Legezko Oharra

ENPRESAREN IDENTIFIKAZIOA

Web Orrialde hauetan dagoen informazioak Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reasegurosek eskainitako zerbitzuei egiten die erreferentzia, A-48001648 I.F.Z (aurrerantzean Seguros Bilbao), Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri-Getxon (Bizkaia) helbidea izanik eta Bilboko Merkataritza-erregistroan inskribatuta egonik 55. Liburukia, 103. Orrialdea, 2.436 orria.

WEBAREN HELBURUA

Webean agertzen diren orrialdeen helburua orokorrean Seguros Bilbaok publikoari eskaintzen dizkion jarduerei eta zerbitzuei buruzko bere ezagutza helaraztea da. Seguros Bilbaok, edozein unetan eta aurretik jakinarazi gabe, bere Webeko informazioan edo konfigurazioan eta honen aurkezpenean aldaketak egiteko gaitasuna du.

SARBIDE ETA ERABILGARRITASUN BALDINTZAK

Web honen edukien sarbidea doakoa da Erabiltzaile guztientzat, eta ez du Erabiltzailearen aurretiko harpidetza edo erregistroa eskatzen. Zerbitzu hau eskuragarri dago eguneko 24 orduz eta urteko 365 egunetan, sistemaren mantentzerako eta hobetzerako eskatutako etenaldiak salbu.

Aurretik adierazitakoari kalterik egin gabe, "Mugatutako Sarbidea" sailaren operatibari dagokionez baldintza propio partikularren menpe dago, zeintzuek kasuen arabera, Baldintza Orokorrak ordezkatu, osatu edota aldatzen dituzten. Baldintza partikular hauek zerbitzu horretara sartzeko kontratuan daude, zein Bezeroari honen aktibazioa baino arinago ematen zaion. Erabiltzaileak hirugarren enpresen Webara zuzentzen duten estekak (link) sakatzerakoan Seguros Bilbaon nabigatzeari uzten diola onartzen du, Seguros Bilbao, hirugarren enpresekin kontratazioan edozein erantzunkizun, kalte edo galeratik libratuz. Erabiltzaileak Seguros Bilbaon nabigatzeari uzten dio, lotutako Webean Seguros Bilbaoren marka ageri ez denean, eta eremuaren helbideak edo izenak Seguros Bilbao izena hartzen ez dutenean.

ERANTZUKIZUNETATIK LIBRATZEA

1. Erabilera okerrarengatik: Web honetara sartzerakoan Seguros Bilbao, sarbide horretatik edo Web horren informazioaren erabileratik eratorritako kalte edo galeren ondorioen edo Web honekin dituen konexioen bitartez Interneteko beste materia batzuen sarbidearen arduraduna izango ez dela onartzen du.

2. Hirugarrenen edukiengatik: Webak World Wide Weben beste orrialde batzuetan hipertestuaren estekak izan ditzake, Web orrialde hauetatik guztiz independienteak direnak. Seguros Bilbaok ez du, inola ere, hipertestuen esteka horien bidez, izaera juridiko propioa duen edo ez duen, pertsona edo erakunde, fisiko edo juridikoak hornitutako informazioaren zehaztasun, urritasun edo egiazkotasunari erantzungo edo bermatuko.

3. Besteren akats teknologikoek edo akats teknologiko propioengatik: Seguros Bilbao ez da interferentzietatik, ez-egiteagatik, etenaldietatik, birus informatikoetatik, matxura telefonikoetatik edo aukeratutako sistemaren funtzionamendu operatiboaren deskonexioetatik (sare telefonikoa, Internet, etab.), eratorri daitezkeen kalte eta min posibleen arduraduna izango, Seguros Bilbaok eragin ez dituen beste arrazoi batzuengatik, linea telefonikoen urritasunak edo gainkargak edo enpresaren datuen Prozesu Zentroen gainkarga, interneten sisteman edo beste sistema elektroniko batzuetan eragindako sistemaren erabileran atzerakuntza edo blokeoak, eta baita Seguros Bilbaoren kontrolaren kanpoan hirugarren pertsonek aukeratutako legez kontrako sistemaren erdian eragin ditzaketen kalteak ere. Halaber, Seguros Bilbaori akatsen, hutsen edo Seguros Bilbaok erraztutako informazioaren ez-ezatearen ondorioz Bezeroak pairatu ditzakeen edozein kalte edo galeraren aurrean duen erantzunkizunatik libratzen da, betiere honeri desberdina den iturrietarik badator.

JABETZA INTELEKTUALA

Web honetako materialaren Copyrighta Seguros Bilbaoren jabetza da, kontratu hau sinatuta duten enpresa kolaboratzaileei dagokienak izan ezik. Doako sarbideak ez dakartza bere erreprodukziorako edota banaketarako beste eskubide edo lizentzia batzuk Seguros Bilbaoren berenberegiko baimenik gabe. Markak, logotipoak, diseinuak, irudiak, mapak, bannerrak, edukiak, softwarea eta bere iturburu-kode desberdinak eta objektua eta Web honen gainerako elementu integratzaileak jabetza industrial eta intelektual legeek eta nazioarteko hitzarmenek babesten dute. Baimendu gabeko kode-iturriaren, barneratutako algoritmoen edo base datuen erreprodukzioa, banaketa, manipulazioa edo desensamblajea, totala edo partziala bada ere, zibilak zein penalak izanez penalizazio larriak ekarriko ditu eta zuzenbidean dagokion jarduera judizialen helburu izango da. Web honetan agertzen diren Seguros Bilbaoren enpresa edo erakundeekin lankidetzan aritzen diren eta hauen titulartasuna diren diseinu eta grafikoen kasuan, baldintza eta babes hauek ere aplikatuko dira, enpresa edo erakunde horien berenberegiko eta idatzizko baiezkoa egon ezean.

DATU PERTSONALEN BABESA

Materia honi buruzko informazioa web ofizialaren Pribatutasun-politika atalean argitaratuta dago, Legezko Ohar honen ondoan.

LSSICE: INFORMAZIO GIZARTEAREN ETA MERKATARITZA ELEKTRONIKOAREN ZERBITZUEN LEGEA

Seguros Bilbao, uztailaren 11ko, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruz hitz egiten duen, 34/2002 Legetik eratorritako betebeharrak betetzera hitzartzen da. Aipatutako 10. artikuluan ezarritakoa betez, hurrengo identifikazio datuen inguruan informatzen zaizue: BILBAO, COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, IFZ A-48001648.

www.segurosbilbao.com eremuaren izena Bilboko Merkataritza-erregistroan inskribatu da Seguros Bilbaoren izenean, 267. Liburukia, 0. Liburua, 214. Orria, BI-229 orrialdea, bis A orria, 493. izen-ematea.

HORNITZAILEEN BATEZ BESTEKO ORDAINBIDE EPEA

Operazio komertzialetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen diren abenduraren 29ko, 3/2004 Legea aldatuz, uztailaren 5eko 15/2010 Legearen 3. Xedapen Gehigarrian aurreikusitakoaren arabera, Sozietateak 11,9 eguneko batez besteko epea du bere hornitzaileei ordaintzeko, hau da, legezko gehiengo ordainketa epea baino gutxiago.

LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA

Baldintza Orokorren existentzia, sarbide, erabilera edo edukitik eratorritako edozein kontu eztabaidagarrirako, bai Bezeroak zein Seguros Bilbao, dagokien beste edozein foruri berenberegi uko eginez, getxoko Epaitegi eta epaimahaien jurisdikzio eta konpetentzia esklusiboaren esanera egongo dira.

SEGUROS BILBAO, PENTSIO-FUNTSAREN DESEGITE ETA LIKIDAZIOAREN KOMUNIKAZIOA.

Otsailaren 20ko 304/2004 Errege Dekretuaren 62.3 artikuluan xedatutakoa betez, zeinaren bitartez pentsio plan eta funtsen Erregelamendua arautzen den, jakinarazten da aseguru eta berraseguruen konpainia anonimoa den Bilbaoren Administrazio Kontseiluaren 2018ko urriaren 25eko bileran, pentsio-funtsen erakunde kudeatzaile gisa, guztien adostasunarekin adostu egin zela, azaroaren 29ko 1/2002 legegintzako errege-dekretuaren 15.1 d) artikuluaren arabera, zeinaren bitartez onartzen den pentsio plan eta funtsen erregulazio-legearen testu bategina eta pentsio plan eta funtsen erregelamenduaren testu bateginaren 62.1 d) artikulua, "Seguros Bilbao, pentsio-funtsaren" desegite eta aldibereko desegitea, bere IFZ V48404727 dena, eta F0108 zenbakiarekin erregistratuta dagoena Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Nagusian.