldeko kontseilari, zuzendari edo enplegatuekin -beren lanpostua eta maila gorabehera, baita kargu hori izan dutenak edo izango dutenak ere- eta Taldearekin harremana duten agenteen eta laguntzaileen sarearekin zerikusia badute.

Hauek dira Barne Ikuskaritza Korporatiboa Sailaren harremanetarako datuak:

Helbide elektronikoaAuditoriaInterna.Corporativa@catalanaoccidente.com

Posta arrunta
Director de Auditoría Interna Corporativa
Grupo Catalana Occidente, S.A.
Avenida Alcalde Barnils, nº 63
08174 – Sant Cugat del Vallés

Telefonoa: 935820685

Salaketaren idazkiak ez dio zertan aurrez ezarritako eredu bati jarraitu behar, eta informazio hau jaso beharko du, gutxienez:

  • Salatutako irregulartasuna, bere inguruabarrak zehatz-mehatz aipatuta eta dokumentu-euskarriarekin batera, ahal den neurrian.
  • Irregulartasunaren arduradun zuzenen identifikazioa, jakiten bada.

Behin salaketa jasota, korporazioko barne-ikuskaritzak kudeatuko du, irregulartasunak eta barne-iruzurra aztertzeko prozeduran eta metodologian ezarritakoari jarraituz.