Pribatutasun-politika

Sarrera

Intimitaterako eskubidea eta zehazki, datu pertsonalak babesteko eskubidea Catalana Occidente Taldeko oinarrizko printzipioetako bat da.

Pribatutasun-politika honen helburua da Catalana Occidente Taldeak bere bezeroen datu pertsonalak nola tratatzen dituen azaltzea, Europar Batasuneko Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean eta indarrean dagoen garapen araudi nazional eta erkidegoan azaldutakoaren arabera (ondoren azalduko diren bezala).

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Harremana duzun Catalana Occidente Taldeko Erakundea. Pribatutasun-politika honen amaieran dagoen Eranskinean, Catalana OccidenteTaldea eratzen duten Erakundeen identifikazio datuak eta egoitza soziala aurkituko dituzu, besteak datuen artean.

Nor da datuen babeserako ordezkaria?

Datuen babeserako ordezkaria da Catalana Occidente Taldearen erakunde bakoitzak Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra eta aplikatu beharreko gainerako araudia betetzen dela zaintzeko izendatu duen pertsona. Harekin harremanetan jar zaitezke, bereziki, datuen babesaren arloan dituzun eskubideak eta askatasunak kontuan hartu ez direla irizten badiozu. Horretarako, hari dagokion posta-helbidea nahiz helbide elektronikoa erabil ditzakezu. Pribatutasun-politika honen amaieran aurkituko duzun Eranskinean daude jasota.

Nor da datu pertsonalak babesteko kontrol-agintaritza?

Kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da. Madrilen du egoitza (28001), calle Jorge Juan nº6 helbidean, eta harengana jo dezakezu arlo honi buruzko kontsultak eta/edo erreklamazioak planteatu nahi badituzu, baldin eta, zure ustez, Catalana Occidente Taldeko dagokion erakundeak ez baditu behar bezala kontuan hartu datuen babeserako arloan dituzun eskubideak eta askatasunak. Informazio gehiago lortzeko, webgune hau kontsultatu dezakezu: https://www.agpd.es.

Zer datu pertsonal tratatuko dira?

Bezeroak eskabide, kontratu nahiz zerbitzu bat formalizatzen duenean Catalana Occidente Taldeko erakundeek merkaturatutako produktuetako edozeini dagokionez, eta kontratuzko harremana aztertu, jaulki, garatu eta gauzatzeko beharrezkoak badira, tratatu egingo dira zuzenean nahiz bitartekari baten bidez bildutako datu pertsonal guztiak eta horiek barnean dauden dokumentu guztiak, telefono-elkarrizketak grabatuz lortutakoak, edo Interneteko web-orrietan nabigatzearen ondorioz nahiz beste bitarteko batzuen bidez bildutakoak (besteak beste, datu biometrikoak eta geolokalizaziokoak).

Honela, “bezero” kontzeptuaren barne egongo dira izaera hauetako pertsonak: hartzailea, aseguratua, onuraduna, hirugarren kaltetua, partaidea, bazkidea, harpideduna, eskubideduna, hipotekazko zorduna, zor-agirietan inbertitzailea edo/eta Catalana Occidente Taldeko Erakunde batekin kontratu edo zerbitzu harreman bat sortzen duen hirugarren bat.

Emandako datu pertsonalak titularra ez den norbaitek ematen baditu, pertsona hori izango da titularrari aldez aurretik jakinaraztearen arduraduna, baita tratamendurako baimena lortzearena ere beharrezkoa den kasuan, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundeak datuak tratatu ditzan.

Gainera, datu pertsonalak osatu egin daitezke, datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusitako irizpideak beteta. Datuak Catalana Occidente Taldeko hornitzaileek lortutako, sarbide publikoko iturrietako edo interesdunak publiko egin dituen datuekin osatu daitezke.

Oro har, adin txikikoen datu pertsonalak guraso edo tutoreen baimena ematean tratatuko dira soilik, tratamendua duten kontratu edo zerbitzuarentzako tratamenduaren arduradun den Catalana Occidente Taldeko Erakundearen betebehar legal edo/eta interes legitimoa betetzea beharrezkoa bada; eskubideak erabiltzeko kalterik gabe, zure datu pertsonalak babesteari dagokion indarrean dagoen araudia aplikatuz.

Zeintzuk dira datu pertsonalen tratamenduaren helburuak?

i. Helburu nagusia

Dagokion Catalana Occidente Taldeko erakundearekin sinatutako kontratua edo zerbitzua aztertzea, jaulkitzea, garatzea eta gauzatzea da datu pertsonalen helburu nagusia eta, orobat, tratamenduaren arduradun den Catalana Occidente Taldeko erakundeari unean-unean aplikatzen zaion araudian ezarritako betebeharrak betetzea.

ii. Beste helburu batzuk:

Datu pertsonalak tratatuko dira arriskuak kalkulatzeko eta aukeratzeko eta kontratatu nahi diren arriskuen inguruko ondorengo eskariak kudeatzeko. Tratamendu hau burutuko da profilen eraketa edo/eta automatizatutako erabakiak hartzea eska dezake beharrezkoa bada, pribatutasun-politika honetan ezarritakoari jarraikiz.

Era berean, datu pertsonalak tratatuko dira iruzurra saihesteko eta aurre egiteko, baita kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko ere. Horren ondorioz, posible izango da sektoreko fitxategien informazioa kontsultatzea eta jakinaraztea.

Era berean, Catalana Occidente Taldeko Erakundeetako batek egindako edozein kontratu edo zerbitzuen edo/eta eskaeraren kudeaketa medio, Erakunde arduradunak datu pertsonalak tratatu ditzake kaudimen ekonomikoa ebaluatzeko. Horretarako, ondare eta kreditu fitxategiak kontsultatu eta jakinarazi daitezke, baita ikerketa tekniko, estatistiko edo kalitatezkoak burutu ere (gogobetetasun-inkestak, merkatuko analisi eta ikerketak eta zerbitzuaren kalitatearen ikerketak barne).

Gainera, indarrean dagoen araudiaren araberako aseguru eta adostasun produktuen kasuan, datuak tratatu egin daitezke koaseguru eta berraseguruen kudeaketarako.

Azkenik, Catalana Occidente Taldeko erakundeek zure esku jar ditzaketen kontaktu-inprimakiei, telefono-zenbakiei eta sare sozialetako profilei dagokienez, helburu hauetarako tratatuko ditugu zure datuak: (i) horretarako adierazi diren telefono-zenbakien eta sare sozialetako profilen arabera egiten dituzun kontsulta eta eskabideei erantzuna eman eta horiek kudeatzeko; (ii) dagokion formularioaren bidez egiten dituzun iradokizun, erreklamazio eta beste kontsulta batzuei erantzuna eman eta horiek kudeatzeko; eta (iii) Catalana Occidente Taldeko Erakundeetan irekiak dauden hautaketa-prozesuetarako bidalitako curriculumak kudeatzeko.

iii. Erabaki automatikoak:

Datu pertsonalen tratamendu batzuek automatizatutako erabakiak edo/eta profilen eraketa eska dezakete. Horrek erabaki batzuk automatikoki hartu daitezkeela esan nahi du, inolako giza esku-hartzerik gabe. Edonola, interesdunak beti honetarako eskubidea izango du: (i) pertsona batek emaitzak berrikusteko, (ii) bere ikuspuntua adierazteko, eta (iii) erabakiari aurka egiteko; unean aplikagarri den araudiaren arabera betiere.

iv. Publizitate-helburuak:

Halaber, bezeroak baimena emandako kasuan, datu pertsonalak honetarako ere tratatuko dira: (i) ekintza komertzialak garatu eta zuri informazioa bidaltzeko, baita urrutiko komunikazio-kanal batzuen bitartez ere, beste produktu edo zerbitzu orokor nahiz pertsonalizatu batzuei buruz, direla arduradunarenak, direla Catalana Occidente Taldeko beste erakunde batzuenak. Erakunde horiek pribatutasun-politika honen amaierako eranskinean edo helbide honetan daude identifikatuta; (ii) web-orri, bilatzaile edo sare sozialetan pertsonalizatutako publizitatea erakusteko eta (iii) promozio lehiaketetan partaidetza eskaintzeko; guztia barne kontratu harremana amaitu ondoren ere. Adierazitako kasu guztietan, zure profil partikularrari produktuak eta zerbitzuak egokitzea profilen portaera eta arriskuen analisian oinarrituta burutu daiteke, barne-iturriak eta kanpokoak, geolokalizazio informazioa edo Interneteko eta sare sozialen nabigazioa kontuan hartuta.

Zein da datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa?

Helburu nagusian azaldutako tratamenduetarako legitimazioa Catalana Occidente Taldeko Erakundearekin, tratamenduaren arduradunarekin, harpidetutako eskaintza, kontratu edo zerbitzua moldatzean datza.

Azaldutako beste helburuen eta automatizatutako erabakien tratamendua aplikagarria den araudian edo Catalana Occidente Taldeko Erakunde bakoitzaren interes legitimoan oinarritzen da.

Azkenik, publizitaterako datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago, berariaz emandako baimena medio.  

Noiz arte gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak kontratua edo zerbitzua duzun Catalana Occidente Taldeko Erakundearekin harremana mantendu bitartean gordeko dira. Harremana amaitu eta gero, unean-unean aplikatzekoa den araudian ezarritako nahitaezko denboraz gordeko dira datuok, eta epaitegi eta auzitegien, Ministerio Fiskalaren, Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoen eta/edo aginpidea duten administrazio publikoen esku geratuko dira, baita, bereziki, datu pertsonalen babesaren arloan eskumena duten kontrol-agintarien eta dagozkion ikuskapen-organoen esku ere, tratamendua oinarritu duten kontratu edo zerbitzuaren ondorioz izan litezkeen legezko edo kontratuzko erantzukizunei erantzuna eman ahal izateko, horien preskripzio-aldi osoan zehar.

Arrazoia gorabehera, kontratu edo zerbitzu batean burutzen ez diren eskaera edo proposamenak beharrezko epean mantenduko dira kontratazioan iruzurrari aurka egiteko, eta kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

i. Catalana Occidente Taldeko erakundeei:

Bezeroaren datu pertsonalak, bere kontratu edo zerbitzua eta bertatik eratorritako edo lotutako edozein informazio Catalana Occidente Taldeari atxikitako edozein erakunderi jakinarazi ahal izango zaio. Erakundeak pribatutasun-politika honen amaierako Eranskinean edo www.grupocatalanaoccidente.com web-orrian agertzen dira. Datuak Catalana Occidente Taldeko Erakunde bakoitzaren tokiko araudiaren arabera erabiliko dira edo, oro har, iruzurrari aurka egiteko eta kapitalen zuriketa eta terrorismoa finantzatzea saihesteko. Gainera, Erakundeak Catalana Occidente Taldeko Erakundeekin duen harremana era integral eta erdiratuan mantentzeko eta kudeatzeko erabiliko dira datuak.

Gainera, berariaz jakinarazten dizugu Catalana Occidente Taldeko erakundeek zerbitzu komunak partekatzen dituztela, integrazio-maila batean baino gehiagoan, dauden sinergiei etekina ateratzeko, baliabideak optimizatzeko eta bezeroei zerbitzu hobea emateko. Horregatik, elkarri zerbitzu emateko hainbat esparru-kontratu sinatu dituzte eta horien barnean sartzen da Catalana Occidente Taldeko beste erakunde batzuek kudeatutako datu pertsonaletara sarbidea izateko aukera. Zerbitzu-prestazio bat baino gehiago sartzen da horietan, besteak beste, eta adibide gisa soilik, honako hauek:

 • Grupo Catalana Occidente, Tecnología y Servicios A.I.E.k Catalana Occidente Taldeko erakundeei emandako zerbitzuak: (i) datuen hostinga eta ostatatzea, (ii) sistemak, komunikazioak eta ekipo informatikoak mantendu eta kudeatzea, (iii) informazioaren segurtasuna, (iv) aplikazioak garatu eta mantentzea, (v) ezbeharrak izapidetzeko zerbitzua ematea, eta (vi) dokumentuak kudeatzea.
 • Grupo Catalana Occidente Contact Center A.I.E.k Catalana Occidente Taldeko erakundeei emandako zerbitzuak: (i) bezeroentzako arreta-zerbitzua eskaintzea, edozein bide erabiliz: urrunekoa, Internet edo/eta sare sozialak, eta (ii) kanpainak eta asebetetze-inkestak egitea.
 • Prepersa Peritación de Seguros y Prevención A.I.E.k Catalana Occidente Taldeko erakundeei emandako zerbitzuak: aseguru-polizekin lotutako ezbeharrak kudeatzean lankidetza-zerbitzua ematea.

ii. Beste erakunde batzuk:

Datu pertsonalak Catalana Occidente Taldeko Erakundeei zerbitzuak ematen dizkieten erakunde edo kolaboratzaileei jakinarazi ahal zaizkie, adierazpen gisa eta izaera mugatzailerik gabe: aseguruen banatzaileak, koaseguratzaileak, berraseguratzaileak, peritoak eta kausen ikertzaileak, abokatuak eta prokuradoreak, ikuskariak, aholkulariak, medikuntzako profesionalak eta osasunaren ebaluatzaileak, finantza-erakundeak, erakunde gordailuzainak, erakunde kudeatzaileak eta beste hornitzaile eta profesional batzuk. Datu pertsonalak tratatuko dituzte, tratamenduaren arduradun gisa, dagokion Catalana Occidente Taldeko erakunde arduradunaren izenean eta haren ordez, arduradun horrek kontratua edo zerbitzua gauzatzeko ematen dituen zerbitzuak bermatzeko, aplikatzekoa den araudiaren ondoriozko betebeharrak betetzeko, interes zilegian oinarriturik eta/edo, hala badagokio, emandako baimenaren arabera.

Deskribatutako edozein kasutan, zerbitzu hornitzaileen zerbitzari informatikoak Europar Batasuneko herrialdeetatik kanpo kokatuta egon daitezkeela jakinarazten da. Bertako pribatutasunaren babes-maila Europako datuak babesteko araudiaren eta araudi nazionalaren araberakoa ez bada, hots, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundearen araberakoa, tratamenduaren arduraduna, beharrezko eta egokiak diren neurriak hartuko dira interesdunen eskubideak eta informazioaren segurtasuna bermatzeko, uneko neurri teknikoen arabera. 

iii. Erakunde eta agintari ofizialak:

Datu pertsonalak emango zaizkie Catalana Occidente taldeko edozein erakundek nahitaez informatu beharreko hartzaile guztiei: besteak beste, eta adibide gisa soilik, eskumena duten erakunde eta administrazio publikoak (esate baterako, Zerga Administrazioaren Espainiako Agentzia edo foru-ogasunak), datu pertsonalen babeserako kontrol-agintariak, epaimahai eta auzitegiak, dagozkion ikuskapen-organoak, Ministerio Fiskala eta/edo Estatuko segurtasun-indar eta -kidegoak.

iv. Ondare- eta kreditu-kaudimeneko erakundeak:

Catalana Occidente Taldeko erakundeek eskubidea dute ezbehar-tasari eta ondare- eta kreditu-kaudimenari buruzko informazioa ematen duten fitxategiak kontsultatu eta horien datuak tratatzeko, baita beste edozein ere, arrisku-ebaluazio pertsonalizatua egiteko, kontratuzko harremana izan eta haren garapena kontrolatzeko, ezbeharrak kudeatzeko eta ezbehar-tasari buruzko estatistika-analisiak egiteko, eta iruzurra prebenitzeko aukera ematen badu.

v. Automobilaren aseguru-poliza kontratatuta edukiz gero:

Catalana Occidente Taldeko erakunde aseguratzaileek, indarrean den lege-araudiarekin bat etorriz, gaur egungo nahiz etorkizuneko web ziurtatuetan haren izenean argitaratzen diren zehapenen berri emango diote aseguru-polizaren ohiko gidariari, halakorik argitaratzen bada, eta betiere datu pertsonalen babesaren arloan indarrean den legeria betez.

Erakundeak ibilgailuaren matrikulari dagokion datua erabiliko du aseguru-polizaren xede den ibilgailuaren bastidore-zenbakia eta ezaugarri tekniko eta administratibo guztiak kontsultatzeko, Ibilgailuei buruzko Ikerketaren Institutuko (Zaragozako Zentroa) titulartasuneko zerbitzuen bidez.

Catalana Occidente Taldeko Aseguratzaileak, zeinarekin auto-aseguruaren poliza kontratatua duzun, jakinarazi egingo dizkio zure aseguruarekin erlazionatutako ezbehar kopuruen datu historikoak UNESPA, Aseguruaren Enpresa Elkarteari, eta horrek arduradun gisa tratatuko ditu:

a) Auto-aseguruen Fitxategi Historikokoa, arriskuei tarifak jartzeko eta aukeratzeko. Helburua da kontratuaren harpidetza egitean ezbeharrei buruzko datu zehatzak eta kontrastatuak eskaintzea. Hori lortzeko, azken bost urtetako polizetan eta ezbeharretan lortutako informazioa bateratzen da, Erantzukizun Zibil eta Aseguruko Legean ezarritako terminoen arabera.

b) Erabateko Galera, lapurreta eta suteko Fitxategia. Helburua da iruzurreko egoerak eta arriskua automatikoki identifikatzen erraztea, eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoekin lankidetzan aritzea, lapurreta eta iruzurreko delitu posibleak ikertzean, besteak beste, aseguratutako ibilgailuekin lotuta; eta lankidetzan aritzea hauekin: CENTRO ZARAGOZA, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak, Trafiko Zuzendaritza Nagusia eta kaltetutako aseguratzailea, kaltetutako eta lapurtutako ibilgailuak identifikatzen eta kokatzen.

Idatzi hona datuak babesteko eskubideak erabiltzeko fitxategi hauen inguruan: TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.

Datuak babesteko gainerako informazioa aurki dezakezu UNESPA (www.unespa.es) eta TIREA (www.tirea.es) webguneetan

vi. Etxe, denda, erkidego, ETE eta industria, erantzukizun zibil edo arlo ezberdinetako aseguru-poliza bat kontratatuta baduzu:

Catalana Occidente Taldeko Aseguratzaileak, zeinarekin kontratatuta duzun anitzetarako poliza, jakinarazi ahalko ditu zure aseguruarekin erlazionatutako ezbehar-datuak UNESPAri, Aseguruaren Enpresa Elkartea. Horrek Fitxategiaren arduradun gisa tratatuko ditu, iruzurra saihesteko, mota anitzeko aseguruetan. Horien artean dago kontratatu duzun asegurua. Fitxategiaren helburua da iruzurra saihestea eta hautematea, bai aseguratzaileari jakinarazita behin poliza sortzean, baita iruzurra hautemanda aitortutako ezbeharretan. Idatzi hona datuak babesteko eskubideak erabiltzeko: TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID.

Datuak babesteko gainerako informazioa aurki dezakezu UNESPA (www.unespa.es) eta TIREA (www.tirea.es) webguneetan.

vii. Bizi, istripu, osasun-laguntza, gaixotasun, heriotzako edo beste edonolako aseguru-poliza bat edukiz gero kontratatuta, eta haren bidez osasunari buruzko datuak eskatzen edo kudeatzen baditugu:

Catalana Occidente Taldeko dagokion erakunde aseguratzailearen kolaboratzaile eta zerbitzu-hornitzaileei (aurretiaz adierazitakoak) jakinarazi ahal izango zaizkie zure datu pertsonalak, eta haiek tratatuko dituzte, tratamenduaren arduradun gisa, erakunde aseguratzailearen izenean eta haren ordez.

Halaber, eta zehazki, honen titularra bazara:

(a) heriotza estaltzen duen bizi-asegurua edo/eta aseguratuaren heriotza estaltzen duen istripu-asegurua, izan bakarkako polizak edo taldekoak, eta indarrean dagoen araudia betez, zure datu pertsonalak heriotza estaltzen duten Aseguruen Kontratuen Erregistro Publikoari jakinaraziko zaizkio, Justizia Ministerioaren barnekoa, edo unean ordezkatzen duenaren barnekoa. 

(b) osasun-asegurua edo osasun-laguntza. Dagokion Catalana Occidente Taldeko Aseguratzaileak zure datu pertsonalak (osasunarenak barne) jakinarazi ahal dizkie mediku osasun, zentro, ospitale edo beste erakunde edo pertsonei. Helburuak hauek dira: osasun zerbitzua betetzea, garatzea, kontrolatzea eta exekutatzea; aseguruaren kontratuan bermatutako diru-itzultze edo kalte-ordaina ematea eta hornitzaileek interesdunaren kausa eta aurrekari medikoak eskatzea eta egiaztatzea zerbitzu, diru-itzultze eta kalte-ordainak eskatzeko arrazoiak frogatzeko, eta, beharrezko kasuan, gastuak berreskuratzeko. 

VIII. Gizarte-aurreikuspeneko produktu bat kontratatuta baduzu:

Gizarte-aurreikuspeneko produktu horiek merkaturatzen dituen erakunde sustatzaileak, erakunde kudeatzaileak eta erakunde gordailuzainak elkarri jakinarazi ahal izango dizkiete zure datu pertsonalak.

Horrez gain, bezeroak helmugako erakunde kudeatzaile edo aseguratzailearengana jotzen badu eskubide finkatuak mobilizatzeko eskatzeko, mobilizazioaren eskabidea eta baimena aurkeztu beharko dizkio helmugako erakunde kudeatzaileari edo aseguratzaileari, hark, haren izenean, eskubide finkatu horiek mobilizatzeko eskaera egin ahal izan diezaion funtsa kudeatzen duen jatorriko erakundeari. Orobat, hori egiteko beharrezko duen informazio finantzario eta fiskal guztia eman beharko dio.

ix. Partaidetzak edukiz gero Catalana Occidente Taldeak merkaturatutako inbertsio-funtsetako edozeinetan:

Erakunde kudeatzaileak, erakunde gordailuzainak eta inbertsio-funts horiek merkaturatzen dituen erakundeak elkarri jakinarazi ahal izango dizkiete zure datu pertsonalak.

Zeintzuk dira zure eskubideak datu pertsonalak ematean?

Zure datu pertsonalen titular gisa, jarraian azaldutako eskubideak dituzu eta horiek baliatu ahal izango dituzu, zure nortasuna egiaztatuta, datuen babeserako ordezkariari buruzko atalean adierazi bezala:

i. Datuetan sartzeko eskubidea. Dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundeari duen zure datu pertsonalen inguruko informazioaren eskaera egin diezaiokezu, baita jasotzen duten tratamenduaren ingurukoa ere. Gainera, datuen kopia formatu egituratu batean jaso dezakezu, erabilera arruntekoa eta irakurtzez erraza. 

ii. Zuzentzeko eskubidea. Okerrak badira, zure datu pertsonalak zuzentzeko eska dezakezu, eta eskubidea duzu osatu gabeko datu pertsonalak osa daitezela eskatzeko halaber, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere. 

iii. Ezabatzeko eskubidea. Zure datu pertsonalak ezaba daitezela eskatzeko eskubidea duzu, dagoeneko ez direnean beharrezkoak tratamenduaz arduratzen den Catalana Occidenteko erakundeari datuak biltzeko bide eman zioten helburuetarako, edo tratamendua oinarritzen duen baimena kentzen duzunean. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean xedatutakoari jarraikiz.

Alderdi horretan, Catalana Occidente Taldeko edozein erakunderen eremu digitalean, ahaztua izateko eskubidea baliatzen baduzu, dagokion erakundeak Interneteko zerbitzuaren hornitzailearengana joko du interesdunaren eskaera helarazteko, hari buruzko datu pertsonalen tratamendua bertan behera uzteari dagokionez, betiere kontuan harturik erabilgarri dagoen teknologia eta hori aplikatzearen kostua. Hala bada, erreklamazioak formulatu, baliatu edo defendatzeko soilik gordeko ditu arduradunak. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean ezarritakoaren arabera, tratamendua adierazpen askatasuneko eskubidea erabiltzeko beharrezkoa bada edo interes publikoko arrazoiak badira. 

iv. Aurka egiteko eskubidea. Aurka egin diezaiokezu zure datu pertsonalen tratamenduari, Catalana Occidente Taldeko erakunde arduradunaren interes zilegi dela-eta hark datu pertsonalak tratatzen jarraitzeko arrazoiak dituenean izan ezik. Hala bada, erreklamazioak formulatu, baliatu edo defendatzeko soilik gordeko ditu arduradunak. Datu pertsonalak xede komertzialetarako edo publizitaterako erabiltzea ez da zilegitzat hartuko eta, beraz, aurrez adierazitako baimena atzera botatzearen pareko izango da aurka egiteko eskubidea. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean ezarritakoaren arabera. 

v. Tratamendua mugatzeko eskubidea. Datu pertsonalen tratamendua mugatzea eska dezakezu. Horrek datuen blokeoa ekar dezake, egoera hauetan: (i) datuen doitasuna aurkaratzean, (ii) arduradunak datuen ezabatzeari aurka egitean tratamendua zilegizkoa delako, (iii) arduradunak datuak behar ez izan arren erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko behar izatean, (iv) tratamenduari aurka egitean, arduradunak bere tratamendurako arrazoiak zureei gailentzen direla aztertu bitartean; datuak arduradunak gordeko ditu erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko soilik. 

vi. Eramangarritasun eskubidea. Zuk eskaera egin dezakezu, alderdi teknikoan posible bada, automatikoki tratatzen diren zure datu pertsonalak beste tratamendu-arduradun bati helarazteko, edo zerorri, interesdun gisa, erraz irakur daitekeen eta erabilera komuna duen formatu egituratu batean, eta kalterik egin gabe ezabatzeko edo ahaztua izateko eskubideei. Hala bada, erreklamazioak formulatu, baliatu edo defendatzeko soilik gordeko ditu arduradunak. 

Zure eskubideak erabiltzeko testuinguruan egindako edozein komunikazio edo jarduera doakoa izango da. Eskaerek oinarririk ez badute edo gehiegizkoak badira, haien izaera errepikakorrarengatik, bereziki, Catalana Occidente Taldeko Erakundeak, tratamenduaren arduradunak, arretak sortutako kostuen araberako kanon arrazoitu bat kobratu dezake.

Datu pertsonalen konfidentzialtasuna

Catalana Occidente Taldeko Erakunde arduradunak datu pertsonalen tratamenduaren hasieratik beharrezko antolakuntza, segurtasun neurriak eta neurri teknikoak hartuko ditu datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia bermatzeko, datuen aldaketa, galera edo baimendu gabeko tratamendua edo sarbidea saihestuz. Horretarako, egungo teknologiaren egoera hartuko da kontuan.

Zerbitzu hornitzaileen zerbitzari informatikoak Europar Batasuneko herrialdeetatik kanpo kokatuta egon daitezkeela jakinarazten da. Bertako pribatutasunaren babes-maila Europako datuak babesteko araudiaren eta araudi nazionalaren araberakoa ez bada, hots, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundearen araberakoa, tratamenduaren arduraduna, beharrezko eta egokiak diren neurriak hartuko dira interesdunen eskubideak eta informazioaren segurtasuna bermatzeko, uneko neurri teknikoen arabera. 

Pribatutasun-politikaren indarraldia

Catalana Occidente Taldeak www.grupocatalanaoccidente.com web-orrian argitaratutako pribatutasun-politika beti indarrean egongo dela jakinarazten du, eta erabateko eskubidea du aldatzeko, beharrezkoa den kasuan. Catalana Occidente Taldeko erakunde baten bezeroak aurreko bertsioetara sartu nahi badu, datuen babeserako dagokion ordezkariarengana jo dezake, pribatutasun-politika honen eranskinean adierazitako moduan.

Copyrighta

Catalana Occidente Taldeak pribatutasun-politika honen inguruko eskubide guztiak erreserbatzen ditu. Guztiz debekatuko da, idatzizko baimenik gabe, dokumentu hau kopiatzea, banatzea, eraldatzea, manipulatzea publikoki komunikatzea edo bestelako aldaketa partzialak edo guztizkoak egitea, doakoa edo garestia izan.

Catalana Occidente Taldeak erabateko eskubidea du, aurretiazko abisurik eman gabe, edukiak aldatzeko, kentzeko edo ezabatzeko, baita haien aurkezpenean ere, beharrezkoa ikusten badu.

 

Eranskina: Catalana Occidente Taldea osatzen duten erakundeak, pribatutasun-politika honen barne

ERAKUNDEA ► IFZ ► EGOITZA SOZIALA ► ERREGISTRA DAITEZKEEN DATUAK ► DATUEN BABESERAKO ORDEZKARIAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO DATUAK ► HELBIDE ELEKTRONIKOA

 • Grupo Catalana Occidente S.A - A08168064 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.829 liburukia, 141. folioa, M-659.287 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Grupo Catalana Occidente / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com 
 • Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros - A48001648 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 55. liburukia, 103. folioa, 2.436 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Seguros Bilbao / Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - dpo@segurosbilbao.com
   
 • Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros: A-28119220 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 37.110 liburukia, 177. folioa, M-91.458 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Seguros Catalana Occidente / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
   
 • Nortehispana de Seguros y Reaseguros S.A.: A-08185589 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.935 liburukia, 1. folioa, BI-M-660.565 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Nortehispana Seguros / Pau Claris 132, Barcelona - dpo@nortehispana.com
   
 • Plus Ultra, Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal: A-30014831- Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 5.992 liburukia, 100. folioa, M-97.987 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / Plus Ultra Seguros / Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid - dpo@plusultra.es
   
 • Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC, S.A.: A-28475754 - Cedaceros 9, planta baja, 28014 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.521 liburukia, 171. folioa, M-52.463 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Gestión de Activos / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com
   
 • Bilbao Hipotecaria S.A., EFC: A-48409023 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 2.228 liburukia, 150. folioa, 16.326. orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Bilbao Hipotecaria Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - dpo@segurosbilbao.com
   
 • Grupo Catalana Occidente Contact Center, AIE: V-65404063 -Jesus Serra Santamans 3, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 42.241 liburukia, 185. folioa, B-405.292 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Contact Center / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
   
 • Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios AIE: V-65004517 - Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 41.030 liburukia, 29. folioa, B-376.366 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Tecnología y Servicios / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores: A-63764138 - Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 37.416 liburukia, 142. folioa, B-298.341 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / COCAV / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
   
 • Bilbao Entidad de Previsión Social Individual: V-48410120 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 2.111 liburukia, 124. folioa, 5-8 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Previsión EPSV / Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Bizkaia) - dpo.epsv@grupocatalanaoccidente.com
 • GCO Gestora Pensiones E.G.F.P., S.A.: A-67000471 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.886 liburukia, 90. folioa, M-659.976 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria / GCO Gestora de Pensiones / Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com