Pribatutasun politika

Sarrera

Intimitaterako eskubidea eta zehazki, datu pertsonalak babesteko eskubidea Catalana Occidente Taldeko oinarrizko printzipioetako bat da.

Pribatutasun-politika honen helburua Catalana Occidente Taldeak bere bezeroen datu pertsonalak nola tratatzen dituen azaltzea da, Europar Batasuneko Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorrean eta indarrean dagoen garapen araudi nazional eta erkidegoan azaldutakoaren arabera (ondoren azalduko diren bezala).

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

Harremana duzun Catalana Occidente Taldeko Erakundea. Pribatutasun-politika honen amaieran dagoen Eranskinean, Catalana OccidenteTaldea eratzen duten Erakundeen identifikazio datuak eta egoitza soziala aurkituko dituzu, besteak datuen artean.

Nor da Datuak Babesteko Ordezkaria?

Datuak Babesteko Ordezkaria Catalana Occidente Taldeko Erakunde bakoitzak hautatzen duen arduraduna da Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra bete dezan, baita aplikagarri den gainerako araudia ere. Ordezkariarekin harremanetan jar zaitezke, datuak babesteko zure eskubide eta askatasunak ondo bete ez direla uste duzunean. Harremanetan jartzeko, pribatutasun-politika amaieran dagoen Eranskineko posta arrunteko edo posta elektronikoko helbideak erabil ditzakezu.

Nor da datu pertsonalak babesteko kontrol-agintaritza?

Kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da, bere egoitza helbide honetan dela: Calle Jorge Juan, nº 6, Madrid (28001). Gaiaren inguruko kontsultak edo/eta erreklamazioak bertan aurkeztu daitezke, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundeak datuak babesteko zure eskubide eta askatasunak ondo zaindu ez direla uste baduzu. Informazio gehiagorako, web-orri hau kontsultatu dezakezu: https://www.agpd.es.

Zer datu pertsonal tratatuko dira?

Jasotako datu pertsonal guztiak tratatuko dira kontratu harremanaren ikerketa, jaulkitze, garapen eta exekuziorako beharrezkoak badira: zuzenean jasotakoak, zure bitartekari edo agentearen bidez jasotakoak (parte diren dokumentuak barne), telefono deiak grabatuz lortutakoak, Interneteko web-orrien nabigazioaren edo beste iturrien bidez jasotakoak (datu biometrikoak, geolokalizazioa)... Catalana Occidente Taldeko Erakundeek merkaturatutako produktuen inguruko edozein eskaera, kontratu edo zerbitzu baino lehen, bitartean edo ostean.

Honela, “bezero” kontzeptuaren barne egongo dira izaera hauetako pertsonak: hartzailea, aseguratua, onuraduna, hirugarren kaltetua, partaidea, bazkidea, harpideduna, eskubideduna, hipotekazko zorduna, zor-agirietan inbertitzailea edo/eta Catalana Occidente Taldeko Erakunde batekin kontratu edo zerbitzu harreman bat sortzen duen hirugarren bat.

Emandako datu pertsonalak titularra ez den norbaitek ematen baditu, pertsona hori izango da titularrari aldez aurretik jakinaraztearen arduraduna, baita tratamendurako baimena lortzearena ere beharrezkoa den kasuan, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundeak datuak tratatu ditzan.

Gainera, datu pertsonalak osatu egin daitezke, datu pertsonalak babesteko araudian aurreikusitako irizpideak beteta. Datuak Catalana Occidente Taldeko hornitzaileek lortutako, sarbide publikoko iturrietako edo interesdunak publiko egin dituen datuekin osatu daitezke.

Oro har, adin txikikoen datu pertsonalak guraso edo tutoreen baimena ematean tratatuko dira soilik, tratamendua duten kontratu edo zerbitzuarentzako tratamenduaren arduradun den Catalana Occidente Taldeko Erakundearen betebehar legal edo/eta interes legitimoa betetzea beharrezkoa bada; eskubideak erabiltzeko kalterik gabe, zure datu pertsonalak babesteari dagokion indarrean dagoen araudia aplikatuz.

Zeintzuk dira datu pertsonalen tratamenduaren helburuak?

(i) Helburu nagusia:

Datu pertsonalen tratamenduaren helburu nagusia da dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundeari harpidetutako kontratu edo zerbitzuaren ikerketa, jaulkitzea, garapena eta exekuzioa eta Catalana Occidente Taldeko Erakundeari, tratamenduaren arduradunari, indarrean dagoen araudian ezarritako betebeharrak betetzen dituela bermatzea.

(ii) Beste helburu batzuk:

Datu pertsonalak tratatuko dira arriskuak kalkulatzeko eta aukeratzeko eta kontratatu nahi diren arriskuen inguruko ondorengo eskariak kudeatzeko. Tratamendu hau burutuko da profilen eraketa edo/eta automatizatutako erabakiak hartzea eska dezake beharrezkoa bada, pribatutasun-politika honetan ezarritakoari jarraikiz.

Era berean, datu pertsonalak tratatuko dira iruzurra saihesteko eta aurre egiteko, baita kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko ere. Horren ondorioz, posible izango da sektoreko fitxategien informazioa kontsultatzea eta jakinaraztea.

Era berean, Catalana Occidente Taldeko Erakundeetako batek egindako edozein kontratu edo zerbitzuen edo/eta eskaeraren kudeaketa medio, Erakunde arduradunak datu pertsonalak tratatu ditzake kaudimen ekonomikoa ebaluatzeko. Horretarako, ondare eta kreditu fitxategiak kontsultatu eta jakinarazi daitezke, baita ikerketa tekniko, estatistiko edo kalitatezkoak burutu ere (gogobetetasun-inkestak, merkatuko analisi eta ikerketak eta zerbitzuaren kalitatearen ikerketak barne).

Gainera, indarrean dagoen araudiaren araberako aseguru eta adostasun produktuen kasuan, datuak tratatu egin daitezke koaseguru eta berraseguruen kudeaketarako.

Amaitzeko, Catalana Occidente Taldeko Erakundeetan zure eskura dituzun harremanetarako inprimaki eta telefono zenbakiei dagokienez, zure datuak tratatuko ditugu (i) telefono zenbakien bidez egindako kontsultak eta eskaerak artatzeko eta kudeatzeko, hots: (ii) dagokion inprimakiaren bidez egindako iradokizunak, erreklamazioak eta bestelako kontsultak artatzeko eta kudeatzeko; eta (iii) Catalana Occidente Taldeko Erakundeetan irekiak dauden hautaketa-prozesuetarako bidalitako curriculumak kudeatzeko.

(iii) Automatizatutako erabakiak:

Datu pertsonalen tratamendu batzuek automatizatutako erabakiak edo/eta profilen eraketa eska dezakete. Horrek erabaki batzuk automatikoki hartu daitezkeela esan nahi du, inolako giza esku-hartzerik gabe. Edonola, interesdunak beti honetarako eskubidea izango du: (i) pertsona batek emaitzak berrikusteko, (ii) bere ikuspuntua adierazteko, eta (iii) erabakiari aurka egiteko; unean aplikagarri den araudiaren arabera betiere.

(iv) Helburu publizitarioak:

Halaber, bezeroak baimena emandako kasuan, datu pertsonalak honetarako ere tratatuko dira: (i) Catalana Occidente Taldeko Erakundeko edo Taldeko beste Erakundeen produktu eta zerbitzuen inguruko ekintza komertzialak garatzeko eta informazioa bidaltzeko, urrutiko komunikazio bideak erabilita. Erakundeak pribatutasun-politika honen amaieran edo/eta gure webgunean agertzen dira (www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) web-orri, bilatzaile edo sare sozialetan pertsonalizatutako publizitatea erakusteko eta (iii) promozio lehiaketetan partaidetza eskaintzeko; guztia barne kontratu harremana amaitu ondoren ere. Adierazitako kasu guztietan, zure profil partikularrari produktuak eta zerbitzuak egokitzea profilen portaera eta arriskuen analisian oinarrituta burutu daiteke, barne-iturriak eta kanpokoak, geolokalizazio informazioa edo Interneteko eta sare sozialen nabigazioa kontuan hartuta.

Zein da datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa?

Helburu nagusian azaldutako tratamenduetarako legitimazioa Catalana Occidente Taldeko Erakundearekin, tratamenduaren arduradunarekin, harpidetutako eskaintza, kontratu edo zerbitzua moldatzean datza.

Azaldutako beste helburuen eta automatizatutako erabakien tratamendua aplikagarria den araudian edo Catalana Occidente Taldeko Erakunde bakoitzaren interes legitimoan oinarritzen da.

Azkenik, publizitaterako datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago, berariaz emandako baimena medio. 

Noiz arte gordeko ditugu zure datu pertsonalak?

Datu pertsonalak kontratua edo zerbitzua duzun Catalana Occidente Taldeko Erakundearekin harremana mantendu bitartean gordeko dira. Behin harremana amaituta, araudiak unean ezarritako beharrezko denboran mantenduko dira datuak tratamendua oinarritu den produktu edo zerbitzutik eratorritako legezko edo kontratuko ardura posibleak artatzeko, preskripzio epea iraun bitartean. Datuak hauen eskuetan geratuko dira: Epaitegiak eta Epaimahaiak, Fiskaltza, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoak edo/eta dagozkien Administrazio Publikoak, batez ere, datu pertsonalak babesteko kontrol-agintaritzak eta dagozkien Organo gainbegiraleak.

Arrazoia gorabehera, kontratu edo zerbitzu batean burutzen ez diren eskaera edo proposamenak beharrezko epean mantenduko dira kontratazioan iruzurrari aurka egiteko, eta kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datu pertsonalak?

(i) Catalana Occidente Taldeko Erakundeak:

Bezeroaren datu pertsonalak, bere kontratu edo zerbitzua eta bertatik eratorritako edo lotutako edozein informazio Catalana Occidente Taldeari atxikitutako edozein erakunderi jakinarazi ahal izango zaio. Erakundeak pribatutasun-politika honen amaierako Eranskinean edo www.grupocatalanaoccidente.com web-orrian agertzen dira. Datuak Catalana Occidente Taldeko Erakunde bakoitzaren tokiko araudiaren arabera erabiliko dira edo oro har iruzurrari aurka egiteko, eta kapitalen zuriketa eta terrorismoaren finantzaketa saihesteko. Gainera, datuak Erakundeak Catalana Occidente Taldeko Erakunde ezberdinekin duen harremana era integral eta erdiratuan mantentzeko eta kudeatzeko erabiliko dira.

Gainera, Catalana Occidente Taldeko Erakundeek integrazio-maila eta zerbitzu komunak partekatzen dituzte dauden sinergiak aprobetxatzeko, baliabideak optimizatzeko eta bezeroei zerbitzu hobea eskaintzeko. Arrazoi hori medio, elkarrekiko zerbitzuen hainbat kontratura harpidetu dira. Horiek Catalana Occidente Taldeko beste Erakunde batzuek datu pertsonaletarako sarbidea izatea dakarte, beste zerbitzu batzuk eskainiz, eta horri bakarrik mugatu gabe:

a) Catalana Occidente Taldea, Tecnología y Servicios A.I.E. erakundeak Catalana Occidente Taldeko Erakundeei eskainitako zerbitzuak: (i) datuen hostinga eta biltegiratzea, (ii) sistemen, komunikazioen eta ekipamendu informatikoen mantentzea eta kudeaketa, (iii) informazioaren segurtasuna, (iv) aplikazioen garapena eta mantentzea, (v) ezbeharrak tramitatzeko zerbitzuaren prestazioa eta (vi) dokumentuen kudeaketa;

b) Catalana Occidente Taldea Contact Center A.I.E. erakundeak Catalana Occidente Taldeko Erakundeei eskainitako zerbitzuak: bezeroentzako telefono arreta zerbitzua; eta bezeroen gogobetetasun kanpainen zerbitzua.

a) Prepersa Peritación de Seguros y Prevención A.I.E. erakundeak Catalana Occidente Taldeko Erakundeei eskainitako zerbitzuak: lankidetza zerbitzua aseguru-polizei elkartutako ezbeharren kudeaketarako.

(ii) Beste Erakunde batzuk:

Datu pertsonalak Catalana Occidente Taldeko Erakundeei zerbitzuak ematen dizkieten erakunde edo kolaboratzaileei jakinarazi ahal zaizkie, adierazpen gisa eta izaera mugatzailerik gabe: aseguruen banatzaileak, koaseguratzaileak, berraseguratzaileak, perituak, abokatuak, auditoreak, aholkulariak, osasunaren profesionalak eta ebaluatzaileak, finantza-erakundeak, erakunde gordailuzainak, erakunde kudeatzaileak eta bestelako hornitzaile eta profesionalak datuen tratamenduaren arduradun izateko, dagozkien Catalana Occidente Taldeko Erakundearen ordezkari gisa. Helburua arduradunak emandako zerbitzuak bermatzea da kontratu edo zerbitzua burutuz eta aplikagarri den araudiko betebeharrak betez, interes legitimoaren edo/eta kasuan emandako baimenaren arabera.

Deskribatutako edozein kasutan, zerbitzu hornitzaileen zerbitzari informatikoak Europar Batasuneko herrialdeetatik kanpo kokatuta egon daitezkeela jakinarazten da. Bertako pribatutasunaren babes-maila Europako datuak babesteko araudiaren eta araudi nazionalaren araberakoa ez bada, hots, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundearen araberakoa, tratamenduaren arduraduna, beharrezko eta egokiak diren neurriak hartuko dira interesdunen eskubideak eta informazioaren segurtasuna bermatzeko, uneko neurri teknikoen arabera. 

(iii) Erakunde eta Agintariak Ofizialak:

Catalana Occidente Taldeko Erakundeek datu pertsonalak jakinaraziko dizkie derrigorrez legez behartuta dagoen hartzaileei, hauek barne baino horietara mugatu gabe: dagozkien Erakunde eta Administrazio Publikoak, esaterako, Espainiako Zerga Administrazioko Agentzia edo Foru Ogasuna, datu pertsonalak babesteko kontrol-agintaritzak, Epaitegiak eta Epaimahaiak, dagozkien Organo gainbegiraleak, Fiskaltza edo/eta Segurtasun Indar Eta Kidegoak.

(iv) Ondare eta kreditu kaudimeneko Erakundeak:

Catalana Occidente Taldeko Erakundeek eskubidea dute datu hauek kontsultatzeko eta tratatzeko: ezbeharretako fitxategiak, ondare eta kreditu kaudimeneko edota arrisku ebaluazio pertsonalizatua ahalbidetzen duen beste edozein informazio, kontratu harremanaren garapenaren kontrola eta mantentzea, ezbeharren kudeaketa eta ezbeharren eta iruzurraren prebentzioaren analisi estatistikoak.

(v) Autorako aseguru-poliza bat kontratatuta izatekotan:

Unean indarrean dagoen araudia jarraituta, Catalana Occidente Taldeko Aseguru Erakundeek aseguru-poliza jasotzen duen ohiko gidariari informazioa eskainiko diote egungo edo etorkizuneko Webgune ziurtatuetan (TESTRA) argitaratzen diren zigorren inguruan. Edonola, datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudia beteko dute uneoro.

Aseguratzaile honek dagokion ibilgailuaren matrikula erabiliko du webservice bidez online kontsultatzeko, Instituto de Investigación sobre Vehículos S.A. (Centro Zaragoza) erakundeko Id Connect titularidad zerbitzua erabilita. Horrez gain, aseguru-polizak estaltzen duen ibilgailuaren txasis-zenbakia eta ezaugarri tekniko eta administratiboak erabiliko dira.

Gainera, Aseguratzaile eta Berraseguratzaileen Antolamendu, Gainbegiratze eta Kaudimenari buruzko Legean eskainitakoaren arabera, Espainiako Aseguratzaile eta Berraseguratzaileen Batasunak (UNESPA) fitxategi hauek sortu ditu:

Autoen Aseguruen Fitxategi Historikoa, arriskuak kalkulatzeko eta aukeratzeko. Fitxategia aseguratzaileek emandako informazioz osatzen da, eta azken bost urtetako ezbeharrak jasotzen dira, erantzukizun zibileko legean eta motorrezko ibilgailuen zirkulazio aseguruan adierazita. Zure autoaren aseguruaren kontratuko eta, egongo balira, azken bost urtetako ezbeharren inguruko datuak fitxategira gehituko direla jakinarazten dizugu. 

Autoaren aseguruaren guztizko galera, sute edo lapurretaren Fitxategi Komuna. Aseguratzaileek emandako informazioz osatutako fitxategi honen helburua iruzurraren prebentzioa eta hautematea da; aseguru-poliza kontratatzean aseguratzaileari jakinaraziz edo adierazitako ezbeharretan iruzurra aurreikusiz. Fitxategiak zure aseguru kontratuko informazio guztia gordetzen du, zure datu pertsonalak, adierazitako ezbeharrak eta jasotako likidazioak barne. Halaber, lapurretarengatik desagertutako ibilgailuak aurkitzeko asmoz, informaziorako sarbidea izango dute Centro Zaragozak eta Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoek. Sarbidea aurkitu diren ibilgailuei dagozkien frogatzeak egiteko izango da, aseguratzaileei jabearen eskuetan jartzeko jakinarazteko, edo, ibilgailuaren kalte-ordainak jada eman badira, aseguratzaileak ibilgailua jasotzeko. Ezbehar baten kasuan aseguratutako ibilgailua guztiz galtzen bada, kalte, sute edo lapurreta medio, zure autoaren aseguruaren kontratuko datuak eta ezbeharrarekin erlazionatutako datuak aipatutako fitxategi komunera gehituko dira.

Fitxategi hauen inguruan datu pertsonalak babesteko araudian onartutako eskubideak erabili nahi badituzu, Tecnologías y Redes para Entidades Aseguradoras, S.A. (TIREA) erakundera jo dezakezu, tratamenduaren arduraduna. UNESPAk erakunde horri delegatu dio fitxategiaren ardura, datu pertsonalak babesteko eskubideak artatzeko, zure nortasuna egiaztatzen baduzu. Posta arrunteko helbidera idatzi dezakezu (Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID) edo posta elektroniko bidez datuak babesteko ordezkariari mezu bat bidali: responsable.privacidad@tirea.es

Informazio gehiagorako, interesdunak UNESPA eta TIREAko web-orriak kontsulta ditzake, hurrenez hurren: http://www.unespa.es; http://www.tirea.es

(vi) Etxe, denda, erkidego, ETE eta industria, erantzukizun zibil edo arlo ezberdinetako aseguru-poliza bat kontratatuta baduzu:

Aseguratzaile eta Berraseguratzaileen Antolamendu, Gainbegiratze eta Kaudimenari buruzko Legean eskainitakoaren arabera, UNESPAk fitxategi hauek sortu ditu:

Iruzurra prebenitzeko fitxategia arlo ezberdinetako aseguruetan. Ezbehar baten kasuan aseguratutako arriskua guztiz galtzen bada, kalte, sute edo lapurreta medio, zure aseguruaren kontratuko datuak eta ezbeharrarekin erlazionatutako datuak aipatutako fitxategi komunean jakinaraziko dira.

Fitxategi hauen inguruan datu pertsonalak babesteko araudian onartutako eskubideak erabili nahi badituzu, TIREAra jo dezakezu, tratamenduaren arduraduna. UNESPAk erakunde horri delegatu dio fitxategiaren ardura, datu pertsonalak babesteko eskubideak artatzeko, zure nortasuna egiaztatzen baduzu. Aurreko (v) atalean adierazitako helbideen bidez jar zaitezke harremanetan.

(vii) Bizi, istripu, osasun-laguntza, gaixotasun, heriotza edo bestelako aseguru-poliza baduzu, eta horren bidez zure osasun datuak eskatzeko edo kudeatzeko kasuan:

Zure datu pertsonalak dagokion Catalana Occidente Taldeko Aseguratzailearen zerbitzuak ematen dizkieten erakunde edo kolaboratzaileei jakinarazi ahal zaizkie, adierazpen gisa eta izaera mugatzailerik gabe: aseguruen banatzaileak, koaseguratzaileak, berraseguratzaileak, perituak, abokatuak, auditoreak, aholkulariak, osasunaren profesionalak eta ebaluatzaileak eta bestelako hornitzaile eta profesionalak datuen tratamenduaren arduradun izateko, aipatutako Aseguratzailearen ordezkari gisa.

Halaber, eta zehazki, honen titularra bazara:

(a) heriotza estaltzen duen bizi-asegurua edo/eta aseguratuaren heriotza estaltzen duen istripu-asegurua, izan bakarkako polizak edo taldekoak, eta indarrean dagoen araudia betez, zure datu pertsonalak heriotza estaltzen duten Aseguruen Kontratuen Erregistro Publikoari jakinaraziko zaizkio, Justizia Ministerioaren barnekoa, edo unean ordezkatzen duenaren barnekoa.

(b) osasun-asegurua edo osasun-laguntza. Dagokion Catalana Occidente Taldeko Aseguratzaileak zure datu pertsonalak (osasunarenak barne) mediku osasun, zentro, ospitale edo beste erakunde edo pertsonei jakinarazi ahal dizkie. Helburuak hauek dira: osasun zerbitzua betetzea, garatzea, kontrolatzea eta exekutatzea; aseguruaren kontratuan bermatutako diru-itzultze edo kalte-ordaina ematea eta hornitzaileek interesdunaren kausa eta aurrekari medikoak eskatzea eta egiaztatzea zerbitzu, diru-itzultze eta kalte-ordainak eskatzeko arrazoiak frogatzeko, eta, beharrezko kasuan, gastuak berreskuratzeko.

(viii) Gizarte-aurreikuspeneko produktu kontratatuta baduzu:

Zure datu pertsonalak gizarte-aurreikuspeneko Erakunde Kudeatzaile, Gordailuzain eta Sustatzaile edo/eta merkaturatzen duenaren artean komunikatu daitezke.

Halaber, xede Erakunde Kudeatzaileari edo Aseguratzaileari finkatutako eskubideen mobilizazioa eskatzekotan, bezeroak mobilizazio eskaera eta xede Erakunde Kudeatzaile edo Aseguratzailearen baimena aurkeztu beharko ditu. Honela, xede Erakundeak jatorrizko Erakunde Kudeatzaileari edo Aseguratzaileari finkatutako eskubideen mobilizazioa eskatuko dio bere izenean, baita hori burutzeko beharrezkoa den informazio finantzario eta fiskala ere.

(ix) Catalana Occidente Taldeak merkaturatutako edozein inbertsio-funtsetan harpidetutako partaidetzak baldin badituzu:

Zure datu pertsonalak Erakunde Kudeatzaile, Gordailuzain eta dagokion merkaturatzerako Erakundearen artean komunikatu daitezke.

Zeintzuk dira zure eskubideak datu pertsonalak ematean?

Zure datu pertsonalen titular gisa, azalduko diren eskubideak erabili ahal izango dituzu, zure nortasuna egiaztatuz, Datuak Babesteko Ordezkariaren atalean adierazi gisa:

(i) Datuetan sartzeko eskubidea.- dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundeari duen zure datu pertsonalen inguruko informazioaren eskaera egin diezaiokezu, baita jasotzen duten tratamenduaren ingurukoa ere. Gainera, datuen kopia formatu egituratu batean jaso dezakezu, erabilera arruntekoa eta irakurtzez erraza.

(ii) Zuzentzeko eskubidea.- zure datu pertsonalak aldatzeko eskaera egin dezakezu okerrak badira. Era berean, osatu gabe dauden datuak osatzeko eskaera egiteko eskubidea duzu, deklarazio gehigarri baten bidez.

(iii) Ezabatzeko eskubidea.- zure datu pertsonalak ezabatzeko eskaera egin dezakezu Catalana Occidente Taldeko Erakundeak, tratamenduaren arduradunak, behar zituen xederako jada beharrezkoak ez direla uste baduzu, edo tratamenduak oinarri deen baimena kentzen baduzu. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean ezarritakoaren arabera.

Catalana Occidente Taldeko edozein Erakundeko eremu digitalean ahazteko eskubidea erabiltzen baduzu, dagokion Erakundeak Interneteko zerbitzuen hornitzailearengana joko du, interesdunak bere datu pertsonalak tratatzeari uzteko eskaera plazaratzeko. Kontuan izango da uneko teknologia eta aplikazioaren kostua. Kasu horretan, Arduradunak soilik gordeko ditu datuak, erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean ezarritakoaren arabera, tratamendua adierazpen askatasuneko eskubidea erabiltzeko beharrezkoa bada edo interes publikoko arrazoiak badira.

(iv) Aurka egiteko eskubidea.- zure datu pertsonalen tratamenduari aurka egin ahal diozu, Catalana Occidente Taldeko Erakunde arduradunaren interes legitimoko arrazoien kasuan salbu. Kasu horretan, Arduradunak soilik gordeko ditu datuak, erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko. Helburu komertzial edo publizitarioetarako datu pertsonalen tratamendua ez da legitimoa izango. Ondorioz, aurka egiteko eskubidea emandako baimena kentzearen baliokidea izango da. Eskaera hori ezin izango da aplikatu tratamendua beharrezkoa bada, "Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa" atalean ezarritakoaren arabera.

(v) Tratamendua mugatzeko eskubidea.- zure datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskaera egin dezakezu. Horrek datuen blokeoa ekar dezake, egoera hauetan: (i) datuen doitasuna aurkaratzean, (ii) arduradunak datuen ezabatzeari aurka egitean tratamendua zilegizkoa delako, (iii) arduradunak datuak behar ez izan arren erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko behar izatean, (iv) tratamenduari aurka egitean, arduradunak bere tratamendurako arrazoiak zureei gailentzen direla aztertu bitartean; datuak arduradunak gordeko ditu erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko soilik.

(vi) Eramangarritasunerako eskubidea.- teknikoki posible bada, era automatizatuan tratatzen diren zure datu pertsonalak beste tratamendu arduradun bati edo zuri helarazteko eskaera egin dezakezu. Zure datu pertsonalak formatu egituratu batean helaraziko dira, erabilera arruntekoa eta irakurtzez erraza, ezabatzeko edo ahazteko eskubideak galdu gabe. Kasu horretan, Arduradunak soilik gordeko ditu datuak, erreklamazioak egiteko, erabiltzeko edo babesteko. 

Zure eskubideak erabiltzeko testuinguruan egindako edozein komunikazio edo jarduera doakoa izango da. Eskaerek oinarririk ez badute edo gehiegizkoak badira, haien izaera errepikakorrarengatik, bereziki, Catalana Occidente Taldeko Erakundeak, tratamenduaren arduradunak, arretak sortutako kostuen araberako kanon arrazoitu bat kobratu dezake.

Datu pertsonalen konfidentzialtasuna

Catalana Occidente Taldeko Erakunde arduradunak datu pertsonalen tratamenduaren hasieratik beharrezko antolakuntza, segurtasun neurriak eta neurri teknikoak hartuko ditu datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia bermatzeko, datuen aldaketa, galera edo baimendu gabeko tratamendua edo sarbidea saihestuz. Horretarako, egungo teknologiaren egoera hartuko da kontuan.

Zerbitzu hornitzaileen zerbitzari informatikoak Europar Batasuneko herrialdeetatik kanpo kokatuta egon daitezkeela jakinarazten da. Bertako pribatutasunaren babes-maila Europako datuak babesteko araudiaren eta araudi nazionalaren araberakoa ez bada, hots, dagokion Catalana Occidente Taldeko Erakundearen araberakoa, tratamenduaren arduraduna, beharrezko eta egokiak diren neurriak hartuko dira interesdunen eskubideak eta informazioaren segurtasuna bermatzeko, uneko neurri teknikoen arabera. 

Pribatutasun-politikaren indarraldia

Catalana Occidente Taldeak www.grupocatalanaoccidente.com web-orrian argitaratutako pribatutasun-politika beti indarrean egongo dela jakinarazten du, eta erabateko eskubidea du aldatzeko, beharrezkoa den kasuan. Catalana Occidente Taldeko Erakunde bateko bezeroak aurreko bertsioak erabili nahiko balitu, dagokion Datuak Babesteko Ordezkariarengana jo dezake pribatutasun-politika honen Eranskinean adierazten den moduan.

Copyrighta

Catalana Occidente Taldeak pribatutasun-politika honen inguruko eskubide guztiak erreserbatzen ditu. Guztiz debekatuko da, idatzizko baimenik gabe, dokumentu hau kopiatzea, banatzea, eraldatzea, manipulatzea publikoki komunikatzea edo bestelako aldaketa partzialak edo guztizkoak egitea, doakoa edo garestia izan.

Catalana Occidente Taldeak erabateko eskubidea du, aurretiazko abisurik eman gabe, edukiak aldatzeko, kentzeko edo ezabatzeko, baita haien aurkezpenean ere, beharrezkoa ikusten badu.

Eranskina: Catalana Occidente Taldea osatzen duten erakundeak, pribatutasun-politika honen barne

Erakundea ► IFZa ► Egoitza Soziala ► Erregistro Datuak ► DP0 Kontaktuaren Datuak ► Posta Elektronikoa

 • Grupo Catalana Occidente S.A - A08168064 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.829 liburukia, 141. folioa, M-659.287 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Grupo Catalana Occidente Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com
 • Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros - A48001648 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 55 liburukia, 103. folioa, 2.436 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Seguros Bilbao Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - dpo@segurosbilbao.com
 • Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros - A-28119220 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 37.110 liburukia, 177. folioa, M-91.458 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Seguros Catalana Occidente Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Nortehispana de Seguros y Reaseguros S.A.U. - A-08185589 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.935 liburukia, 1. folioa, BI-M-660.565 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Nortehispana Seguros Pau Claris 132, Barcelona - dpo@nortehispana.com
 • Plus Ultra, Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal - A-30014831- Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 5.992 liburukia, 100. folioa, M-97.987 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Plus Ultra Seguros Plaza de las Cortes 8, 28014 Madrid - dpo@plusultra.es
 • Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC, S.A. - A-28475754 - Cedaceros 9, planta baja, 28014 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.521 liburukia, 171. folioa, M-52.463 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria GCO Gestión de Activos Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com
 • Bilbao Hipotecaria S.A., EFC - A-48409023 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 2.228 liburukia, 150. folioa, 16.326. orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Bilbao Hipotecaria Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - dpo@segurosbilbao.com
 • Grupo Catalana Occidente Contact Center, AIE -V-65404063 -Jesus Serra Santamans 3, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 42.241 liburukia, 185. folioa, B-405.292 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria GCO Contact Center Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Grupo Catalana Occidente Tecnología y Servicios AIE - V-65004517 - Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 41.030 liburukia, 29. folioa, B-376.366 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria GCO Tecnología y Servicios Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • Catalana Occidente Capital, Agencia de Valores - A-63764138 - Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - Bartzelonako Merkataritza Erregistroan jasoa: 37.416 liburukia, 142. folioa, B-298.341 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria COCAV Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@catalanaoccidente.com
 • GCO Previsión, Entidad de Previsión Social Individual -V-48410120 - Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - Bizkaiko Merkataritza Erregistroan jasoa: 2.111 liburukia, 124. folioa, 5-8 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria Bilbao EPSV Paseo del Puerto 20, 48992 Neguri- Getxo (Vizcaya) - dpo.epsv@grupocatalanaoccidente.com
 • GCO Gestora Pensiones E.G.F.P., S.A. - A-67000471 - Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid - Madrilgo Merkataritza Erregistroan jasoa: 36.886 liburukia, 90. folioa, M-659.976 orria - Datuak Babesteko Ordezkaria GCO Gestora de Pensiones Avenida Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) - dpo@grupocatalanaoccidente.com