Pribatutasun-politika

Sarrera

Intimitaterako eskubidea eta zehazki, datu pertsonalak babesteko eskubidea Grupo Catalana Occidente taldearen oinarrizko printzipioetako bat da.

Pribatutasun-politika honek azaltzen du nola tratatuko dituen Grupo Catalana Occidente taldeak bezeroengandik bildutako datuak (jarraian zehaztuko denaren arabera), halakorik biltzen badu, Europar Batasuneko Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean eta unean-unean hura garatzen duen indarreko araudian, dela nazionala, dela Europako Erkidegokoa, ezarritakoari jarraikiz.

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Harremana duzun Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundea. Pribatutasun-politika honen amaieran dagoen Eranskinean, Grupo Catalana Occidente taldea eratzen duten Erakundeen identifikazio-datuak eta egoitza soziala aurkituko dituzu, besteak datu batzuen artean.

 

Nor da datuen babeserako ordezkaria?

Datuen babeserako ordezkaria da Grupo Catalana Occidente taldeak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta aplikatu beharreko gainerako araudia betetzen dela zaintzeko izendatu duen pertsona. Harekin harremanetan jar zaitezke, bereziki, datuen babesaren arloan dituzun eskubideak eta askatasunak kontuan hartu ez direla irizten badiozu. Horretarako, hari dagokion posta-helbidea nahiz helbide elektronikoa erabil ditzakezu. Pribatutasun-politika honen amaieran aurkituko duzun Eranskinean daude jasota.

 

Nor da datu pertsonalak babesteko kontrol-agintaritza?

Kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Bulegoa da. Madrilen du egoitza (28001), calle Jorge Juan nº6 helbidean, eta harengana jo dezakezu arlo honi buruzko kontsultak edota erreklamazioak planteatu nahi badituzu, baldin eta, zure ustez, Grupo Catalana Occidente taldeko dagokion Erakundeak ez baditu kontuan hartu datuen babeserako arloan dituzun eskubideak eta askatasunak. Informazio gehiagorako, web-orri hau kontsultatu dezakezu: https://www.agpd.es

 

Zer datu pertsonal tratatuko dira?

Tratatu egingo dira zuzenean edo aseguru-banatzaile edo aseguruak merkaturatzen dituztenen bidez lortzen diren bezeroen datu pertsonak guztiak, bezeroak Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeek merkaturatutako produkturen batekin erlazionatutako eskaera, kontratu edo zerbitzu bat gauzatzean, baita aurretik eta horren ostean ere. Barnean daude, gainera, datuok biltzen dituzten dokumentuak, telefono-deiak grabatzetik lortutakoak eta Interneteko web-orriak arakatzean lortutakoak (datu biometrikoak eta geolokalizaziokoak barne). Datuak tratatuko dira soilik kontratu-harremana ikertu, jaulki, garatu eta gauzatzeko beharrezkoak badira. 

Honela, “bezero” kontzeptuaren barne egongo dira izaera hauetako pertsonak: hartzailea, aseguratua, onuraduna, hirugarren kaltetua, partaidea, bazkidea, harpideduna, eskubideduna, hipotekazko zorduna, zor-agirietan inbertitzailea edota Grupo Catalana Occidente taldeko Erakunde batekin kontratu edo zerbitzu harreman bat sortzen duen hirugarren bat. 

Emandako datu pertsonalak titularra ez den norbaitek ematen baditu, pertsona hori izango da titularrari aldez aurretik jakinaraztearen arduraduna, baita tratamendurako baimena lortzearena ere beharrezkoa den kasuan, dagokion Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeak datuak trata ditzan.

Gainera, datu pertsonalak osatu egin daitezke, datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusitako irizpideak beteta. Datuak Grupo Catalana Occidente taldeko hornitzaileek lortutako, sarbide publikoko iturrietako edo interesdunak publiko egin dituen datuekin osa daitezke.

Oro har, adin txikikoen datu pertsonalak guraso edo tutoreen baimena ematean tratatuko dira soilik, tratamendua beharrezkoa bada daukaten kontraturako edo zerbitzurako, edo tratamenduaren arduradun den Grupo Catalana Occidente aldeko Erakundearen betebehar legal edota interes legitimoa betetzea beharrezkoa bada; eskubideak erabiltzeko kalterik gabe, zure datu pertsonalak babesteari dagokion indarrean dagoen araudia aplikatuz.

 

Zeintzuk dira datu pertsonalen tratamenduaren helburuak?

i. Helburu nagusia

Dagokion Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundearekin sinatutako kontratua edo zerbitzua aztertzea, jaulkitzea, garatzea eta gauzatzea da datu pertsonalen helburu nagusia eta, orobat, tratamenduaren arduradun den Grupo Catalana Occidente taldeko erakundeari unean-unean aplikatzen zaion araudian ezarritako betebeharrak betetzea.

ii. Beste helburu batzuk:

Datu pertsonalak tratatuko dira arriskuak kalkulatzeko eta aukeratzeko eta kontratatu nahi diren arriskuen inguruko ondorengo eskariak kudeatzeko. Beharrezkoa balitz, tratamenduak profilen eraketa edota automatizatutako erabakiak hartzea ekar dezake, pribatutasun-politika honetan ezarritakoari jarraikiz. 

Era berean, datu pertsonalak tratatuko dira iruzurra saihesteko eta aurre egiteko, baita kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko ere. Horren ondorioz, posible izango da sektoreko fitxategien informazioa kontsultatzea eta jakinaraztea.

Era berean, Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeetako batek egindako edozein kontratu edo zerbitzuen edota eskaeraren kudeaketa medio, Erakunde arduradunak datu pertsonalak trata ditzake kaudimen ekonomikoa ebaluatzeko. Horretarako, ondare eta kreditu fitxategiak kontsultatu eta jakinarazi daitezke, baita ikerketa tekniko, estatistiko edo kalitatezkoak burutu ere (gogobetetasun-inkestak, fidelizazio-programak, merkatuko analisi eta ikerketak eta zerbitzuaren kalitatearen ikerketak barne).

Gainera, indarrean dagoen araudiaren araberako aseguru eta adostasun produktuen kasuan, datuak tratatu egin daitezke koaseguru eta berraseguruen kudeaketarako.

Azkenik, Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeek zure esku jar ditzaketen kontaktu-inprimakiei, telefono-zenbakiei eta sare sozialetako profilei dagokienez, helburu hauetarako tratatuko ditugu zure datuak: (i) horretarako adierazi diren telefono-zenbakien eta sare sozialetako profilen arabera egiten dituzun kontsulta eta eskabideei erantzuna eman eta haiek kudeatzeko; (ii) dagokion inprimakiaren bidez egiten dituzun iradokizun, erreklamazio eta bestelako kontsulta batzuei erantzuna eman eta haiek kudeatzeko; eta (iii) Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeetan irekiak dauden hautaketa-prozesuetarako bidalitako curriculumak kudeatzeko.

iii.Erabaki automatizatuak:

Datu pertsonalen tratamendu batzuek erabaki automatizatuak edota profilen eraketa ekar dezakete. Horrek erabaki batzuk automatikoki har daitezkeela esan nahi du, inolako giza esku-hartzerik gabe. Edonola ere, interesdunak beti honetarako eskubidea izango du: (i) pertsona batek emaitzak berrikusteko, (ii) bere ikuspuntua adierazteko eta (iii) erabakiari aurka egiteko; unean aplikagarri den araudiaren arabera.

iv. Publizitate-helburuak:

Halaber, bezeroak baimena emandako kasuan, datu pertsonalak honetarako ere tratatuko dira: (i) Grupo Catalana Occidente taldearen edo bertako beste Erakundeen produktu eta zerbitzuen inguruko ekintza komertzialak garatzeko eta informazioa bidaltzeko, urruneko komunikazio bideak erabilita ere. Erakundeak pribatutasun-politika honen amaieran edota gure webgunean agertzen dira (www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) web-orri, bilatzaile edo sare sozialetan pertsonalizatutako publizitatea erakusteko eta (iii) promozio lehiaketetan partaidetza eskaintzeko; guztia barne kontratu harremana amaitu ondoren ere. Adierazitako kasu guztietan, zure profil partikularrari produktuak eta zerbitzuak egokitzea profilen portaera eta arriskuen analisian oinarrituta egin daiteke, barne iturriak eta kanpokoak, geolokalizazioari buruzko informazioa edo Interneteko eta sare sozialen nabigazioa kontuan hartuta. 

 

Zein da datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa?

Helburu nagusian azaldutako tratamenduetarako legitimazioa Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundearekin; hots, tratamenduaren arduradunarekin, eskainitako eskaintza aztertzean, eta, dagokion kasuan, hitzartutako kontratu edo zerbitzua gauzatzean datza. 

Azaldutako beste helburuetarako eta automatizatutako erabakietarako tratamendua aplikagarria den araudian edo Grupo Catalana Occidente taldeko Erakunde bakoitzaren interes legitimoan oinarritzen da. Zehazki, bezeroentzat fidelizazio-programak garatzeko helburuarekin datu pertsonalak tratatzea arduraduna den Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundearen interes legitimoan oinarritzen da.

Azkenik, publizitaterako datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago, berariaz emandako baimena medio.    

Noiz arte gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak kontratua edo zerbitzua harpidetu duzun Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundearekin harremana mantendu bitartean gordeko dira. Harremana amaitu eta gero, unean-unean aplikatzekoa den araudian ezarritako nahitaezko denboraz gordeko dira datuok, eta epaitegi eta auzitegien, Ministerio Fiskalaren, Estatuko segurtasun-indar eta kidegoen edota aginpidea duten administrazio publikoen esku geratuko dira, baita, bereziki, datu pertsonalen babesaren arloan eskumena duten kontrol-agintarien eta dagozkion ikuskapen-organoen esku ere, tratamendua oinarritu duten kontratu edo zerbitzuaren ondorioz izan litezkeen legezko edo kontratuzko erantzukizunei erantzuna eman ahal izateko, haien preskripzio-aldi osoan zehar. 

Arrazoia gorabehera, kontratu edo zerbitzu batean gauzatzen ez diren eskaera edo proposamenak beharrezko epean mantenduko dira kontratazioan iruzurrari aurka egiteko eta kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko.

Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeak (tratamenduaren arduradunak) aplikatu beharreko datu pertsonalak gorde, ezabatu eta blokeatzeko epeei buruzko zuzentarauak zehazten dira epe horiei buruzko barne araudian, Grupo Catalana Occidente taldeko datu pertsonalak babesteko politika eta IKT baliabideen erabilera-politika osatze aldera.

 

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

i. Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeei:

Bezeroaren datu pertsonalak, bere kontratua edo zerbitzua eta bertatik eratorritako edo lotutako edozein informazio Grupo Catalana Occidente taldeari atxikitako edozein Erakunderi jakinarazi ahal izango zaizkio. Erakundeak pribatutasun-politika honen amaierako Eranskinean edo www.grupocatalanaoccidente.com webgunean agertzen dira. Datuak Grupo Catalana Occidente taldeko Erakunde bakoitzaren tokiko araudia betetzeko erabiliko dira eta, oro har, iruzurrari aurka egiteko eta kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko. Gainera, Erakundeak Grupo Catalana Occidente taldeko beste Erakunde batzuekin duen harremana era integral eta erdiratuan mantentzeko eta kudeatzeko erabiliko dira datuok.

Gainera, berariaz jakinarazten dizugu Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeek zerbitzu komunak partekatzen dituztela, integrazio-maila batean baino gehiagoan, dauden sinergiei etekina ateratzeko, baliabideak optimizatzeko eta bezeroei zerbitzu hobea emateko. Horregatik, elkarri zerbitzu emateko hainbat esparru-kontratu sinatu dituzte, eta kontratu horien barnean sartzen da Grupo Catalana Occidente taldeko beste Erakunde batzuek kudeatutako datu pertsonaletarako sarbidea izateko aukera. Zerbitzu-prestazio bat baino gehiago sartzen da haietan, besteak beste, eta adibide gisa soilik, honako hauek:

 • Grupo Catalana Occidente, Tecnología y Servicios A.I.E.-k Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeei emandako zerbitzuak: (i) datuen hostinga eta ostatatzea, (ii) sistemak, komunikazioak eta ekipo informatikoak mantendu eta kudeatzea, (iii) informazioaren eta biltegiratzen duten sistemen segurtasuna, (iv) aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea, (v) ezbeharrak izapidetzeko zerbitzua ematea, (vi) eskainitako zerbitzuekin erlazionatutako informazioa helaraztea, (vii) presentzia kontrolatzeko, segurtasuneko eta bideozaintzako sistemen mantentze eta kudeaketa, eta (viii) dokumentuak kudeatzea, inprimatzea, inprenta eta etiketatzea.
 • Grupo Catalana Occidente Contact Center A.I.E.-k Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeei emandako zerbitzuak: (i) bezeroentzako arreta-zerbitzua eskaintzea, edozein bide erabiliz, hala nola urrunekoa, Internet edota sare sozialak, eta (ii) kanpainak eta asebetetze-inkestak egitea.
 • Prepersa Peritación de Seguros y Prevención A.I.E.-k Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeei emandako zerbitzuak: aseguru-polizekin lotutako ezbeharrak kudeatzean lankidetza-zerbitzua ematea.

ii. Beste erakunde batzuk:

Era berean, datu pertsonalak Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeei zerbitzuak ematen dizkieten erakunde edo kolaboratzaileei jakinarazi ahal izango zaizkie, adierazpen gisa eta izaera mugatzailerik gabe: aseguru-banatzaileak, koaseguratzaileak, berraseguratzaileak, perituak eta kausen ikertzaileak, abokatuak eta prokuradoreak, ikuskariak, aholkulariak, profesional medikoak eta osasunaren ebaluatzaileak, finantza-erakundeak, erakunde gordailuzainak, erakunde kudeatzaileak eta beste hornitzaile eta profesional batzuk. Datu pertsonalak tratatuko dituzte, tratamenduaren arduradun gisa, dagokion Grupo Catalana Occidente taldeko erakunde arduradunaren izenean eta haren ordez, arduradun horrek kontratua edo zerbitzua gauzatzeko ematen dituen zerbitzuak bermatzeko, aplikatzekoa den araudiaren ondoriozko betebeharrak betetzeko, interes legitimoan oinarriturik edota, hala badagokio, emandako baimenaren arabera.

Deskribatutako edozein kasutan, jakinarazten dizugu zerbitzu-hornitzaileen zerbitzari informatikoak agian Europar Batasuneko herrialdeetatik kanpo kokatuta daudela. Bertako pribatutasunaren babes-maila Europako datuak babesteko araudiaren eta araudi nazionalaren araberakoa ez bada; hots, dagokion Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundearen araberakoa, tratamenduaren arduraduna, beharrezko eta egokiak diren neurriak hartuko dira interesdunen eskubideak eta informazioaren segurtasuna bermatzeko, uneko neurri teknikoen arabera.  

iii. Erakunde eta agintari ofizialak:

Datu pertsonalak emango zaizkie Grupo Catalana Occidente taldeko edozein erakundek nahitaez informatu beharreko hartzaile guztiei; besteak beste, eta adibide gisa soilik, eskumena duten erakunde eta administrazio publikoak (esate baterako, Zerga Administrazioaren Espainiako Agentzia edo foru-ogasunak), datu pertsonalen babeserako kontrol-agintariak, epaimahai eta auzitegiak, dagozkion ikuskapen-organoak, Ministerio Fiskala edota Estatuko segurtasun-indar eta kidegoak.

iv. Ondare- eta kreditu-kaudimeneko erakundeak:

Grupo Catalana Occidente taldeko erakundeek eskubidea dute ezbehar-tasari eta ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko informazioa ematen duten fitxategiak kontsultatu eta horien datuak tratatzeko, baita beste edozein ere, arrisku-ebaluazio pertsonalizatua egiteko, kontratuzko harremana izan eta haren garapena kontrolatzeko, ezbeharrak kudeatzeko eta ezbehar-tasari buruzko estatistika-analisiak egiteko, eta iruzurra prebenitzeko aukera ematen badu.

v. Automobilaren aseguru-poliza kontratatuta edukiz gero:

Grupo Catalana Occidente taldeko Aseguratzaileek, indarrean den lege-araudiarekin bat etorriz, gaur egungo nahiz etorkizuneko webgune ziurtatuetan haren izenean argitaratzen diren zehapenen berri emango diote aseguru-polizaren ohiko gidariari, halakorik argitaratzen bada, eta betiere datu pertsonalen babesaren arloan indarrean den legeria betez.

Aseguratzaileak ibilgailuaren matrikulari dagokion datua erabiliko du aseguruaren objektu den ibilgailuaren bastidore-zenbakia eta ezaugarri tekniko eta administratibo guztiak kontsultatzeko, Instituto de Investigación sobre Vehículos S.A. (Centro Zaragoza) enpresaren titulartasuneko zerbitzuen bidez.

Grupo Catalana Occidente taldeko Aseguratzaileak, zeinarekin auto-aseguruaren poliza kontratatua duzun, tratamenduaren arduraduna den heinean, jakinarazi egingo dizkio zure aseguruarekin erlazionatutako ezbehar kopuruen datu historikoak aseguru-sektoreko informazio-sistema ohiko hauei:

a) Auto-aseguruen informazio-sistema historikoa, arriskuei tarifak jartzeko eta aukeratzeko. Helburua da kontratuaren harpidetza egitean ezbeharrei buruzko datu zehatzak eta kontrastatuak eskaintzea. Hori lortzeko, azken bost urtetako polizetan eta ezbeharretan lortutako informazioa bateratzen da, Erantzukizun zibilari eta motordun ibilgailuen zirkulazio-aseguruari buruzko Legean ezarritakoaren arabera.

b) Erabateko galera, lapurreta eta suteko informazio-sistema. Helburua da iruzurreko egoerak eta arriskua automatikoki identifikatzen erraztea, eta estatuko segurtasun indar eta kidegoekin lankidetzan aritzea, lapurreta eta iruzurreko delitu posibleak ikertzean, besteak beste, aseguratutako ibilgailuekin lotuta; eta lankidetzan aritzea hauekin: Centro Zaragoza, estatuko segurtasun indar eta kidegoak, Trafiko Zuzendaritza Nagusia eta kaltetutako aseguratzailea, kaltetutako eta lapurtutako ibilgailuak identifikatzen eta kokatzen. 

Idatzi hona datuak babesteko eskubideak erabiltzeko fitxategi hauen inguruan: Tecnologías de la Información y Redes para las Entidades Aseguradoras S.A. (TIREA), Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 Madrid. 

Datuak babesteko gainerako informazioa aurki dezakezu Espainiako Aseguru eta Berraseguru Entitateen Elkartearen (UNESPA) (www.unespa.es) eta TIREA (www.tirea.es) webguneetan

vi. Etxeko, saltokiko, erkidegoko, ETEko edo industriako arrisku anitzeko aseguru-poliza bat, erantzukizun zibilekoa edo askotarikoen ataleko beste aseguruetako bat edukiz gero kontratatuta:

Grupo Catalana Occidente taldeko Aseguratzaileak, zeinarekin kontratatuta duzun anitzetarako poliza, jakinarazi ahalko dizkio zure aseguruarekin erlazionatutako ezbehar-datuak aseguru anitzi buruzko iruzurrerako prebentzioko informazio-sistemari, tratamenduaren arduradun-kidea den heinean. Sistemaren helburua da iruzurra prebenitu eta hautematea: aseguratzaileari jakinarazita behin poliza gauzatzean, iruzurra hautemanda aitortutako ezbeharretan, edo estatuko segurtasun eta indar kidegoekin batera lan egitean aseguratutako ondasunekin erlazionatutako ikerketetan. Idatzi hona datuak babesteko eskubideak erabiltzeko: TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID. 

Datuak babesteko gainerako informazioa aurki dezakezu UNESPA (www.unespa.es) eta TIREA (www.tirea.es) webguneetan

vii. Bizi, istripu, osasun-laguntza, gaixotasun, heriotzako edo beste edonolako aseguru-poliza bat edukiz gero kontratatuta, eta haren bidez osasunari buruzko datuak eskatzen edo kudeatzen baditugu:

Grupo Catalana Occidente taldeko dagokion Aseguratzailearen kolaboratzaile eta zerbitzu-hornitzaileei (aurretiaz adierazitakoak) jakinarazi ahal izango zaizkie zure datu pertsonalak, eta haiek tratatuko dituzte, tratamenduaren arduradun gisa, erakunde aseguratzailearen izenean eta haren ordez.

Halaber, eta zehazki, honen titularra bazara:

(a) heriotza estaltzen duen bizi-aseguru edota aseguratuaren heriotza estaltzen duen istripu-aseguru batena, izan bakarkako polizak edo taldekoak, eta indarrean dagoen araudia betez, datu pertsonalak heriotza estaltzen duten aseguruen kontratuen erregistro publikoari jakinaraziko zaizkio, Justizia Ministerioaren barnekoa, edo unean ordezkatzen duenaren barnekoa.

(b) osasun-aseguru edo osasun-laguntzako aseguru batena. Dagokion Grupo Catalana Occidente taldeko Aseguratzaileak zure datu pertsonalak (osasunarenak barne) mediku, osasun-zentro, ospitale edo beste erakunde edo pertsonei jakinarazi ahalko dizkie. Helburuak dira aseguruaren kontratuan bermatutako osasun-zerbitzua, diru-itzultzea edo kalte-ordaina betetzea, garatzea, kontrolatzea eta gauzatzea eta osasun-hornitzaileei interesdunaren kausa eta aurrekari medikoak eskatu eta egiaztatzea diru-laguntzak, diru-itzultzeak eta kalte-ordainak eskatzeko arrazoiak frogatzeko, eta, beharrezko kasuan, gastuak berreskuratzeko. Osasun-laguntzako aseguruen kasuan, bereziki, aseguratuari koordainketa bakoitzaren kobrantzari buruz informatzeko helburua duena, aseguratzaileak datuen arduradunari jakinarazi ahal izango dizkio polizaren aseguratu bakoitzak erabilitako zerbitzu medikoak, bisitatu diren laguntza-zentroak eta profesionalak edota aseguratu bakoitzak egindako proben zerrenda barne.

viii. Gizarte-aurreikuspeneko produktu bat kontratatua baduzu:

Gizarte-aurreikuspeneko produktu horiek merkaturatzen dituen Erakunde sustatzaileak, Erakunde kudeatzaileak eta Erakunde gordailuzainak elkarri jakinarazi ahal izango dizkiete zure datu pertsonalak.

Horrez gain, bezeroak helmugako Erakunde kudeatzaile edo aseguratzailearengana jotzen badu eskubide finkatuen mobilizazioa eskatzeko, mobilizazioaren eskabidea eta baimena aurkeztu beharko dizkio helmugako Erakunde kudeatzaileari edo aseguratzaileari, hark, haren izenean, eskubide finkatu horiek mobilizatzeko eskaera egin ahal izan diezaion funtsa kudeatzen duen jatorriko erakundeari. Orobat, hori egiteko beharrezko duen informazio finantzario eta fiskal guztia eman beharko dio.

ix. Partaidetzak edukiz gero Grupo Catalana Occidente taldeak merkaturatutako inbertsio-funtsetako edozeinetan:

Erakunde kudeatzaileak, Erakunde gordailuzainak eta inbertsio-funts horiek merkaturatzen dituen Erakundeak elkarri jakinarazi ahal izango dizkiete zure datu pertsonalak.

 

Zeintzuk dira zure eskubideak datu pertsonalak ematean?

Zure datu pertsonalen titular gisa, jarraian azaldutako eskubideak dituzu eta horiek baliatu ahal izango dituzu, zure nortasuna egiaztatuta, datuen babeserako ordezkariari buruzko atalean adierazi bezala:

i. Sarbidea izateko eskubidea. Informazioa eska dezakezu Grupo Catalana Occidente taldeko dagokion Erakundeak zuri buruz dituen datu pertsonalei dagokienez, baita datuei egiten zaizkien tratamenduei dagokionez ere, eta haien kopia eskura dezakezu, erraz irakur daitekeen eta ohiko erabilera duen formatu egituratu batean.

ii. Zuzentzeko eskubidea. Okerrak badira, zure datu pertsonalak zuzentzeko eska dezakezu, eta eskubidea duzu osatu gabeko datu pertsonalak osa daitezela eskatzeko halaber, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere.

iii. Ezabatzeko eskubidea. Zure datu pertsonalak ezaba daitezela eskatzeko eskubidea duzu, dagoeneko ez direnean beharrezkoak tratamenduaz arduratzen den Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeari datuak biltzeko bide eman zioten helburuetarako, edo tratamendua oinarritzen duen baimena kentzen duzunean. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean xedatutakoari jarraikiz.

Grupo Catalana Occidente taldeko edozein Erakundeko eremu digitalean ahazteko eskubidea erabiltzen baduzu, dagokion Erakundeak Interneteko zerbitzuen hornitzailearengana joko du, interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeari uzteko eskaera plazaratzeko. Kontuan hartuko da unean uneko teknologia eta aplikazioaren kostua. Kasu horretan, arduradunak soilik gordeko ditu datuak, erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean ezarritakoaren arabera, tratamendua adierazpen askatasuneko eskubidea erabiltzeko beharrezkoa bada edo interes publikoko arrazoiak badira.

iv. Aurka egiteko eskubidea

Zuk aurka egin diezaiokezu zure datu pertsonalen tratamenduari, Grupo Catalana Occidente taldeko Erakunde arduradunaren interes legitimoa dela-eta hark datu pertsonalak tratatzen jarraitzeko arrazoiak dituenean izan ezik. Hala bada, arduradunak soilik gordeko ditu, erreklamazioak formulatu, baliatu edo defendatzeko. Datu pertsonalak xede komertzialetarako edo publizitaterako erabiltzea ez da zilegitzat hartuko eta, beraz, aurrez adierazitako baimena atzera botatzearen pareko izango da aurka egiteko eskubidea. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean xedatutakoari jarraikiz.

v. Tratamendua mugatzeko eskubidea. Zure datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eska dezakezu, eta horrek datuak blokeatzea eragin dezake egoera hauetan: (i) datuen doitasuna aurkaratzean, (ii) arduradunak datuen ezabatzeari aurka egitean tratamendua zilegizkoa delako, (iii) arduradunak datuak behar ez izan arren erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko behar izatean, (iv) tratamenduari aurka egitean, arduradunak bere tratamendurako arrazoiak zureei gailentzen direla aztertu bitartean; datuak arduradunak gordeko ditu erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko soilik.

vi. Eramangarritasun eskubidea.

Zuk eskaera egin dezakezu, alderdi teknikoan posible bada, automatikoki tratatzen diren zure datu pertsonalak beste tratamendu-arduradun bati helarazteko, edo zerorri, interesdun gisa, erraz irakur daitekeen eta erabilera komuna duen formatu egituratu batean, eta kalterik egin gabe ezabatzeko edo ahaztua izateko eskubideei. Hala bada, erreklamazioak formulatu, baliatu edo defendatzeko soilik gordeko ditu arduradunak. 

Zure eskubideak erabiltzeko testuinguruan egindako edozein komunikazio edo jarduera doakoa izango da. Eskaerek oinarririk ez badute edo gehiegizkoak badira, haien izaera errepikakorrarengatik, bereziki, Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundeak, tratamenduaren arduradunak, arretak sortutako kostuen araberako kanon arrazoitu bat kobratu dezake.

 

Datu pertsonalen konfidentzialtasuna

Grupo Catalana Occidente taldeko Erakunde arduradunak datu pertsonalen tratamenduaren hasieratik beharrezko antolakuntza, segurtasun neurriak eta neurri teknikoak hartuko ditu datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia bermatzeko, datuen aldaketa, galera edo baimendu gabeko tratamendua edo sarbidea saihestuz. Horretarako, egungo teknologiaren egoera hartuko da kontuan.

Zerbitzu hornitzaileen zerbitzari informatikoak Europar Batasuneko herrialdeetatik kanpo kokatuta egon daitezkeela jakinarazten da. Bertako pribatutasunaren babes-maila Europako datuak babesteko araudiaren eta araudi nazionalaren araberakoa ez bada; hots, dagokion Grupo Catalana Occidente taldeko Erakundearen araberakoa, tratamenduaren arduraduna, beharrezko eta egokiak diren neurriak hartuko dira interesdunen eskubideak eta informazioaren segurtasuna bermatzeko, uneko neurri teknikoen arabera. 

 

Pribatutasun-politikaren indarraldia

Grupo Catalana Occidente taldeak www.grupocatalanaoccidente.com web-orrian argitaratutako pribatutasun-politika beti indarrean egongo dela jakinarazten du, eta erabateko eskubidea du hura aldatzeko, beharrezkoa den kasuan. Grupo Catalana Occidente taldeko Erakunde bateko bezeroak aurreko bertsioak erabili nahiko balitu, dagokion Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezake pribatutasun-politika honen Eranskinean adierazten den moduan. 

 

Copyrighta

Grupo Catalana Occidente taldeak pribatutasun-politika honen inguruko eskubide guztiak erreserbatzen ditu. Guztiz debekatuko da, idatzizko baimenik gabe, dokumentu hau kopiatzea, banatzea, eraldatzea, manipulatzea publikoki komunikatzea edo bestelako aldaketa partzialak edo guztizkoak egitea, doakoa edo garestia izan. 

Grupo Catalana Occidente taldeak erabateko eskubidea du, aurretiazko abisurik eman gabe, edukiak aldatzeko, kentzeko edo ezabatzeko, baita haien aurkezpenean ere, beharrezkoa ikusten badu. 

4. bertsioa, 2020ko abenduaren 10ean onartua.

 

Eranskina: Grupo Catalana Occidente taldea osatzen duten erakundeak, pribatutasun-politika honen barne

ERAKUNDEA ► IFZ ► EGOITZA SOZIALA ► ERREGISTRA DAITEZKEEN DATUAK ► DATUEN BABESERAKO ORDEZKARIAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO DATUAK ► HELBIDE ELEKTRONIKOA

 • Grupo Catalana Occidente S.A.: A08168064 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.829 liburukia, 141. folioa, M-659.287 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Grupo Catalana Occidente - dpo@grupocatalanaoccidente.com 
 • Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros: A48001648 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 55. liburukia, 103. folioa, 2.436 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Seguros Bilbao - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros: A-28119220 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 37.110 liburukia, 177. folioa, M-91.458 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Seguros Catalana Occidente - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Nortehispana de Seguros y Reaseguros S.A.U.: A-08185589 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.935 liburukia, 1. folioa, BI-M-660.565 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Nortehispana Seguros - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Plus Ultra, Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal: A-30014831- Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 5.992 liburukia, 100. folioa, M-97.987 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Plus Ultra Seguros - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC, S.A.: A-28475754 - Cedaceros 9, planta baja, 28014 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.521 liburukia, 171. folioa, M-52.463 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Gestión de Activos - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Bilbao Hipotecaria S.A., EFC: A-48409023 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 2.228 liburukia, 150. folioa, 16.326. orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Bilbao Hipotecaria - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Grupo Catalana Occidente Contact Center, AIE: V-65404063 -Jesus Serra Santamans 3, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 42.241 liburukia, 185. folioa, B-405.292 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Contact Center - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios AIE: V-65004517 - Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 41.030 liburukia, 29. folioa, B-376.366 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Tecnología y Servicios - dpo@grupocatalanaoccidente.com
 • Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores: A-63764138 - Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 37.416 liburukia, 142. folioa, B-298.341 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / COCAV - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • GCO Previsión, Entidad de Previsión Social Individual: V-48410120 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 2.111 liburukia, 124. folioa, 5-8 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Previsión EPSV - dpo@grupocatalanaoccidente.com
 • GCO Gestora Pensiones E.G.F.P., S.A.: A-67000471 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.886 liburukia, 90. folioa, M-659.976 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Gestora de Pensiones - dpo@grupocatalanaoccidente.com