Punto gidaria

Gidabaimena kentzearen asegurua

Gidari profesionala

Gidabaimena kentzeagatiko babesa

Zertan datza autonomoentzako Gidari profesionala asegurua?

Profesionalentzako prest aseguruarekin, zure jarduera babestuko duzu, hilero diru kopuru bat jasoko duzu gidabaimena kentzeagatik eratorritako galerak estaltzeko. Gainera, beste zerbitzu batzuk ere jasoko dituzu, hala nola defentsa juridikoa eta trafikoko isunak jakinaraztea.

Aseguru honen abantailak

Goza itzazu Órbita gidari-aseguru tradizionalaren abantaila guztiak.

Aurrerakina

2 hileko aurrerapena eskatu dezakezu.

Diru-sartzeak

Zure erosahalmena mantenduko duzu.

Puntuen berreskuratzea

Zure gidabaimena berreskuratzerako ikastaroen prezioa itzuliko dizugu.

Trafiko isunak

Berri ematen dizugu, aholkatzen dizugu eta trafiko isunak apelatzen ditugu.

Defentsa juridiko osoa

Zirkulazioaren zigorrengatik eta baita eremu partikularrean ere. Defentsa juridiko pribatu osoa.

Langabezia edo jarduera etetea

Aseguruaren ordainketa aurreztuko duzu langabezian zaudenean, gehienez 2 urteko epe batean.

946 42 12 41

Kontaktu zuzena ezbehar baten kasuan

Orbita Conductor a punto

Aseguruaren estaldurak

Ordaindu egingo dizugu sentsibilizazio eta bideko berreziketan, esleitutako puntu guztiak edo zati bat edo karnetaren berreskuratzearekin erlazionatutako gastuak ordaintzera bideratutako kopurua. 

Kurtso hauek ofizialki onartutako zentro batek eman behar ditu eta bere aprobetxamendua probatu behar da. 

Gainera, aparteko laguntza ekonomikoa jaso dezakezu puntuen berreskuratze partzial edo guztizko ikastaroak egiteagatik. 

Horretaz gain, ordaindu egingo dizugu kapital bat galera arrazoi psikofisikoengatik bada. 

Maiz egiten diren galderak

Gidari profesionalei, gidabaimenaren galerak suposatzen dien diru-sarreren murrizketaren aurrean babestu behar direnak, eta gidabaimenaren defentsarako legezko laguntza izan nahi dutenei. Inoiz karneteko punturik galdu dutenen kontratazioa onartzen du, euren polizaren bermearen eskubideak galdu gabe. 

  • Gidabaimenak indarra galtzearen edo karnetaren kentzearen aurrean gastuen handitzea edo diru-sarreren murriztea arintzeko laguntza. 

  • Karnetaren defentsarako legezko laguntza: isunen defentsa administratiboa, defentsa juridikoa gidabaimena kentzearen aurrean, zigorren lokalizazioa Ediktu Taula Bakarrean edo aldizkari ofizialetan. 

  • Puntuen berreskuratze partzialeko kurtsoen eta karnetaren berreskuratze kostea ordaintzen du. 

  • Barne hartzen du defentsa juridiko pribatuaren zerbitzu osoa. 

Bai, aseguru hau Órbitaren gidari-aseguru tradizionalaren berbera da, orain Seguros Bilbaon integratuta dago zerbitzu eta estaldura berekin eta are pertsonalizatuagoa den asegurua eskaintzen du.

Zergatik kontratatu Seguros Bilbaorekin gidabaimenaren kentzearengatiko asegurua?

Ekonomikoa

Estalitako gastuak

Profesional onenak