Punto gidaria

Puntu gidaria

Karneta kentzeagatik babesa

Zeri buruz hitz egiten du Puntu gidari profesional aseguruak?

Puntu gidari profesional aseguruarekin gidabaienaren kentzeagatik emandako diru-sarreren galera ordaintzeko hileroko ordainketa izango duzu, sententzia judizial gogorragatik, puntu guztien kentzeagatik edo arrazoi psikofisikoengatik bada.

Puntu gidari profesional aseguruaren onurak

Aurrerakina

2 hileko aurrerapena eskatu dezakezu.

Diru-sartzeak

Zure erosahalmena mantenduko duzu.

Puntuen berreskuratzea

Zure gidabaimena berreskuratzerako ikastaroen prezioa itzuliko dizugu.

Trafiko isunak

Berri ematen dizugu, aholkatzen dizugu eta trafiko isunak apelatzen ditugu.

Defentsa juridiko osoa

Zirkulazioaren zigorrengatik eta baita eremu partikularrean ere.

Langabezia edo jarduera etetea

Aseguruaren ordainketa aurreztuko duzu langabezian zaudenean, gehienez 2 urteko epe batean.

Orbita Conductor a punto

Puntu gidari profesional aseguruaren estaldurak

Sentsibilizazio eta bideko berreziketan, emandako puntuen edo karnetaren berreskuratzearekin erlazionatutako gastuak pagatzera zuzentzen den kopurua ordaintzen dizugu.

Kurtso hauek ofizialki onartutako zentro batek eman behar ditu eta bere bere aprobetxamendua probatu behar du.

Gainera, ezohiko laguntza ekonomikoa jaso dezakezu puntuen berreskuratze partzialeko kurtsoen egiteagatik.

Ohiko galderak

Euren gidabaimenaren defentsarako legezko laguntza eta karnetaren galeraren aurrean diru-sarreren murrizketa arindu nahi dutenen gidari profesionalei. Inoiz karneteko punturik galdu dutenen kontratazioa onartzen du, euren polizaren bermearen eskubideak galdu gabe.

  • Gidabaimenak indarra galtzearen edo karnetaren kentzearen aurrean gastuen handitzea edo diru-sarreren murriztea arintzeko laguntza.
  • Karnetaren defentsarako legezko laguntza: Isunen defentsa administratiboa, defentsa juridikoa karnetaren kentze baten aurrean, zigorren lokalizazioa TESTRAN.
  • Puntuen berreskuratze partzialeko kurtsoen eta karnetaren berreskuratze kostea ordaintzen du.
  • Defentsa juridikoko erabateko zerbitzua barneratzen du.

Zergatik hautatu Seguros Bilbao?

Ekonomikoa

Estalitako gastuak

Profesionalik onenak

Zeri buruz hitz egiten du profesionala ez den puntu gidaria aseguruak?

Profesionala ez den puntu gidari aseguruarekin gidabaimena kentzeagatik emandako diru-sarreren galera ordaintzeko hileroko ordainketa izango duzu, puntu guztien kentzeagatik edo arrazoi psikofisikoengatik bada.

Puntu gidari ez profesional aseguruaren onurak

Diru-sartzeak

Zure erosahalmena mantenduko duzu.

Puntuen berreskuratzea

Zure gidabaimena berreskuratzeko ikastaroen prezioa itzuliko dizugu.

Trafiko isunak

Berri ematen dizugu, aholkatzen dizugu eta trafiko isunak apelatzen ditugu.

Defentsa juridiko osoa

Zirkulazioaren zigorrengatik eta baita eremu partikularrean ere.

Orbita Conductor a punto

Puntu gidari ez profesional aseguruaren estaldurak

Sentsibilizazio eta bideko berreziketan, emandako puntuen edo karnetaren berreskuratzearekin erlazionatutako gastuak pagatzera zuzentzen den kopurua ordaintzen dizugu.

Kurtso hauek ofizialki onartutako zentro batek eman behar ditu eta bere bere aprobetxamendua probatu behar du.

Gainera, ezohiko laguntza ekonomikoa jaso dezakezu puntuen berreskuratze partzialeko kurtsoen egiteagatik.

Ohiko galderak

Euren gidabaimenaren defentsarako laguntza legala nahi duten gidari ez profesionalei. Inoiz karneteko punturik galdu dutenen kontratazioa onartzen du, euren polizaren bermearen eskubideak galdu gabe.

  • Gidabaimenak indarra galtzearen edo karnetaren kentzearen aurrean gastuen handitzea edo diru-sarreren murriztea arintzeko laguntza.
  • Gidabaimenaren defentsarako laguntza legalik handiena du: Isunen defentsa administratiboa, defentsa juridikoa karnetaren kentze baten aurrean, zigorren lokalizazioa TESTRAN.
  • Puntuen berreskuratze partzialeko kurtsoen eta karnetaren berreskuratze kostea ordaintzen du.
  • Defentsa juridikoko erabateko zerbitzua barneratzen du.

Zergatik hautatu Seguros Bilbao?

Ekonomikoa

Estalitako gastuak

Profesionalik onenak