Punto gidaria

Gidabaimena kentzearen asegurua

Gidari ez profesionala

Karneta kentzeagatik babesa

Zertan datza autonomoentzako Gidari ez profesionala asegurua?

Gidari profesionala ez bazara baina gidatzerakoan babestuta egon nahi baduzu, aseguru honek hilero diru kopuru bat ordainduko zaizu gidabaimena kentzen badizute, izan puntu guztiak galtzeagatik edo arrazoi psikofisikoengatik.

Aseguru honen abantailak

Puntu gidari ez profesionalaren aseguruarekin, Órbita gidari-aseguruaren abantaila guztiez gozatuko duzu:

Puntuen berreskuratzea

Zure gidabaimena berreskuratzeko ikastaroen prezioa itzuliko dizugu.

Trafiko isunak

Berri ematen dizugu, aholkatzen dizugu eta trafiko isunak apelatzen ditugu.

Defentsa juridiko osoa

Zirkulazioaren zigorrengatik eta baita eremu partikularrean ere.

946 42 12 41

Kontaktu zuzena ezbehar baten kasuan

Orbita Conductor a punto

Aseguruaren estaldurak

Ordaindu egingo dizugu sentsibilizazio eta bideko berreziketan, esleitutako puntu guztiak edo zati bat edo karnetaren berreskuratzearekin erlazionatutako gastuak ordaintzera bideratutako kopurua. 

Kurtso hauek ofizialki onartutako zentro batek eman behar ditu eta bere aprobetxamendua probatu behar da. 

Gainera, aparteko laguntza ekonomikoa jaso dezakezu puntuen berreskuratze partzial edo guztizko ikastaroak egiteagatik. 

Horretaz gain, ordaindu egingo dizugu kapital bat galera arrazoi psikofisikoengatik bada. 

Maiz egiten diren galderak

Laguntza legal osoa izan nahi duten profesionalak ez diren gidariei (isunen defentsa eta ohartarazlea, horien helegiteak egitea) haien gidabaimenaren defentsarako eta haien bizitza pribatuaren defentsarako. Horren kontratazioa ahalbidetzen die haien baimeneko punturen bat galdu dutenei, horregatik murriztu gabe polizaren bermeetarako eskubidea. Barne hartzen du gidabaimena kentzeagatiko subsidioa. 

  • Gidabaimenak indarra galtzearen edo karnetaren kentzearen aurrean gastuen handitzea edo diru-sarreren murriztea arintzeko laguntza.
  • Gidabaimenaren defentsarako laguntza legalik handiena du: Isunen defentsa administratiboa, defentsa juridikoa karnetaren kentze baten aurrean, zigorren lokalizazioa TESTRAN.
  • Puntuen berreskuratze partzialeko kurtsoen eta karnetaren berreskuratze kostea ordaintzen du.
  • Defentsa juridikoko erabateko zerbitzua barneratzen du.

Bai, aseguru hau Órbitaren gidari-aseguru tradizionalaren berbera da, orain Seguros Bilbaon integratuta dago zerbitzu eta estaldura berekin eta are pertsonalizatuagoa den asegurua eskaintzen du.

Zergattik kontratatu Seguros Bilbaorekin gidabaimenaren asegurua?

Ekonomikoa

Estalitako gastuak

Profesional onenak