Gizabanako pentsio plana

Pentsioak

Pentsio-planak

Nahi duzun erretiroa sortu

Zeri buruz hitz egiten du Pentsio-planak?

Banakako pentsio-plana epe luzerako aurrezki pribatuko modalitatea bat da, eta zerbitzu publikotik datozen diru-sarrerak osatzen dituzte erretiroa hartzean. Plan horien helburua da beharrak estaltzea lan egiteari uztean.

Nola funtzionatzen du pentsio-plan batek?

Aktiboan egitean, aldizkako edo ezohiko ekarpenak egiten dira pentsio-planera (gehienez, 1.500 € urtean). Planaren kudeatzaileek ekarpenak inbertitzen dituzte inbertsio-politikaren arabera. Horrela, erretiroa iristean, metatutako ondarearen prestazioa jasotzen da, errenta edo kapital gisa. Pentsio-planen ekarpenak abantaila fiskal nabarmenak izateagatik bereizten dira.

Zurentzako abantailak

Pentsio-planetara egindako ekarpenak profesionalek kudeatzen dituzte, errentagarritasun handia lortzeko, epe luzera, eta onura fiskala bermatzeko.

Ekarpenak zure neurrira

Pentsio-planak aukera ematen du hobeto egokitzen zaizun ekarpenak egiteko modalitatea aukeratzeko: erregularra, aldagarria edo ezohikoa.

Etendura askea eta berrabiaketa

Noizbait behar baduzu, bertan behera utz dezakezu eta ekarpenak berriz hasi, inolako zigorrik gabe.

Eskubideen eskualdatzea

Beste pentsio-plan edo/eta aseguratutako aurreikuspen-plan batzuetan metatutako eskubideak eskualda ditzakezu.

Aukeratu beharreko xedapena

Aukeratu nola eskuratu nahi duzun kapitala unea iritsitakoan: errentan edo erabateko erreskatea eginda.

Onura fiskalak

Ezarritako mugen barruan PFEZaren zerga-oinarriari dagokionez zure eta zure ezkontidearen ekarpen guztien zerga-kenkariari onura atera.

Bezeroen arretarako telefonoa

Jar zaitez gurekin harremanetan behar duzunean, arreta jarraituko telefono-zenbakiaren bidez: 946 42 12 41.

Pentsio planak errentagarritasuna

Pentsio-plan motak

GCO pentsioak misto finkoa planak errenta finko eta aldakorreko inbertsioak konbinatzen ditu, baina aldakorrak ezin du izan guztizkoaren % 30 baino gehiago. Aukera interesgarria da arrisku-profil ertaina duten pertsonentzat.

Ohiko galderak

Ez. Pentsio publikoak eskasak dira maila guztietan. Pentsio publikoaren eta lan-bizitza aktibon zehar gozatzen den soldataren artean ematen den urruntzea, nabarmena da gehienbat 24.000 euro baino gehiagoko soldaten kasuan. Beraz, maila erdi-altuetan dauden pentsionistek aktiboak zirenean mantentzen zuten erosahalmena ere galtzen dute.

Erregimen Orokorreko langile batentzat, parte-hartzailearen langabezi egoera legala hartzen da iraupen luzeko langabezia bezala, betiere eskaintza unean lan-eskatzaile bezala dagokion enpleguaren zerbitzu publikoan inskribatuta dagoenean eta bere kontribuzio-mailan langabeziagatiko prestazioa izateko eskubidea ez duenean, edo prestazio horiek ahitu dituenean.


Langile autonomoen kasuan, iraupen luzeko langabeziaren baldintzarekin betetzeko: aurretik Gizarte Segurantzaren erregimen batean egon behar dira integratuta eta euren jarduera eten behar izan dute, eskaintza unean lan-eskatzaile bezala dagokion enpleguaren zerbitzu publikoan inskribatuta egon behar dira eta ez du kontribuzio-mailan langabeziagatiko prestazioa izateko eskubidea izan behar, edo prestazio horiek ahitu behar izan ditu.

Erretirorako ekarpenak egiten jarraitu daiteke pentsio-planaren erretiroagatiko prestazioaren kobratzera arte, Gizarte Segurantzaren ebazpena alde batera utzita. Kobrantzaren ondorengoak heriotza edo menpekotasunerako izango dira.
Heriotza edo menpekotasun kontingentzia estaltzeko egindako ekarpenak ere parte-hartzailearen PFEZ orokorraren zerga-oinarrian murriztapen objeto izan daitezke.

Euskadin muga bat ezartzen da, erretiroa hartzen den hurrengo urtera arte egindako ekarpenak murriztu daitezke.

Seguros Bilbaok e-clienteren bidez zure pentsio-planen eboluzioa jartzen du parte-hartzaileen eskura.
Hilero, INVERCOk egunkari ekonomiko eta espezializatutako aldizkarietara Gizabanako Pentsio-planen garapena bidaltzen die.


Beste alde batetik, errazena pentsio-planen aldizkako txostena jasotzea da. Derrigorrezkoa da sei hileko izaera duten erakunde kudeatzaileentzat.

Erretiroa hartu eta gero hobe izaten da kapital eran kobratzea. Honela kobratzen den urtealdian aktibo fasean baino errenta txikiagoak edukitzen dira eta efektu fiskal positiboa ematen da.

PFEZeko zerga-oinarrian jasotako prestazioen integrazioerako kapital eran materializatzen diren prestazioak zein errenta eran edo aldizkakotasun erregularrik gabe kobratzen direnen zenbatekoa, urtero onuradunaren zerga-oinarrian lan etekin osoa bezala integratuko dela hartu behar da kontuan.

Planaren ordainketak edo kobratze modalitatea eragiten duen kontingentziaren jasotzailea nor den kontuan hartu gabe, pentsio-plan batek ematen dituen prestazio guztiak lan-etekineko estimazioa dute.


Pentsio-plan baten prestazioa parte-hartzailea ez den pertsona batek jasoko balu, honen heriotza dela eta, aplikatu beharreko zerga PFEZ da, lan-etekin gisa, eta Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga ez dute ordainduko.

Erretiro partziala erretiroaren pentsio-publikoaren zati baten kobratzea denbora-partzialeko lan-jarduera baten urtealdiarekin bateragarri egiten denean ematen da. Erretiro partziala aurretik erretiro totala izan gabe eman daiteke edo, hau ondorengo lanaldi partzialeko lan batean hastean ere eman daiteke. Kasu bietan, erretiro-pentsioaren zenbatekoa kontratuan agertzen den ordaindutako denbora partzialeko lanaldiaren arabera murrizten da.


Kontuan izan behar da pentsio-plan batean erretiroari dagokionez onuradunaren eta parte-hartzailearen izaera ezin direla inola ere aldiberekoak izan. Beraz, parte-hartzailea pentsio-planetik errenta jasotzen egongo balitz edo pentsio-planetik erretiro partzialagatik kapital baten ordainketaren zain egongo balitz, ezin izango da hasi beste pentsio-plan batetara bere erretiro totalerako ekarpenekin berriro haiek guztiz jaso arte eta geroagoko erretiro totaletik finkatutako gainontzeko eskubideak egokitu arte.

Zergatik kontratatu pentsio-planak Seguros Bilbaorekin?

Pertsonalizatutako arreta

Fiskalki onuragarria

Etengabeko informazioa

Pentsio-planen fiskalitatea

Urtean pentsio-planari emandako ekarpenak PFEZn arindu daitezke: zerga-oinarria gutxitzen da, eta, horrenbestez, aurrezki fiskala lortzen da, zergadunaren tasa marjinalaren arabera. Esate baterako, PFEZaren % 24ko atxikipen-tasa baduzu eta pentsio-planera urteko 1.500 €-ko ekarpena egiten bada, 360 €-ko aurrezkia izango zenuke zergetan. \n\nUrteko gehienezko zerga-arinketa zenbateko hauen txikiena izango da: 1.500 €, edo laneko eta jarduera ekonomikoetako etekin garbien % 30. Zerga-arinketaren muga gaindituz gero, hurrengo bost urteotako PFGZren aitorpenetara isla daiteke. \n\nBestalde, pentsio-plan bat erreskatatzerakoan, lortutako kapitala PFEZ gisa ordainduko da, lan-etekin gisa, erreskaterako eskubideak sortzen duen kontingentziaz at. Horrela, titularra hiltzen bada, onuradun edo oinordekoek PFEZ gisa ordainduko dute, lan-etekin gisa, ez Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga gisa.

Pentsio-planaren abantaila fiskalak

1.500 eurora arte.

Pentsio-planen errentagarritasuna

Pentsio-plan bakoitzaren errentagarritasuna plana inbertitzen den aktiboen etekinen arabera aldatzen da. Pentsio-planaren inbertsio-politikaren arabera, errenta finkoan, errenta aldakorrean edo hauen konbinazio batean inbertituko da. Bezeroak bere pentsio-planean egiten doan ekarpenekin, kudeatzaileak errentagarritasun maximoa bilatzeko asmoz, inbertsio batzuk egiten doaz. Inbertsio horiek kontratatu den plan motaren araberakoak izango dira. <br/><br/> Egindako inbertsioen arabera, hauek dira plan ohikoenak: <br/><br/> GCO Pensiones Mixto Fijo, PPI: Errenta finkoan gehien bat eta errenta aldakorrean apur bat inbertitzen duen plana (gutxienez % 15 eta gehienez % 30). <br/><br/> GCO Pensiones Renta Fija, PPI: Errenta finkoan epe laburrera inbertitzen duen plana, arrisku-profil oso baxuarekin. <br/><br/> GCO Pensiones Renta Variable, PPI: Gutxienez ondarearen % 75 errenta aldakorrean inbertitzen duen plana. <br/><br/> GCO Pensiones Renta Variable Mixto, PPI: Plan honek ondarearen % 30 eta % 75 artean errenta aldakorrean inbertitzen du. Merkatuaren egoeraren araberakoa izango da ehunekoa, eta gainerakoa errenta finkoan inbertituko da. <br/><br/> Erretirorako geratzen den epearen arabera hautatu behar den inbertsio-profila kontuan hartuta, plan bat edo beste bat gomendatzen da. Errenta finkoko planak arrisku gutxiko produktuak dira, ondorioz, gomendagarriak dira erretirorako urte gutxi geratzen direnean. Nahiz eta errenta aldakorreko pentsio-planek arrisku handiagoa izan, errentagarriagoak dira, eta gomendagarriak dira erretirorako urte asko geratzen badira. <br/><br/> Garrantzitsua da pentsio-plana aldatzen joatea arrisku gehiago ez izateko (esaterako, arrisku gehiegi duen plan bat) edo aukera-kostuak ez galtzeko, errentagarritasunari dagokionez (esaterako, arrisku gutxiegi duen plan bat).

GCO pentsioak errenta aldakor mistoa

Profil arriskutsua / errentagarritasuna

Arrisku adingabea Arrisku handiagoa
1234567
Etekina normalki adingabea Etekina normalki handiagoa

Datu hau planaren arriskuaren erakusle eta datu historikoetan oinarrituta kalkulatuta dagoen arren, ez dauka zertan izan planaren arrisku-profilaren etorkizunari buruzko erakusle fidagarria. Gainera, adierazitako kategoria aldatuko ez dela esateko bermerik ez dago, eta denboran zehar alda daiteke.

Likideziaren inguruko alertak

Mobilizazio eskubideen, prestazioen eta ohiz kanpoko likideazia kasuen balioa pentsio funtsaren aktiboen merkatuko balioaren araberakoa da eta galera garrantzitsuak eragin ditzake.

Planen eta pentsio funtsen araudian ezarritako likidezia egoera edo salbuespenezko kasuetakoren bat gertatzen bada soilik kobratuko da prestazioa, edo erreskaterako eskubidea baliatu.