promozioa-errentagarritasungehigarria-pentsio-plana

Zure aurrezkiak eta erretiroa

Eraiki zure etorkizuna orain

Aurreikuspen kanpaina

Adin jakin batera iristea arazo bat daiteke, batez ere erretiroa hartu ondoren; izan ere, lana egiteari uztean erosteko ahalmena murrizten zaio askori. Hortxe datza arriskua: baliabide gutxiagorekin aurrera ateratzean.
Pentsio Plana Gizarte Segurantzaren pentsioa osatzeko pentsatu den aurrezki-formula da; beraz, aproposa da erretiroa hartzean bere bizitza-maila mantendu edo hobetu nahi duenarentzat.

-Zure neurrirako ekarpen ekonomikoak: Zuk erabakitzen duzu zure ekarpenen zenbatekoa eta aldizkakotasuna. Ekarpen horiek ohikoak edo apartekoak izan daitezke, eta, horrez gain, behin-behinean edo behin betiko bertan behera utz daitezke.
-Abantaila fiskalak: Atera etekina zure eta zure ezkontidearen ekarpen guztien kenkariari, PFEZaren zerga-oinarriari dagokionez, ezarrita dauden mugen barruan.
-Aukeratu eskuratzeko modua: Aukeratu nola eskuratu nahi duzun kapitala unea iritsitakoan: osorik, errenta gisa edo bi bide horiek konbinatuta.
-Intsuldatu eskubideak: Beste pentsio plan edota Aseguratutako Aurreikuspen Plan batzuetan metatutako eskubideak eskualdatzen ditu.

Udaberri honetan, eraman % 1eko errentagarritasun gehigarria zure Pentsio Plana intsuldatzean.
*2 urtetan lortzera, % 0,5eko UTBa 2.500 €-tik gorako intsuldaketak egiteagatik 2018ko ekainaren 30era arte.